kolmapäev, 29. detsember 2010

neljapäev, 28. oktoober 2010

Ideelaat ELU KOOLIS KOOS TIIGRIGA

Toimus Tallinnas Nokia Kontserdimajas 26. oktoobril

Ideelaadal tutvustati näituseboksides ja õpitubades mitmesuguseid ideid, kuidas õppimist põnevamaks ja huvitavamaks muuta. Ideelaadal sai hea ülevaate Tiigrihüppe Sihtasutuse kõikidest haridusuuenduslikest projektidest. Näidati, missugune on elu koolis, kui kasutada nutikalt infotehnoloogia kaasabi. Ideid jagasid Tiigrihüppe Sihtasutuse ja Koolielu eksperdid, õpetajate praktikakogukondade liikmed ning Tiigrihüppe Sihtasutuse head partnerid.
Loe lisaks http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=8&art=406

Tiigrimatemaatika boksis olid
Sirje Pihlap, Sirje Sild, Allar Veelmaa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teisipäev, 26. oktoober 2010

Lõppes konkurss "Täna samm, homme teine"

2009./2010.õ.a. konkursi „Täna samm, homme teine“
võitja on Loo Keskkooli õpetaja Allar-Reinhold Veelmaa tööga
"9.klassi matemaatikakursuse kordamine SMART tahvli abil".
Allari teine töö "Funktsioonide käsitlemisest gümnaasiumiklassides"  saavutas II koha.

II koha pälvis ka Carl Robert Jakobsoni nim. Gümnaasiumi õpetaja Marika Anissimov tööga "Integraal ja selle rakendused".

II voorus osales veel ka Malve Zimmermanni töö "Kesknurk ja piirdenurk"
ja Maksim Ivanovi  töö "Arvuteooria tänase aastaarvu 2010 näitel"

esmaspäev, 25. oktoober 2010

e-õppe konverents HARIDUSASUTUS KUI MEESKOND

toimus Tallinna Reealkoolis 25.oktoobril.

Konverentsi tutvustasid õpetajajad-praktikud koostöös kolleegide ja õpilastega oma koostöökogemusi infotehnoloogia abil õppimise ja õpetamise huvitavamaks muutmisel.

Konverentsi avas Kert Pütsepp, REKi president (Tallinna Reaalkool)
"Õpilaste omavaheline koostöö koolielu kujundamisel "

TÖÖTOAD

11.00 - 12.30

* Smart tahvli kasutamine 9. klassi matemaatika tunnis. Loo Keskkool (Allar Veelmaa) A.Veelmaa konkursitöö tutvustus.
* Programmi Gimp võimaluste rakendamine kunstiõpetuse tunnis. Tallinna Ühisgümnaasium (Hanna Toom, Liia Jung)
* Veebipõhiste vahendite kasutamine kaasaegse e-õppekeskkonna loomiseks. Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium (Ljudmilla Roždestvenskaja, Julia Ratšinskaja, Olga Glazunova, Elen Vaino, Inna Kauts)
* E-Twinning
* Meeskonnatöö õppetoolis ja õppetoolide vahel (Tallinna Reaalkool). Kati Kurim, Edmund Laugasson
Kooli organisatsioonikonto võimalused Googles (Rapla Vesiroosi Gümnaasium). 
13.15 - 14.45

* Interaktiivse tahvli kasutamine matemaatika tundides. Kuidas teha Geogebras teste, millised võimalused selleks on?
 Lasnamäe Gümnaasium (Svetlana Dõtšenko, Veronika Krištal, Jelena Leško, Jana Joganson, Svetalana Levskaja). Tallinna Linnamäe Vene Lütseum (Anna Semjonova)
 * 6. klassi eesti keele tunnid arvutiklassis. Internet kui võõrkeeleõpetaja varalaegas. GAG (Anu Kell, Inga Laidna, Caterina Kosk, Merik Volar)
* Lasteaed kui meeskond. Aruküla Lasteaed Rukkilill lasteaed kui meeskond
* Kuidas sünnib e-kursus? Tallinna Lilleküla Gümnaasium (Daniel Labo, Imre Anton, Anu Luure, Epp-Maria Kukemelk, Meeri Sild)
* Promethani tahvli ja pultide võimalused ainetunnis. Informaatika ainetund - ainekavade lõimija. Tallinna Reaalkooli õpetajad
* Dünaamiliste slaidide valmistamine Geogebra programmidega Nõo Reaalgümnaasium (Sirje Sild)
15.15 - 16.45

* Ajatelg. Meedia- uue aja võimalused koolielus. Türi Gümnaasium (Laine Aluoja, Taaniel Stoitšev, Andra Aedma) 
* Algklasside matemaatika arvutis GAG (Kristi Rahn, Kristi Saarpuu)
* Meeskonnatöö inglise keele riigieksamiks valmistamisel. Geograafia põhikoolis. Tallinna Õismäe Vene Lütseum (Olga Gortšakova, Susanne Adoson, Lilia Simaško).
* Arvuti ja katseklaas loodusteaduste praktikumis GAG (Katrin Soika, Martin Saar)
* Meediaõpe meeskonnatöös. Animatsioonitehnikad üldhariduses. Võru Kreutzwaldi Gümnaasium (Ene Moppel, Krista Kõlli) Meediaõpe ja animatsiooni kasutamine.
 
Õhtul toimus  Estonia Teatri Valges saalis vastuvõtt konverentsil osalejatele ja anti üle auhinnad konkursil "Täna samm, homme teine" võitjatele.

pühapäev, 24. oktoober 2010

XXXVII Matemaatikaõpetajate päevad Põlvamaal

Pühapäev 24. oktoober
Tutvumine Räpina Aianduskooliga

Tehnika-aeg paralleelrühmades
ETTEKANED
Robootika
Taavi Duvin


Robootikateater
Liisi Raidaru

Interaktiivne tahvel
Matemaatika õpetamisest interaktiivse tahvli abil
Allar Reinhold Veelmaa
Interaktiivse tahvli kasutamise võimalused õppetöös
Janel Palm, Tarmo Nugis (TK-Team)


Ilu aias ja iluaiandus
Reti Randoja

GeoGebra instituut – liiga lennukas silt või siiski mitte?
Kristi Kreutzberg, Sirje Pihlap, Eno Tõnisson

Ideid geomeetria dünaamiliste slaidide koostamiseks
Tiit Lepmann

Arvutite kasutamise mõju 8. klassi õpilastele geomeetria õppimisel
Sirje Pihlap

laupäev, 23. oktoober 2010

XXXVII Matemaatikaõpetajate päevad Põlvamaal

23.- 24. oktoober 2009


Laupäev 23. oktoober
Värska Kultuurikeskuses
Avasõnad
Peeter Aas, Põlvamaa Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja
Raul Kudre, Värska vallavanem
Ain Tõnisson, Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekava talituse juhataja
ETTEKANDED
Osamäär - see kolmas
Regina Reinup
Eesti, Saksa, Soome ja Vene matemaatikaõpiku võrdlev analüüs
Tiiu Kaljas, Madis Lepik
Praktilised arvud
Raili Vilt
Tehted ratsionaalarvudega 5. – 7. klassides
Jüri Kurvits
Intrigeerivad ülesanded
Agu Ojasoo
Matemaatika õpetamisest Nõukogude Liidus, Soomes ja Eestis
Jüri Lamp
Keemia ja matemaatika lõimimise võimalustest põhikoolis
Maksim Ivanov

16.00 – 17.30 Seto talumuuseumi ja Tsäimaja külastus
19.00 – 23.00 Kultuuriprogramm ja õhtusöök Värska Kultuurikeskuse

reede, 22. oktoober 2010

Õppekava muutusi tutvustavad materjalid

Uue õppekava muutusi tutvustavate koolituste materjalid
leiad SIIT

neljapäev, 14. oktoober 2010

Järvamaal toimus uue õppekava koolitus

Järvamaa matemaatikaõpetajatele toimus uut õppekava tutvustav kuuetunnine koolituspäev 14. oktoobril Paide Gümnaasiumis.Lektoriteks olid Lea Lepmann ja Sirje Pihlap.
Lea Lepmann rääkis ainekava üldosast ja  tutvustas gümnaasiumi laia ja kitsast matemaatikatSirje Pihlap rääkis muutustest I, II ja III kooliastmes ja IKT-st uues ainekavas ning Tiigrimatemaatika projekti uue ainekava rakendamist toetavatel tegevustel.


Koolitusel osales enamik Järvamaa matemaatikaõpetajatest.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   SUUR TÄNU !
lektoritele Sirjele ja Leale, kes säilitasid rahulikku meelt ja kannatlikkust andes põhjaliku ülevaate muudatustest uue õppekava rakendamisel.

reede, 8. oktoober 2010

Tulemas on lõimingu koolitus


Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühendus korraldab
5. ja 6.novembril 2010.a. Tartus Hugo Treffneri Gümnaasiumis koolituse "Matemaatika lõiming teiste õppeainetega". Matemaatika kasutamist keemias, füüsikas, ühiskonnaõpetuses, geograafias, majandusõpetuses, bioloogias, informaatikas, inimeseõpetuses jne. tutvustavad oma aine asjatundjad.

Ühepäevase kursuse osalustasu on EMS liikmetele 100.- krooni ja seltsi mittekuuluvatele õpetajatele 200.- krooni (ülejäänud summa oleme taotlenud õpetajate võrgustiku projektiga).

5. novembril on algus kell 11.30 ja 6. novembril kell 11.00. Koolitus kestab 5 astronoomilist tundi.
Koolitusele registreerimiseks palun saata e-mail Hele Kiiselile
<
hele@htg.tartu.ee>
Arve saamiseks on vajalikud järgmised andmed:
1) arve saaja (asutus või isik, kui maksb ise)
2) arve saaja aadress
3) koolitatava nimi (kui see erineb arve saajast, siis lisada ka kooli nimi)
4) e-mail, millele arve saata.
Arvete vormistamisega hakatakse tegelema 25.oktoobril 2010.

Kohtumiseni!
Hele Kiisel

neljapäev, 7. oktoober 2010

Uue õppekava koolitused

Järjekordsed uut õppekava tutvustavad õppepäevad toimusid 29.0ktoobril Tartus (osales 55 õpetajat Tartumaalt) ning 7. oktoobril Tallinna Reaalkoolis (180 õpetajat Tallinnast ja Harjumaalt). Koolitajate nimel tänan Reaalkooli õpetajaid ja õpilasi suurepärase korralduse eest, meie erilised tänusõnad kuuluvad Tallinna Reaalkooli 11B klassi õpilasele Kuldar Rosenbergile, kes kogu pika koolituse jooksul hoolitses, et esitlustehnika ja võimendus töötaks laitmatult. Järgmine õppepäev on Põlvas 11.oktoobril.

Töörühma nimel
Sirje Pihlap

kolmapäev, 6. oktoober 2010

Väitekirja kaitses Anu Palu

Täna kaitses edukalt oma väitekirja "Algklassiõpilaste matemaatikaalased teadmised, nende areng ja sellega seonduvad tegurid" ja sai filosoofiadoktori kraadi pedagoogika alal matemaatika ainekava töörühma liige Anu Palu. Palju õnne!

Pildil vasakult oponent dots Madis Lepik, Anu Palu, juhendaja prof Eve Kikas, oponent prof Barbro Grevholm

esmaspäev, 4. oktoober 2010

Koolitus MATEMAATIKATUND JA ÕPIRASKUSTEGA ÕPILANE

KOOLITUSKESKUS ELLU
Koolitusluba nr.5615HTM

Reedel, 29.oktoobril 2010

Rapla Keskraamatukogus
Lasteaia t. 5, Raplas

Praktiline koolitus põhikooli matemaatikaõpetajatele koostöös Soome parimate matemaatikaõpikute autori Hellevi Putkoneniga.

„Matemaatikatund ja õpiraskustega õpilane“

Meie koolituse eesmärgiks on anda koolitusest osavõtjatele teadmisi paremaks toimetulekuks matemaatikatunnis just Soome parimaid praktikaid arvestades ja matemaatika õpetamise psühholoogilisi aluseid tutvustades, eriti juhuks, kui klassis on õpiraskustega õpilasi.
Koolitus on mõeldud kõigile matemaatikat õpetavatele õpetajatele, kellel on raskusi oma matemaatikatunni läbiviimisel või kelle õpilastel on raskusi põhikooli tähtsate teemade omandamisel.

Koolituse päevakava:
29.oktoober
Kell 10 – kell 10.30 Koolitusseminari sissejuhatus ja tutvumine osalejatega.
Matemaatika õpetamisega seotud probleemide väljaselgitamine, mis raskendavad õpetaja toimetulekut klassis või suhteid üksikute õpilastega.
Kell 10.30 – kell 11.45 „Uued tuuled matemaatika õpetamisel Soomes ja uute õpikute aluspõhimõtted“ - Soome ühe parima matemaatikaõpiku Matikkamatka üks autoreid, Helsingi ülikooli matemaatika didaktika õppejõud Hellevi Putkonen
Kell 11.45 - kell 12.00 kohvipaus
Kell 12.00 – kell 13.30 „Matemaatika tähtsamate teemade õpetamine põhikoolis
1. - 6. klassini. “Matemaatika didaktika õppejõud Hellevi Putkonen
Kell 13.30 – kell 14.00 lõuna
Kell 14.00 – kell 15.30 Hellevi Putkonen jätkab.
Kell 15.30- 15.45 kohvipaus
Kell 15.45 - kell 17 „ Matemaatikatund – suhtlemine klassiga ja õpiraskustega õpilastega“ - Tiia Lister Koolituskeskus ELLU koolitaja – psühholoog

Õppematerjalid, kohvipausid ja tunnistus.

Koolituspäeva maksumus 700 krooni (44,96€).
Kui ühest koolist osaleb mitu õpetajat, siis hinnasoodustus 5%.

Eelregistreerimine ja lisainformatsioon:
MTÜ ELLU
ellu@ellu.ee;
m.+372 56503525,
www.ellu.ee

laupäev, 2. oktoober 2010

Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia

Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia alustab 9. oktoobril kl 11.00 Infotunniga ruumis M-218


Kursus "Praktiline matemaatika" (2 EAP) algab kohe pärast infotundi ruumis T-416.

Kursusele on oodatud kõik gümnasistid, kes tahavad leida kinnitust oma huvile matemaatika vastu.

Kursus koosneb kahest osast:

1)   Arvuteooriast krüptograafiani
2)   Majandusmatemaatika

Esimese osa eesmärk on tutvustada ühe ülikoolis õpetatava aine elemente. Aineks on valitud arvuteooria koos rakendusega krüptograafias, sest selle juurde asumiseks ei vajata kõrgemat matemaatikat ja samas saab püstitada õpilastele jõukohaseid probleeme iseseisvaks uurimiseks.

Teise osa eesmärk on anda ülevaade mõnedest reaalses elus kasutust leidvatest matemaatika rakendustest.

Kursuse läbimiseks tuleb kohal viibida vähemalt 70% loengutest/praktikumidest ning sooritada kodutööd.

Kursuse ajakava

9. oktoobril, kl 11.45, ruumis T-416 (Narva mnt 25)

1. Naturaalarvude esitusviise.
Õppejõud: dotsent
Paul Tammela

2. Arvu mahujada ja algarvude pered.
Õppejõud: dotsent
Ellen Redi

16. oktoobril, kl 11.00, ruumis T-409 (Narva mnt 25)

1. Ahelmurrud ja lähismurdude rakendusi.
Õppejõud: dotsent
Paul Tammela

3. Kujundarvud.
Õppejõud: dotsent
Ellen Redi

6. novembril, kl 11.00, ruumis P-412 (Narva mnt 25)

1. Pseudoalgarvud ja arvude tegurdamise võtteid.
Õppejõud: dotsent
Ellen Redi

2. Avaliku võtmega krüptosüsteeme.
Õppejõud: magistrant
Taavi Bekker

20. novembril, kl 11.00, ruumis T-412 (Narva mnt 25)

1. Intresside matemaatika.
Õppejõud: professor
Anne Tali

2. Toodangu ja transpordivoogude matemaatika.
Õppejõud: lektor
Jüri Kurvits

4. detsembril, kl 11.00, ruumis P-412 (Narva mnt 25)

1. Kasumi optimeerimisest majandamisel.
Õppejõud: professor
Anne Tali

2. Kuidas matemaatikud ennustavad (vähimruutude meetodiga)?
Õppejõud: professor
Andi Kivinukk

Kursuse koordinaatori Ellen Redi kontaktid: tel 6409425, e-mail eredi@tlu.ee

Märkus: Registreeruda kuni 7. oktoobrini 2010 veebilehel www.tlu.ee/akadeemia/

Meenutusi Eesti Matemaatika Päevadelt Türisalus

28.-30.juunil toimusid Harjumaal Türisalus 12. Eesti Matemaatika Päevad, mille raames pidas Koolmatemaatika Ühendus ka oma koolituspäevi. ESF Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames korraldatud projektide konkursil tehtud pakkumuse käigus saadud rahastamise läbi oli võimalik kutsuda koolituspäevadele tasuta osalema ainekava töörühm, KMÜ juhatus ja maakondade ainesektsioonide esimehed.

Koolituspäevade alguses vaatas ainekava töörühm veelkord üle oma materjalid, millega viiakse läbi maakondlikud ainekava puudutavad koolituspäevad, ja viis sisse vajalikud parandused. Seejärel andsid nad matemaatikaõpetajate aktiivile (maakondade ainesektsioonide esimehed ja KMÜ juhatus) esimese ülevaate kavandatavatest koolitustest. Saime kuulajatelt mõned näpunäited ettekannete parandamiseks. Ainekava töörühm peab suvel veelkord kokku saama, et põhikooli osas esitlust parandada.

Aktiiviga sai koostatud järgmise õppeaasta ürituste plaan ja jagatud ülesanded. Esimene poolaasta on väga tihe seoses ainekava alaste koolituste ja lõimingute koolitustega, lisanduvad veel vabariiklikud matemaatikaõpetajate päevad Põlvamaal (oktoobris) ja mitmed üritused õpilastele. Järgmise aasta suvised koolituspäevad on KMÜ korraldada ning need võttis enda kanda Viljandimaa ainesektsioon.

Otseselt õpetajaid puudutavaid ettekandeid jagus igale päevale. Kuulasime ettekandeid finantskirjaoskuse õpetamisest (vt. www.dolceta.eu), pangatöötajate muredest, psühhomeetriast ja riigieksamitest, eksamite ja tasemetööde koostamisest, eksami mõjust matemaatika õpetamisele.

Tagasiside möödunud koolituspäevadele oli positiivne, eriti kiideti DEivi Taali ja Einar Rulli ettekannet. Rahul oldi teemade valikuga ja esinejatega, kuigi enamus ettekandeid oli meie mõistes puhtast matemaatikast, mitte koolimatemaatikast. Igast ettekandest oli võimalik mõni idee edaspidiseks tööks kõrvale panna. Näiteks Evely Leetma ettekanne „Pesu loputamisest“ oli tõeline avatud ülesanne, millega võib koolitunnis julgesti algust teha. Õpetajad olid rahul, et järgmise aasta ürituste plaan sai suures osas valmis. Kõigile meeldis ka matk rannikualale ja õhtune viktoriin. Etteheiteid oli majutuskohale, sest Türisalu Puhkekeskus on tõesti kaasaajastamata, kuid tema asukoht oli jälle väga hea.

Tagasiside lehtedelt saime infot ka õpetajate vahelisest koostööst ja meile jäi sellest hea tunne. Õpetajad teevad omavahel koostööd koolis (osakonnad, arengukava töörühmad jne), maakonnas või linnas (ainesektsioonid, ühised üritused), vabariiklikul tasemel (meil on aastas 3 suuremat kokkusaamist) ja rahvusvahelisel tasemel (paljudel on sõpruskoolid välismaal, osaletakse projektides jne). Probleemiks on kindlasti suurema arvu õpetajate, eriti noorte, kaasamine seltsi tegevusse. Et paremini iga õpetajani jõuda, olemegi planeerinud ainekava koolitused igas maakonnas eraldi.

Pildid Türisalu suvepäevadest on siin.

Hele Kiisel,

EMS KMÜ esimees

laupäev, 25. september 2010

Uue ainekava tutvustamine Tartus ja Pärnus


Tartu linna matemaatikaõpetajatele toimus uut õppekava tutvustav kuuetunnine koolituspäev 20. septembril HTG-s. Lektoriteks olid Lea Lepmann, Anu Palu, Sirje Pihlap, Hele Kiisel. Koolitusel osales 62. õpetajat. Suuremal osal õpetajatest venis see tööpäev 11-tunniseks ...
Pärnu linna ja maakonna klassiõpetajate kolmetunnine koolitus toimus 24. septembril Pärnu Hansagümnaasiumis. Osales 55 õpetajat. Lektoriteks olid Anu Palu ja Sirje Pihlap.
Tänud kõigile aktiivse osalemise eest!

Piltidel on lektor Anu Palu ning Pärnu linna ja maakonna õpetajad.pühapäev, 12. september 2010

Abiks rahaasjade selgitamisel

Selle õppeaasta alguseks tegi põhjaliku uuenduskuuri läbi õpilasteveeb. Nüüd saab siit lugeda noortele arusaadavas keeles rahaasjade korraldamise põhitõdedest. Samuti on veeb mõeldud abivahendiks õpetajatele.

Möödunud aastal loodud õpilasteveeb põhines seni Finantsinspektsiooni ja Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud õpilaste lühifilmikonkursile "Mina ja raha" saabunud õpetlikumatel klippidel. Tänaseks on kool.minuraha.ee sisu ja nägu täielikult uuenenud. Kõige olulisemaks uuenduseks on noortele tarbijatele mõeldud tekstid, mis selgitavad rahateemasid noore tarbija elus ette tulevate elusituatsioonide kaudu - näiteks reisile või suveks tööle minek jne. Lisaks finantsteenuste selgitamisele katavad sisutekstid ka rahaasju kaudsemalt puudutavat infot, näiteks teavet maksude ja õppetoetuste kohta ning viiteid teistele infoallikatele. Äsja loetud teadmised saab proovile panna interaktiivsetes mängudes. Samuti saab vaadata 6–19 aastaste õpilaste tehtud rahateemalisi videosid ning lugeda sellest, kuidas populaarsed Eesti noored näitlejad ja lauljad oma rahaasju ajavad.

Teine oluline uuendus kool.minuraha.ee veebis on mõeldud spetsiaalselt õpetajatele. Õpetaja rubriiki oleme kogunud rahateemalisi ülesandeid ja tunnimaterjale, mida koolitunnis rahaasjade selgitamisel kasutada saab. Kui Teil on materjale, mida oleksite nõus teistega jagama, saatke need palun e-posti aadressil tarbija@fi.ee.

Teema, mis äsja valminud õpilasteveebis praegu kajastamist ei leia, on pensioniks raha kogumine. Otsustasime paluda noortel endil oma eakaaslastele see teema lühifilmide näol lahti seletada. Pensionikeskus.ee nõustus meiega koostööd tegema ja aitama konkurssi läbi viia. Koostöös kuulutasime välja konkursi:

Lühifilmikonkurss "Mina ja pension"

Gümnaasiumiõpilase jaoks tundub pensioniiga olevat valgusaastate kaugusel ja kõige viimane asi, millele mõelda. Tegelikult peab aga iga 18aastaseks saanud inimene sünnipäevale järgneva aasta 1. jaanuariks kohustusliku kogumispensioni ehk II sambaga liituma. Kui ta ise II samba pensionifondi valida ei taha, teeb tema eest valiku riik loosi teel ära. Loosiga määratud fond ei pruugi vastata noore tarbija soovidele ja ootustele. Arukam oleks võrrelda erinevate fondide tingimusi ja valik ise teha. Kutsume kõiki 15. kuni 19. aastaseid noori osalema lühifilmikonkursil. Selleks tehke kuni kolme minuti pikkune lühifilm, mis selgitaks eakaaslastele pikaajalise planeerimise olulisust, tutvustaks Eesti pensionisüsteemi ja õpetaks kohustuslikke pensionifonde võrdlema. Kõige sisukamad klipid lähevad üles äsja valminud noortele rahaasju selgitavasse tarbijaveebi http://kool.minuraha.ee/. Parimaid töid ootavad auhinnad!
Konkursil osalemiseks:
· mõtle välja lugu,
· joonista lugu enda jaoks piltidena lahti,
· salvesta kuni 3 minutiline videoklipp,
· lae klipp üles (juhised leiad allpool).
Klipi salvestamiseks kasuta käepäraseid vahendeid - mobiiltelefoni, foto- või videokaamerat.
Kui valdad animeerimise kunsti, meisterda joonisfilm. Žanri valid ise: olgu see siis põnevik, dokumentaal, romantiline komöödia või hoopis miski muu.
Klipi maksimaalne maht on 300 MB ja maksimaalne kestus 3 minutit. Film peab olema salvestatud .wmv, .mov, .mpg, või .avi formaadis. Üks autor võib esitada kuni 3 tööd, töid võib esitada individuaalselt või mitmekesi.
Abiks on ka lühike filmitegemise õpetus.
Teemad, millest kinni haarata, aga mitte end piirata lasta:
· Kas mina valin pensionifondi või valib pensionifond minu?
· Miks mõelda pensionile ehk „Pensioniaeg ei hüüa tulles“
· Mina ja raha 50 aastat hiljem. Milliseid valikuid saan juba täna teha?
· Kohustuslik kogumispension – kasulik kohustus
· Milleks üldse rahaasju pikaajaliselt ette planeerida?

Vaata lisa: www.pensionikeskus.ee ja www.minuraha.ee

Tähtaeg
Tööde esitamise tähtaeg on 3. oktoober 2010.

Esitamine
Klipi saad üles laadida lehel http://sprend.com, märkides adressaadiks konkurss@pensionikeskus.ee ja sõnumi sisuks (message) enda e-posti aadressi.
Klipi kättesaamise kohta saadame vastuskirja, kus palume täita kontaktandmed.
Auhindamisel saavad osaleda ainult filmid, mille kohta on esitatud autori kontaktandmed.
Klippe võib saata ka posti teel aadressile NASDAQ OMX Tallinn AS, Tartu mnt 2, 10145 Tallinn.

Hindamine
Tööde juures hinnatakse järgmist
· teemast kinnipidamine – film või stsenaarium keskendub targale valikule;
· asjakohasus – esitatud faktid ja väited on tõesed;
· hariv iseloom – töö annab vaatajale/lugejale kasulikku teavet, on õpetlik;
· loovus ja originaalsus nii teemale lähenemises kui väljendusvahendites;
· filmis peitub iva – autoril on konkreetne sõnum, mida filmiga edasi anda.
Žürii
Parimad klipid ja stsenaariumid valib välja žürii, mille tööd juhib stsenarist ja filmiprodutsent Artur Talvik. Žüriisse kuuluvad Toomas Liivamägi (Haridus- ja Teadusministeerium), Martin Rääk (Tolmstuudio), Leonore Riitsalu (Minuraha.ee), Karolina Kurg (Pensionikeskus.ee).
Auhinnad
Auhinnafond on 10 000 krooni.
Konkursi võitjad kuulutatakse välja 24. oktoobril 2010.
Autoriõigused
Korraldajad võivad konkursile esitatud töid kasutada autoriõiguse seaduses sätestatud ulatuses, tingimustel ja korras, s.t hariduslikel ning teaduslikel eesmärkidel.
Lisainfo
Karolina Kurg
Pensionispetsialist
Pensionikeskus.ee
Tel 6408806
e-post konkurss@pensionikeskus.ee
www.pensionikeskus.ee

Leonore Riitsalu
Tarbijahariduse projektijuht
Finantsinspektsioon
Tel 6680820
e-post leonore.riitsalu@fi.ee
www.minuraha.ee

pühapäev, 29. august 2010

Maakondades tutvutakse uue matemaatika ainekavaga

Matemaatika ainekava koostajad on alustanud põhikooli ja gümnaasiumi matemaatika uue ainekava tutvustamist maakondades. Esimesed 6-tunnised õppepäevad on toimud Pärnu linna ja maakonna ning Viljandimaa õpetajatele. Õppepäevadel antakse ülevaade õppekava üldosast, kooliastmete kaupa räägitakse muutustest ainekavas ning olulisematest rõhuasetusest. Et uues ainekavas on suurenenud IKT roll, siis peatutakse ka selle pikemalt.

Lea Lepmann rääkis Pärnus ainekava üldosast:
Hele Kiisel tutvustas gümnaasiumi laia ja kitsast matemaatikat:
Sirje Pihlap rääkis muutustest I ja II kooliastmes ja IKT-st uues ainekavas. Peatuti ka Tiigrimatemaatika projekti uue ainekava rakendamist toetavatel tegevustel.
Agu Ojasoo rääkis III kooliastme matemaatikast:
Pärnu õpetajad:
Peale pikka õppepäeva käisime rannas jalutamas. Pärnu on väga ilusaks muutunud viimastel aastatel.
27. augustil oli Valgamaal Greete kaunis külalistemajas õppepäev Viljandimaa õpetajatele:

Ainekava töörühma nimel tänan kõiki osalenud õpetajad aktiivse osalemise eest!

Sirje Pihlap

Õppereis Riiga 4.-5. juunil 2010

Eesti matemaatikaõpetajate aktiiv käis 4.-5.juunil 2010.a. KMÜ täiendkoolituse raames Riias. Sõidu eesmärgiks oli tutvuda Läti kolleegide tegemistega.

Bussi kogunes 37 õpetajat üle vabariigi (ainesektsioonide esindajad, KMÜ juhatuse liikmed, Tartu linna õpetajad). Kuna esimesel päeval startisime juba kell 7.00, siis oli Riiga jõudes esimeseks asjaks kehakinnitamine. Ja kõige sobivamaks kohaks ikka Lido vabaajakeskus. Ilm oli fantastiline ja lilleilu jätkus vaatamiseks nii majja kui ka õue.

Kella 14.00-ks olime oodatud Läti Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde kuuluvasse Hariduskeskusse, kus tutvusime ESF fondidest rahastatud LUMA projektiga. Selle käigus on välja töötatud uued õppekomplektid reaal- ja loodusteadusele. See tegi lausa kadedaks – uued mitmevärvilised õpikud, töövihikud, kontrolltööde kogumikud, jaotusmaterjalid, tööjuhendid, näitvahendid, CD-d, mängud, jne. Kõik materjalid olid eelnevalt katsetatud. Saime kingituseks kaasa huvitava kaardimängu ühikute teisendamise kohta. Ka meil võiks olla selline keskus, kes korraldab uue õppevara loomist. Juttu oli ka nende seltsielust, eksamitest, tundide jaotusest jne. Nende õpilaste ühe nädala miinimumtundide arv ületab meie oma 9 tunni võrra.

Elasime Riia kesklinnas uhiuues Tallinki hotellis. Õhtul kuulasime Toomkirikus Bilefelde vokaalgrupi St. Jodokus kontserti.

Teise päeva hommikul oli kõigil võimalus oma käel linnas ja turul liikuda. Lilleturg oli fantastiline. Seejärel toimus giidi juhendamisel jalutuskäik keskaegses vanalinnas (hiljuti restaureeritud kaunid juugendstiilis hooned, loss, kus töötab Läti Vabariigi president, uhke Mustpeade maja Raeväljakul, “Kolm venda”, kõigile riialastele teadaolev kohtumispaik Laima kella all ning üheks Riia sümboliks kujunenud Vabaduse sammas).

Tagasisõidul külastasime Siguldat. Nägime Sigulda lossi ja ordulossi varemeid, Gutmani koobast, kuulasime legendi Turaida Roosist ja nägime tema hauda, külastasime Turaida kindlust ning jalutasime pargis, mida kaunistavad Indulis Ranka loodud skulptuurid. Pargist tagasi tulles avastasime uhke iiriste kollektsiooni. Soovitame kõigil edaspidigi tähelepanelik olla, sest alati võib avastada midagi põnevat.

Meil oli väga hea seltskond ja ilus ilm. Tahame järgmisel aastal järgmist riiki avastada.

Aitäh Teele Reisibüroole väga hea korralduse eest ja Lea Lepmannile oma tutvuste kasutamise eest.

Hele Kiisel,

KMÜ esimees


pühapäev, 4. juuli 2010

XII Eesti matemaatika päevad

28.- 30. juunil toimusid Türisalu puhkekeskuses
XII Eesti matemaatika päevad
Eesti Matemaatika Seltsi, Koolimatemaatika Ühenduse, TTÜ ja TTÜ KübI organiseerimisel

PÄEVAKAVA
28. juuni

14.00-16.00 saabumine, majutus
16.00-16.15 matemaatika päevade avamine
16.15-17.00 Robert Kitt "Mittelineaarsetest fenomendidest majanduses"
17.00-18.00 Piret Suits Dolceta projektist „Finantskirjaoskuse õpetamisest“
18.00-19.00 Einar Rull „Psühhomeetria ja riigieksamid“
19.00- õhtusöök, meelelahutuslik ja sportlik tegevus, saun
29. juuni
8.30-9.45 hommikusöök
10.00-11.00 Deivi Taal „Tasemetööde ja eksamite ettevalmistamisest, läbiviimisest hindamisest“
11.00-11.40 Rainis Haller "Hahn-Banachi eraldamisteoreem"
11.40-11.50 vaheaeg
11.50-12.30 Andi Kivinukk "Fourier analüüsi rakendustest ja mõnedest erikujulistest trigonomeetrilistest teisendustest"
12.30-13.10 Evely Leetma "Pesu loputamisest"
13.20-15.00 lõunasöök ja vaheaeg
15.15-15.55 Gert Tamberg "Tuulegeneraatoritest ja Lamb'i lainetest"
16.00-17.00 vestlusring matemaatilisest modelleerimisest; juhib Otu Vaarmann
17.00-19.00 matk (pankranniku allosa)
19.00- õhtusöök, meelelahutuslik ja sportlik tegevus, saun
30. juuni
8.30-9.45 hommikusöök
10.00-10.50 Tõnu Tõnso "Kirjaliku riigieksami mõjust matemaatika õpetamisele koolis"
10.50-11.30 Mati Tombak "Teoreemide otsimisest"
11.30-11.40 vaheaeg
11.40-12.20 Kalle Kaarli "Mis on Galois' vastavus?"
12.20-13.00 Raul Kangro "25 miljardi dollariline omavektor"
13.00.13.05 matemaatika päevade lõpetamine
13.15- lõunasöök ja lahkumine

esmaspäev, 31. mai 2010

Õppepäev Hiiumaa matemaatika- ja klassiõpetajatele


Õppepäev toimub Käina Gümnaasiumis
Päevakava
kell 9.00 - 9.45
IKT uues õppekavas
Sirje Pihlap -Tiigrimateemaatika projektijuht, matemaatika ainekava töörühma juht, valdkonnaraamatu koostaja


kell 9.50 - 10.35
Laine Aluoja - Koolielu matemaatika aineekspert, http://mott.edu.ee/ administraator
Matemaatikaõpetajate veebipesa http://mott.edu.ee/
KASUTAJA
Vaatamine ja kasutamine

 • Viited
 • Otsing
 • Õppematerjalid
 • Teated
 • Foorum - vaatamine (osaliselt)
REGISTREERUNUD KASUTAJA
Lisamine ja kasutamine

 • Viited - lisamine (kinnitatamine administraatori poolt)
 • Otsing
 • Õppematerjalid - lisamine
 • Teated - lisamine
 • Foorum - osalemine
MUU
Tiigrimatemaatika
Wiris
MottWiki
Matikute ajaveeb
Tiigrimatemaatika ajaveeb

UUS KOOLIELU
http://www.koolielu.ee/
Materjalid õppekavapõhiselt
Õpetaja oma veebipesa (koolieluga liitumine)
Kogukonnad
Materjalide lisamine

Kell 10.40 - 12.30
T-algebra
http://math.ut.ee/T-algebra/
Sirje Sild - Nõu Reaalgümnaasium matemaatikaõpetaja
Sirje Pihlap - Tiigrimateemaatika projektijuht

12.30 Lõuna

13.00-14.30
T-algebra
http://math.ut.ee/T-algebra/
Ülesannete koostamine

14.40-16.00
T-algebra
http://math.ut.ee/T-algebra/
Ülesannete lahendusfailide põhjal vigade analüüs

Vaata pilte: http://picasaweb.google.com/aluojalaine/Hiiumaa#

esmaspäev, 17. mai 2010

Tiigrimatemaatika aktiivi seminar

17. - 18.mail toimus Tiigrimatemaatika aktiivi seminar teemal
"Matemaatika uuendatud ainekava toetavate IKT vahendite arendamine".


S.Pihlap tutvustas IKT osa uuendatud matemaatika ainekavas ja Tiigrimatemaatika tegevust uuendatud ainekava toetuseks.

Rühmatööna kaardistati MottWikis olevad e-õppematerjalid seoses uuendatud ainekavaga.