esmaspäev, 31. mai 2010

Õppepäev Hiiumaa matemaatika- ja klassiõpetajatele


Õppepäev toimub Käina Gümnaasiumis
Päevakava
kell 9.00 - 9.45
IKT uues õppekavas
Sirje Pihlap -Tiigrimateemaatika projektijuht, matemaatika ainekava töörühma juht, valdkonnaraamatu koostaja


kell 9.50 - 10.35
Laine Aluoja - Koolielu matemaatika aineekspert, http://mott.edu.ee/ administraator
Matemaatikaõpetajate veebipesa http://mott.edu.ee/
KASUTAJA
Vaatamine ja kasutamine

  • Viited
  • Otsing
  • Õppematerjalid
  • Teated
  • Foorum - vaatamine (osaliselt)
REGISTREERUNUD KASUTAJA
Lisamine ja kasutamine

  • Viited - lisamine (kinnitatamine administraatori poolt)
  • Otsing
  • Õppematerjalid - lisamine
  • Teated - lisamine
  • Foorum - osalemine
MUU
Tiigrimatemaatika
Wiris
MottWiki
Matikute ajaveeb
Tiigrimatemaatika ajaveeb

UUS KOOLIELU
http://www.koolielu.ee/
Materjalid õppekavapõhiselt
Õpetaja oma veebipesa (koolieluga liitumine)
Kogukonnad
Materjalide lisamine

Kell 10.40 - 12.30
T-algebra
http://math.ut.ee/T-algebra/
Sirje Sild - Nõu Reaalgümnaasium matemaatikaõpetaja
Sirje Pihlap - Tiigrimateemaatika projektijuht

12.30 Lõuna

13.00-14.30
T-algebra
http://math.ut.ee/T-algebra/
Ülesannete koostamine

14.40-16.00
T-algebra
http://math.ut.ee/T-algebra/
Ülesannete lahendusfailide põhjal vigade analüüs

Vaata pilte: http://picasaweb.google.com/aluojalaine/Hiiumaa#

esmaspäev, 17. mai 2010

Tiigrimatemaatika aktiivi seminar

17. - 18.mail toimus Tiigrimatemaatika aktiivi seminar teemal
"Matemaatika uuendatud ainekava toetavate IKT vahendite arendamine".


S.Pihlap tutvustas IKT osa uuendatud matemaatika ainekavas ja Tiigrimatemaatika tegevust uuendatud ainekava toetuseks.

Rühmatööna kaardistati MottWikis olevad e-õppematerjalid seoses uuendatud ainekavaga.