laupäev, 2. oktoober 2010

Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia

Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia alustab 9. oktoobril kl 11.00 Infotunniga ruumis M-218


Kursus "Praktiline matemaatika" (2 EAP) algab kohe pärast infotundi ruumis T-416.

Kursusele on oodatud kõik gümnasistid, kes tahavad leida kinnitust oma huvile matemaatika vastu.

Kursus koosneb kahest osast:

1)      Arvuteooriast krüptograafiani
2)      Majandusmatemaatika

Esimese osa eesmärk on tutvustada ühe ülikoolis õpetatava aine elemente. Aineks on valitud arvuteooria koos rakendusega krüptograafias, sest selle juurde asumiseks ei vajata kõrgemat matemaatikat ja samas saab püstitada õpilastele jõukohaseid probleeme iseseisvaks uurimiseks.

Teise osa eesmärk on anda ülevaade mõnedest reaalses elus kasutust leidvatest matemaatika rakendustest.

Kursuse läbimiseks tuleb kohal viibida vähemalt 70% loengutest/praktikumidest ning sooritada kodutööd.

Kursuse ajakava

9. oktoobril, kl 11.45, ruumis T-416 (Narva mnt 25)

1. Naturaalarvude esitusviise.
Õppejõud: dotsent
Paul Tammela

2. Arvu mahujada ja algarvude pered.
Õppejõud: dotsent
Ellen Redi

16. oktoobril, kl 11.00, ruumis T-409 (Narva mnt 25)

1. Ahelmurrud ja lähismurdude rakendusi.
Õppejõud: dotsent
Paul Tammela

3. Kujundarvud.
Õppejõud: dotsent
Ellen Redi

6. novembril, kl 11.00, ruumis P-412 (Narva mnt 25)

1. Pseudoalgarvud ja arvude tegurdamise võtteid.
Õppejõud: dotsent
Ellen Redi

2. Avaliku võtmega krüptosüsteeme.
Õppejõud: magistrant
Taavi Bekker

20. novembril, kl 11.00, ruumis T-412 (Narva mnt 25)

1. Intresside matemaatika.
Õppejõud: professor
Anne Tali

2. Toodangu ja transpordivoogude matemaatika.
Õppejõud: lektor
Jüri Kurvits

4. detsembril, kl 11.00, ruumis P-412 (Narva mnt 25)

1. Kasumi optimeerimisest majandamisel.
Õppejõud: professor
Anne Tali

2. Kuidas matemaatikud ennustavad (vähimruutude meetodiga)?
Õppejõud: professor
Andi Kivinukk

Kursuse koordinaatori Ellen Redi kontaktid: tel 6409425, e-mail eredi@tlu.ee

Märkus: Registreeruda kuni 7. oktoobrini 2010 veebilehel www.tlu.ee/akadeemia/

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar