reede, 18. november 2016

Põhikooli bioloogia-, geograafia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolist

Kui soovid hakata õpetama (või juba õpetad, kuid puudub diplom) põhikoolis  loodusaineid, tule õppima Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiavaldkonda!  Ootame õppima pedagoogilise kõrghariduse või sellele vastava kvalifikatsiooniga üldharidus- või kutsekoolis töötavaid õpetajaid. Koolitus on õpetajale tasuta.

Õpe toimub kahepäevaste sessioonidena enamasti üks kord kuus 1,5 - 2 kahe aasta jooksul. Sessioonide ajalisel planeerimisel arvestame osavõtjate soove.

Koolituse sisu moodustavad hoolega disainitud didaktika, praktika ning aineõppe moodulid. Mooduleid viivad läbi  kogenud ja reaalselt koolis töötavad  ainedidaktikud ning oma ala parimad õppejõud. On võimalus üle kanda varem läbitud (ka täienduskoolitustel) aineid. Praktikat on võimalik teha oma koolis ülikoolipoolse juhendaja koordineerimisel.

Koolituse läbinu omab õigust õpetada valitud ainet  (bioloogia, geograafia, keemia või füüsika) põhikoolis. Lõpetanutele väljastatakse Tartu Ülikooli tunnistus.

Registreeruda saab loodusainete koolitusele veebilehel https://goo.gl/aqiG34 .

Täiendav info
Klaara Kask , TÜ loodusteadusliku  hariduse keskus ,
7375084

teisipäev, 15. november 2016

Õppematerjalide konkurss


EMS Koolimatemaatika Ühendus kuulutab välja konkursi kolme digitaalse õppematerjali saamiseks:
1)    Tuletise mõiste kujundamine kitsas matemaatikas.
2)    Vektor. Tehted vektoritega. (Vektori geomeetriline tähendus, tehted vektoritega, elulised rakendusülesanded).
3)    Algebraliste avaldiste sh murdude lihtsustamine põhikoolis.

Parimaid töid ootavad rahalised auhinnad ja KMÜ koolitustel tasuta osalemise võimalus.

Tööde esitamise tähtaeg 30.dets. 2016 aadressil hele@htg.tartu.ee

Jääme Teie töid ootama!


19.nov. 2016                                                EMS KMÜ juhatus

esmaspäev, 14. november 2016

43. matemaatikaõpetajate päevad Raplas 11.-12. 11. 2016

Matemaatikud Gruusias

Eesti Matemaatika Selts käis 21.10.-27.10.2016 Gruusia Haridusministeeriumi kutsel ning Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel Tbilisis oma kogemusi jagamas.
pühapäev, 13. november 2016

Jane Albre- Anderseni õppematerjalid

Uue kuue on saanud Tiigrihüppe toel Jane Albre- Anderseni  koostatud  ja õpetajate seas väga kiitvaid hinnanguid saanud õppematerjalide komplektid:

1)  Ristküliku ümbermõõt ja pindala - 10 interaktiivset mängulis GeoGebra slaidi koos juhendmaterjaliga õpetajale. Lisaks on võimalik välja printida töölehed, mille õpilane täidab GeoGebra slaidi abil. 

2) Dünaamilised slaidid 12. klassile - 60 dünaamilist slaidi 12. klassi matemaatikakursuse juurde. Paljud slaidid sobivad ka põhikoolis kasutamiseks. Iga slaidi juures on väike õppematerjali tutvustus.
See õppematerjal pole veel täielikult valmis, raamatu täiendamine jätkub. 

Jane Albre-Andersi koostatud õppematerjali pani GeoGebra raamatuteks Sirje Pihlap.

Head kasutamist!

neljapäev, 13. oktoober 2016

43. matemaatikaõpetajate päevad

43. matemaatikaõpetajate sügispäevad toimuvad Rapla Ühisgümnaasiumis 
11.-12. novembril 2016.

Registreerumine Rapla Ühisgümnaasiumi kodulehel (http://www.ryg.edu.ee/ryg/). 


Päevakava
11. november
11:30-12:30
Saabujate registreerimine ja kohv
12:30-12:50
Sügispäevade avamine ja tervitused
12:50 -14:10
Ettekanded
12:50 – 13:40
Matemaatikaga läbi elu
Andres Keevallik
13:40 – 14:10
Kokkuvõte arvutipõhise statistika piloteerimisest
Carita Hommik  
14:10-15:15
Pildistamine. Lõuna
15:15-16:15
Ettekanded
15:15 – 15:45
Põhikooli arvutipõhise statistika õpiväljundid ja mõned tähelepanekud nende kohta ehk "Autol on rool keeramiseks vasakule-paremale ja teistes suundades"
Kärt Matiisen
15:45 – 16:15
Matemaatika õpitulemuste seos õpetamise meetodite ja õpilaste motivatsiooniga
Anu Palu, Kaja Mädamürk
16.15-16.45
Kohv
16.45-18.00
Ettekanded
16:45 – 17:05
Matemaatika õppimine ja õpetamine visualiseerimise kaudu
Kädi Alanurm
17:05 – 17:40
Foxacademy õppeplatvorm - Mis juhtub, kui idufirma ettevõtjad, tippakadeemikud, pedagoogid, disainerid ja arendajad tulevad kokku, et haridusmaailmas jääd murda? Tulemust kirjeldavad märksõnad rahvusvahelised ambitsioonid, adaptiivne tarkvarapõhine õpe ja “kliendid esimesena” lähenemine
Sebastian Pikand, Kenneth Pohl
17:40 – 18:00
Õpilasvõistlus “Märka matemaatikat enda ümber - ilutulestik Eesti Vabariigi sünnipäevaks” tulemused
Sirje Pihlap, Sirje Sild  
19.00 - 22.00
Pidulik õhtune koosviibimine koolimajas


12. november
9:00-9:30
Hommikusöök koolimajas
9:30-10:45
Ettekanded
9:30 – 10:00
 Fraktaalgeomeetria algkursus ehk veidrad fraktalid
Elo Reinik
10:00 – 10:25
Feynmani kolmnurgast läbi afiinse geomeetria Routhi teoreemini
Tõnu Tõnso
10:25 – 10:45
Tõenäosuse ja statistika õpetamise ajaloost Eestis
Kerttu Kruusma  
10.45 - 11:10
Kohv
11.10-13.00
Ettekanded
11:10 – 12:00
2016. aasta 6. klassi matemaatika e-tasemetöö ja e-ülesannetekogud
Piret Simmo, Aet Möllits ja Deivi Taal
12:00 – 12:20
Eesti Matemaatika Selts ja Koolimatemaatika Ühendus
Hele Kiisel
12:20 – 12:40
Taskutark.ee – hea abimees õpitöös
Rain Siemer
12:40 – 13:00
Järgmise aasta õpilasvõistlus “Märka matemaatikat enda ümber - tants” Sirje Pihlap, Sirje Sild   
13.00 - 13.30
Sügispäevade lõpetamine
13:30 – 14:30
Lõuna


Küsimuste korral pöörduda:
Leen Väränen (53801413)

pühapäev, 18. september 2016

Põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolist

Ootame õppijaid tasuta täienduskoolitusele:


Vastuvõtu tingimused: 1) pedagoogiline haridus magistritasemel (või sellele vastav kvalifikatsioon), 2)töötamine õpetajana üldharidus- või kutsekoolis,  3) kutsesobivuse vestlus.

Täienduskoolituse aeg: november 2016 - juuni 2018, õppetöö toimub kord kuus R-L.

Täienduskoolituse sisu: matemaatika didaktika moodul (9 EAP), matemaatika ja koolimatemaatika moodul (18 EAP), kooliinformaatika moodul (6 EAP), praktikamoodul (2 EAP).

Tulemus: koolituse läbinud õpetaja omab õigust õpetada põhikoolis matemaatikat.

Koolituse info ja registreerumine  https://goo.gl/HhGGVI 
Registreerumise tähtaeg 14. november


Täiendav info: sirje.pihlap@ut.eeneljapäev, 28. aprill 2016

Koolitused õpetajatele

TASUTA KOOLITUSED
Sissejuhatus Edisoni haridusroboti programmeerimisse Edware äpiga
04. mai HITSA Nutiklassis, Tallinnas
Täpsem info ja registreerimine: http://koolitus.hitsa.ee/training/539

LEGO WeDo 2.0 robootika ja LEGO Education harivad klotsid
06. mai Innovatsioonikeskus INNOKAS, Haapsalu
Täpsem info ja registreerimine: http://koolitus.hitsa.ee/training/518

Sissejuhatus LEGO Mindstorms EV3 robootikakomplekti programmeerimisse LEGO Programmer äpiga
07. mai Innovatsioonikeskus INNOKAS, Haapsalu
Täpsem info ja registreerimine: http://koolitus.hitsa.ee/training/519

Targad elektroonilised (Makey Makey, LittleBits, Philips Hue) ja robootilised vidinad (Bee-Bot, Ozobot, Edison)
09. mai ja 25 mai HITSA Nutiklass, Tallinn
Täpsem info ja registreerimine: http://koolitus.hitsa.ee/training/538

Targad elektroonilised (Makey Makey, LittleBits, Philips Hue) ja robootilised vidinad (Bee-Bot, Ozobot, Edison)
30. mai Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Täpsem info ja registreerimine: http://koolitus.hitsa.ee/training/538

teisipäev, 22. märts 2016

Õpilaskonkursi „Märka matemaatikat enda ümber – ilutulestik Eesti Vabariigi aastapäevaks“ tulemuse

Nõo Reaalgümnaasium, Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut, Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituut, Teaduskeskus Ahhaa ja Tiigrimatemaatika Selts korraldasid 6.–12. klassi õpilastele konkursi, mille eesmärgiks oli suunata õpilasi kasutama matemaatikaprogrammi GeoGebra ning tundma rõõmu matemaatikaga tegelemisest. Tähtajaks saabus 159 tööd 23 koolist. Konkursitöö loomiseks tuli programmi GeoGebra abil valmistada dünaamiline slaid, kus on ilutulestik Eesti Vabariigi aastapäevaks. Tööde hindamisel arvestati töö vastavust konkursi teemale ja nõuetele, idee originaalsust, teostust ning matemaatilist selgitust. Võitjate autasustamine toimub 22. aprillil Teaduskeskuses AHHAA. 

Lõpuüritusele on kutsutud järgmised õpilased ja nende juhendajad:

6.9. klass
Adele Adamson (Türi Põhikool, juhendaja Laine Aluoja)
Alex Nurmberg (Virtsu Kool, Siivi Jõgi)
Anastassija Nesterova (Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, Natalja Sazonova)
Annaliisa Plato (Ülenurme Gümnaasium, Annika Muuga)
Britt Koger (Surju Põhikool, Signe Reidla)
Daniel Valgepea (Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, Natalja Sazonova)
Daniil Kim (Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, Natalja Sazonova)
Eva-Kristina Vesiallik (Peetri Lasteaed-Põhikool, Signe Reidla)
Janika Vilde (Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, Natalja Sazonova)
Mariann Kalinina (Jüri Gümnaasium, Anni Mehide)
Natalia Halfina (Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, Natalja Sazonova)
Polina  Savenkova (Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, Natalja Sazonova)
Regita Luukas (Käina Kool, Urve Pärnamaa)
Sofia Nazarova (Kohtla-Järve Järve Gümnaasium, Natalia Hramtsova)
Timofei Beresnjev (Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, Natalja Sazonova)

10.12. klass
Karina Põdra (Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Ljudmilla Svirina)
Natalia Banketova (Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Ljudmilla Svirina)
Renet Eres (Nõo Reaalgümnaasium, Keity Eres)
Rennet Tamm (Paide Gümnaasium, Daire Krabi)
Ruben Galojan (Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Ljudmilla Svirina)
Viktoria Nemtšenko (Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Ljudmilla Svirina)

Korraldajad tänavad kõiki osalenud õpilasi ja nende juhendajaid.