teisipäev, 25. august 2015

Veebikoolitus "Planimeetria ja stereomeetria programmiga GeoGebra"Sellel koolitusel õpid leidma ja koostama planimeetria ja stereomeetria kohta 2D ja 3D vaates dünaamilisi töölehti, mille abil saad selgitada oma õpilastele uut teemat, visualiseerida ülesannete tekstile vastavaid joonised ja lahendusi või luua kiiresti erinevaid ülesandeid. Tutvud, kuidas nutiseadmeid GeoGebra kasutamisel õppetöös kasutada. Dünaamiliste töölehtede kasutamine teeb matemaatikast arusaamise õpilastele lihtsamaks ning tunni huvitavamaks.
Koolitus uuendati aastal 2015 sügis.
Matemaatika
Õpetaja
Info ja registreerumine
HITSA Moodle https://moodle.hitsa.ee/
1,5 kuud
05.10.2015
15.11.2015
Egle Kampus
+37258872424
egle.kampus@hitsa.ee

pühapäev, 23. august 2015

Allar Veelmaa tööraamatud ja uus töövihik 6. klassile

Tere!

Eelmisel aastal kirjutasin töövihiku 9. klassile (Matemaatika tööraamat põhikooli lõpetajale). Kuna see töövihik osutus väga nõutavaks, siis selle aasta augustis ilmus juba kolmas trükk. Võrreldes kahe esimese trükiga on viimases töövihikus sisekaanel ka kõik vajalikud valemid ülesannete lahendamiseks.

Töövihikus on hulgaliselt näiteülesandeid ning õpilane saab seda vihikut kasutada ka ilma õpikuta. Need koolid, kes tellivad töövihikute täiskomplekti, saavad tasuta ligipääsu minu poolt koostatud matemaatika õppevideotele. Klassi tellimuse vormistamisest palun teatada mulle allarveelmaa8@hotmail.com, ning saate paroolid videote kasutamiseks.

Töövihik on kantud EHIS-e infosüsteemi ja seda saab tellida õppevahendite ostuks eraldatud raha eest.

Kummatan ka ühe väga levinud eksiarvamuse. ARGO kirjastuse poolt välja antav H. Uudelepa eksamiraamat EI OLE SA INNOVE ametlik väljaanne. Tegemist on vaba turu tingimustes välja antud raamatuga. Mina pole eksamiraamatuid tellinud oma õpilastele juba aastaid, sest kõik eksamiülesanded on SA INNOVE kodulehel kenasti olemas.

Töövihikut saab vaadata siit ja seda saab tellida kirjastusest Maurus, töövihiku hind on hetkel 5.50 EUR.

Töövihiku retsensentideks on Anne Küüsmaa ja Agu Ojasoo
=====

Selle aasta septembris ilmub töövihik 6. klassile - kordamisülesandeid tasemetööks kordamisel. Töövihikus on ülesandeid viienda ja kuuenda klassi teemade kohta, paljudel ülesannetel on ka vastused.

Töövihikut saab vaadata siit. Need koolid, kes tellivad töövihikute täiskomplekti, saavad kasutada uusi matemaatika teste ning tasemetööde näitevariante.

Töövihikut saab tellida kirjastusest Maurus, vihik on EHIS-es ja seda saab tellida õppevahenditele eraldatud raha arvelt. 

Töövihiku retsensentideks on Anne Küüsmaa, Agu Ojasoo ja Sirje Sild.

=====

Eelmisel aastal ilmus kaheosaline Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale. Neid saab vaadata siit I osa ja II osa.

Gümnaasiumi tööraamatud tuleb lapsevanematel välja osta. Mõlema osa hind on 5.50 EUR. Tööraamatud on kantud EHIS-e infosüsteemi.

Tööraamatute tellimiseks on mitmeid võimalusi: õpilased võivad need osta Rahva Raamatu või Apollo raamatupoest, kuid siis lisandub hinnale raamatupoe juurdehindlus. Lihtsam viis on raha kokku koguda ja osta otse kirjastusest.

Tööraamatu retsensentideks on Anne Küüsmaa, Agu Ojasoo ja Sirje Sild.

Kui klassis on tööraamatute täiskomplekt, siis saab tasuta kasutada minu gümnaasiumile mõeldud õppevideosid.


=====

2016.a. sügiseks annab kirjastus Maurus välja töövihiku 7. ja 8. klassile.

Kui juba ilmunud või ilmuvate õppematerjalide kohta on küsimusi, siis kirjutage allarveelmaa8@hotmail.com .

Edu soovides,
Allar Veelmaalaupäev, 22. august 2015

XLII MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD

Harjumaal Viimsi Keskkoolis  13. - 14. novembril 2015
Päevadest kutsume osa võtma ning ettekannetega esinema või töötubasid juhatama matemaatika- ja informaatikaõpetajaid, kõrgkoolide õppejõude, õppekava rakendumise uurijaid  ja teisi matemaatikaharidusest huvitatud isikuid.

Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika.
1. Uue õppekava rakendamise kogemused.
2. Välishindamisest ja matemaatika riigieksami olevikust-tulevikust.
3. Valikkursuste ja teiste ainekava rikastavate teemade käsitlemise ning tunnivälise ainealase tegevuse korraldamise kogemused.
4. Infotehnoloogia kasutamise kogemused matemaatikaõpetuses.
5. Õpilaste uurimistööde juhendamise kogemused.
6. Uue õppekirjanduse, õppevahendite, -meetodite jms ideede ja taotluste tutvustamine.
Loomulikult ootame ka teisi matemaatikaõpetust käsitlevaid ettekandeid.

Sooviavaldusi ettekandeks ootame 10. septembriks 2015. a.
Selles palume märkida autori(te) ees- ja perenimi, töökoht, e-posti aadress, ettekande temaatika (võimalusel pealkiri) ning selleks soovitav esitlusaeg.
Kui soovite avaldada artikli ka kogumikus "Koolimatemaatika XLII", palume lisada artikli planeeritav maht.
Artikli vormistamise nõuded saadetakse soovijatele täiendava e-kirjaga.
Artiklite esitamise esmane tähtaeg on 20. september,
viimane esitusaeg on 5. oktoober 2015.

Täpsem informatsioon päevade kava ja osavõtuks registreerimise kohta
avaldatakse oktoobrikuu alguses.
Teade soovist esineda ettekandega palume saata (hiljemalt 10. septembriks) e-posti aadressil
Katrin.Kokk@ut.ee

Korraldajate nimel

Tiina Bender

Katrin Kokk

(Katrin.Kokk@ut.ee; 55675158)