neljapäev, 15. oktoober 2020

XLVII matemaatikaõpetajate päevad lükkuvad veebruarisse


 Seoses olukorraga Jõgevamaal ei ole võimalik korraldada matemaatikaõpetajate päevi novembris nagu oli plaanitud.  Korraldajad on otsustanud, et järgmised matemaatikaõpetajate päevad toimuvad Jõgeval 25.-26. veebruaril 2021. Kui ka siis pole võimalik päriselt kokku saada,  toimub üritus virtuaalselt. 


Täiendav info

Korralduslikud küsimused: Eha Kuld eha.kuld@mail.ee

Ettekanded ja artiklid: Hannes Jukk hannes.jukk@ut.ee

teisipäev, 13. oktoober 2020

Enn Nurga sünniaastapäev

 Tänane sünniaastapäevaline on ENN NURK (13.10.1935–03.02.1999) – pedagoogikateadlane ja matemaatika õppevara looja.

Ta lõpetas Kohtla-Järve 1. Keskkooli 1953. aastal ning 1959. aastal Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakonna. Oli samast aastast Vändra Keskkooli matemaatikaõpetaja, õpetas ka füüsikat. Aastast 1969 oli ta Ühiskondliku Pedagoogika Uurimise Instituudi (ÜPUI), kuhu kuulusid kasvatuse ja õpetamisega seotud teaduslikust uurimistööst huvitatud õpetajad, liige. Enn Nurga uurimisvaldkonnad olid õpilaste individualiseeritud iseseisev töö ja rühmatöö, tunnitüübid, probleemõpe, õpioskused, matemaatikateadmiste taseme mõõtmine.

Enn Nurgalt on ilmunud  arvukalt publikatsioone ÜPUI kogumikes ja artikleid perioodikas. Ta on koostanud matemaatika õpikuid, töövihikuid, kontrolltööde ja eksamiülesannete kogumikke põhikoolile. 4. klassi matemaatikaõpikute kaasautoriks on aastakümneid Endel Noor, hilisematel aastatel ka Aksel Telgmaa, kes on üheks kaasautoreist 5.–8. klassi õpikute puhul. Lisaks eespoolnimetatutele on põhikooli matemaatikaõpikute kaasautoriteks Tiiu Kaljas, Madis Lepik ja August Undusk. Enn Nurga osalusega õppevara ilmub kordustrükkidena tänaseni. 

Nurga ja Telgmaa koostatud 5. ning 6. klassi matemaatikaõpikud võitsid esikoha NSV Liidu Haridusministeeriuhmi õpikute võistlusel 1987. aastal. Seepeale anti neid õpikuid välja vene, ukraina, leedu, läti, poola, rumeenia, baškiiri, jakuudi, tatari, tšuvaši, kasahhi, karakalpaki, tõva, uiguuri, ungari, valgevene ja moldaavia keeles.

Inge Unt meenutab: “Õpik nagu tema muugi õppekirjandus oli erakordselt õpilaskeskne (juba enne, kui see termin meil veel kasutusele tuli). Enn Nurk lähtus alati lapse kogemustest ja mõttemaailmast. Paraku ka Eesti oludest, mis tingis auhinnatud õpiku lõputut ümbertegemist. Ta ütles, et oleks ta seda ette teadnud, poleks õpikut tegema hakanudki. Näiteks tuli kõrvaldada tekst, milles tehteid sooritati vorsti hinnaga, sest Venemaa äärealadel polnud laps ehk vorsti näinudki.” (Õpetajate Leht, 12.02.1999)

Enn Nurk on Eesti NSV teeneline õpetaja 1972. aastast. Talle on omistatud Johannes Käisi preemia (1987) ja Gerhard Rägo nimeline mälestusmedal (1990). Ta tunnistati Pärnumaa aasta gümnaasiumiõpetajaks (1993) ning valiti maakonna populaarsemaks haridustegelaseks (1996). 

Enn Nurk on maetud Jõhvi kalmistule. Pärnu maavalitsuse ja Vändra Gümnaasiumi järelhüüdes meenutatakse Enn Nurka järgmiselt: “Ta oli ihu ja hingega õpetaja, poolik töö nagu poolik teadminegi oli talle võõras. E. Nurga ainetunnid olid alati põhjalikult ettevalmistatud ja sisukad tõsise töö tunnid, kus looderdamine ei saanud tulla mõttessegi. Tal ei olnud kombeks anda armu õpilastele ega iseendale. Tema tööaastate võrrandis oli vaid üks suurus – töö. Kuid tõsise töösse suhtumise ja nõudliku välisilme taga oli hea süda, kaasatundev ja mõistev loomus ning huumorimeel. Enn Nurga töökusest ja nõudlikkusest said osa nii Vändra Gümnaasiumi õpilased ja kolleegid kui ka maakonna ning vabariigi matemaatika ainekomisjoni liikmed.”


2001. aastast korraldatakse Vändra Gümnaasiumis Enn Nurga nimelist piirkondlikku matemaatikavõistlust põhikoolide õpilastele.