esmaspäev, 5. november 2012

XXXIX üleriigilised matemaatikaõpetajate sügispäevad Haapsalu 9.- 10. november 2012


Ajakava

Reede 9. november
10.00 – 11.00        Registreerimine ja hommikukohv
11.00 – 14.00        Avaistung
11.00  Avasõnad ja tervitused    -      Lääne maavanem Innar Mäesalu  ja  HKHK direktor  Ingrid Danilov
11.30   Tõnu Kollo                         -     TÜ matemaatika-informaatikateaduskond täna
11.50   Hannu Korhonen              -      Laste ja täiskasvanute matemaatika oskustest Soomes
12.35   Ain Tõnisson                     -      Kitsast ja laiast matemaatikakursusest 
13.00   Ülle Kikas                          -      Kooli statistikahariduse uuendamisest
13.35   Kait Kleemann, Jüri Kurvits - Õpilaste lahendusstrateegiad proportsionaalse mõtlemise ülesannetes
14.00 – 15.00     Lõunasöök, pildistamine

15.00 – 17.05     Paralleelistungid


Aula
15.00 Sirje Pihlap, Pille Pärn - Matemaatikaõpetajate ja koolide valmisolekust IKT võimaluste kasutamiseks vastavalt uue   õppekava nõudmistele
15.20  Daire Krabi - Loodusainete ja matemaatika integratsiooniprojekt LooMa
15.40
  Kadri Paberits, Tiiu Kaljas  - Hinnanguline arvutamine  
Loengusaal
15.00 Hilja Afanasjeva - E-õppest TÜ Teaduskoolis
15.20 Margit Arro - Matemaatika arvuti abil
15.40 Marina ja Jüri Kurvits - Õpilaste teadmiste ja oskuste omandamine veebipõhise ühistöö kaudu


Aula
16.00  Kristjan Korjus  -  Uuest matemaatika veebilehest
16.20  Deivi Taal             -  Matemaatika katsetöö kevadel 2012 – ootused ja tegelikkus
17.10  Ringkäik kutsehariduskeskuse õppehoonetes
20.00  Õhtusöök 

 Laupäev 10. november

9.00 – 11.00  Paralleelistungid

Aula
9.00 Elts Abel, Indrek Zolk, Raili Vilt - Kahest gümnaasiumi valikkursusest matemaatikas
9.40 Kadri Veider - Matemaatika osakaal kõrgkoolide bakalaureuseõppe õppekavades
Aula
Arvutiklass 1        
9.00 Tiit Lepmann - Ruumigeomeetria dünaamiliste slaidide konstrueerimine GeoGebra programmiga
9.40 Liisi Reemets, Tiit Lepmann - PISA, Põhikooli riikliku õppekava ja õpetajate taotlused matemaatikaõpetuses

Arvutiklass 2
9.00 Janika Kaljula - Kuidas T-algebra aitab õpetajal aru saada, milliseid vigu õpilased teevad
9.40 Epp Vaidre - Interaktiivse tahvliga seotud eelised ja probleemid, tajutuna kahe reaalainete õpetaja poolt


Aula
10.00 Tõnu Kollo                              -       Kokkuarwamisest liitmiseni
10.20 Anu Palu, Ines Kerikmäe     -      Teises kooliastmes saavutatud matemaatikapädevus ja õpetajate arvamused pädevuse parandamise võimalustest
10.40 Sirje Pihlap,  Sirje Sild, Kristi Kreutzberg   -  Märka matemaatikat enda ümber

11.05 – 11.30        Kohvipaus

11.30 – 13.00        Lõppistung
11.30  Targo Tennisberg                 -              Mis sellest matemaatikast kasu on?
12.05  Viljar Aro                               -              Uurimistööde praktilistest kogemustest Saaremaa Ühisgümnaasiumis
12.40  Hannes Jukk, Liisa Vals     -              Puu kõrguse mõõtmine
13.00 – 14.00   Päevade lõpetamine, lõunasöök 
14.00  Iloni Imedemaa, Haapsalu piiskopilinnuse ja  rannapromenaadi  külastamine