pühapäev, 4. juuli 2010

XII Eesti matemaatika päevad

28.- 30. juunil toimusid Türisalu puhkekeskuses
XII Eesti matemaatika päevad
Eesti Matemaatika Seltsi, Koolimatemaatika Ühenduse, TTÜ ja TTÜ KübI organiseerimisel

PÄEVAKAVA
28. juuni

14.00-16.00 saabumine, majutus
16.00-16.15 matemaatika päevade avamine
16.15-17.00 Robert Kitt "Mittelineaarsetest fenomendidest majanduses"
17.00-18.00 Piret Suits Dolceta projektist „Finantskirjaoskuse õpetamisest“
18.00-19.00 Einar Rull „Psühhomeetria ja riigieksamid“
19.00- õhtusöök, meelelahutuslik ja sportlik tegevus, saun
29. juuni
8.30-9.45 hommikusöök
10.00-11.00 Deivi Taal „Tasemetööde ja eksamite ettevalmistamisest, läbiviimisest hindamisest“
11.00-11.40 Rainis Haller "Hahn-Banachi eraldamisteoreem"
11.40-11.50 vaheaeg
11.50-12.30 Andi Kivinukk "Fourier analüüsi rakendustest ja mõnedest erikujulistest trigonomeetrilistest teisendustest"
12.30-13.10 Evely Leetma "Pesu loputamisest"
13.20-15.00 lõunasöök ja vaheaeg
15.15-15.55 Gert Tamberg "Tuulegeneraatoritest ja Lamb'i lainetest"
16.00-17.00 vestlusring matemaatilisest modelleerimisest; juhib Otu Vaarmann
17.00-19.00 matk (pankranniku allosa)
19.00- õhtusöök, meelelahutuslik ja sportlik tegevus, saun
30. juuni
8.30-9.45 hommikusöök
10.00-10.50 Tõnu Tõnso "Kirjaliku riigieksami mõjust matemaatika õpetamisele koolis"
10.50-11.30 Mati Tombak "Teoreemide otsimisest"
11.30-11.40 vaheaeg
11.40-12.20 Kalle Kaarli "Mis on Galois' vastavus?"
12.20-13.00 Raul Kangro "25 miljardi dollariline omavektor"
13.00.13.05 matemaatika päevade lõpetamine
13.15- lõunasöök ja lahkumine