kolmapäev, 25. veebruar 2015

Tasuta kursus "T-Algebra kasutamine matemaatika õpetamisel (4. - 9. klass)"9. märtsil algab veebipõhine eKursus algajatele „Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine matemaatika õpetamisel
Kursus toimub koolielu portaalis
Kursus on õpetajale tasuta.
Kursuse maht on 26 tundi - 1 EAP.

Õpiprogramm T-Algebra on mõeldud põhiliselt 4. - 9. klassi algebraülesannete lahendamise õppimiseks. T-Algebraga saab luua ülesandeid järgmiste teemade õppimiseks:
*täisarve ja kümnendmurde sisaldavad avaldised,
*harilikud murrud,
*ühe tundmatuga lineaarvõrrand ja võrratus
*kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem
*astmed
*üksliikmed
*hulkliikmed
Kursusel tutvutakse
T-algebra õpilase programmiga, millega saab lahendada erinevat tüüpi ülesandeid, 
vaadeldakse vigade loendajat,
luuakse T-algebra õpetaja programmiga erinevate sisestusmoodidega ülesannete kogu, mida jagatakse kõigile kursusel osalejatele.
Kursusele saab registreeruda HITSA koolitusveebis http://koolitus.hitsa.ee/training/142
Koolitaja:
Laine Aluoja

esmaspäev, 23. veebruar 2015

Tasuta IKT koolitus matemaatikaõpetajatele

On veel mõned vabad kohad  Tartu Ülikoolis toimuvale kursusele " IKT matemaatikaõppes" . Kursuse maht on 39 tundi, millest 24 tundi on auditoorset tööd.  Kursusel alustatatakse "nullist" kolme programmi - T-algebra, Wiris ja GeoGebra - õppimist. Toimumise kuupäevad: 10. märts, 6. aprill, 27. aprill 2015.
Täpsem info ja registreerimine  goo.gl/aP8Wcf