neljapäev, 31. oktoober 2013

Wiris'e kasutamine

HITSA (endine Tiigrihüpe) soovib õpetajate  arvamust veebipõhise matemaatika õpitarkvara Wirise (http://www.wiris.ee/) vajalikkusest. Asi on nimelt selles, kas jätkata HITSA poolt tarkvara kasutamise võimaluse rahastamist või ei.
Palun vastake hiljemalt esmaspäevaks, 4. novembriks mõnele küsimusele WIRISe kohta aadressil https://docs.google.com/forms/d/177fCauTCsTHqKK7jpiBDzP58JEaOxJiKahkncf2-kPY/viewform 

teisipäev, 29. oktoober 2013

Seminar e-matemaatikast
Hea matemaatikaõpetaja,

Tallinna Haridusamet kutsub Teid osalema seminaril-õppepäeval „E-matemaatika: kompetentsuse parendamine uute õppemeetodite ja IKT abil” (E-Math), mis toimub 15. novembril 2013 Tallinna Ülikoolis algusega kell 10.00.

Õppepäevale on oodatud kõik matemaatikaõpetajad (eriti gümnaasiumiõpetajad), metoodikud ja matemaatika õpetamisega seotud huvilised.

E-Math on ELi rahastatud projekt, mille eesmärgiks on uusi õppemeetodeid ja interaktiivset e-õppematerjali kasutades suurendada õpilaste motivatsiooni ning parandada õpitulemusi matemaatikas, samuti matemaatikaalaste teadmiste süvendamine, et tõsta noorte konkurentsivõimet kõrgtehnoloogilisel tööturul.

Õppepäeval tutvustakse uut interaktiivset õppemeetodit „Struktuurne lahendus“. Struktuurse lahendamisviisi ning seda toetava e-õpikuga saate tutvust teha ka veebipõhiselt www.emath.eu. Huvitatuid kutsume kuulama ja ise proovima.

Seminar-õppepäev koosneb kahest osast. Esimeses pooles saavad sõna E-math projekti looja ja arendaja professor Ralph-Johan Back, Turu Ülikool tehnilise poole koordinaator Mari Põld, Turu Ülikool, ning Tallinna koolide õpetajad, kes pilootprojekti raames antud lahendusviisi koolides katsetasid.

Päeva teises pooles toimuvad praktilised töötoad, kus tutvutakse E-matemaatika interaktiivse raamatu sisu, olemuse ning funktsionaalsusega. Õppepäeva töötubadesse palume võimalusel kaasa võtta oma sülearvuti.

Töötubades osalejatele väljastame tõendi õppepäeval osalemise kohta.

Palun andke oma osalemisest teada hiljemalt 10. novembril 2013 registreerudes siin või palume saata oma ees- ja perekonnanimi, kooli nimi ning toimiv e-post ning märkida kindlasti juurde, kas soovite osaleda töötoas aadressile riina.odnenko@tallinnlv.ee. Lisaküsimuste korral palume pöörduda samal aadressil.

Registreerimise järel saadetakse Teile e-õpiku lühiversioon vastavate kasutajatunnustega, mille saate juba enne kursuse algust alla laadida.

Kuna kohtade arv on piiratud, siis palume võimaluse korral saata oma osalemisavaldus juba aegsasti.


PÄEVAKAVA:

9.30 – 10.00 Osalejate registreerimine

10.00 – 10.10 Avasõnad; Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula

10.10 – 11.10 Struktuursed lahendused; Ralph-Johan Back, Turu Ülikool

11.10 – 11.40 Interaktiivne õpik; Mari Põld, Turu Ülikool

11.40 – 12.00 Pilootkursused Tallinna koolides; Anu Reha, Tallinna Kristiine

Gümnaasium ja Kadri Hiob, Tallinna 21. Kool

12.00 – 13.00 Lõunapaus: kohv, suupisted

13.00 – 15.00 E-Math töötoad: interaktiivse õpiku praktiline kasutamine


Kesk-Läänemere programmi INTERREG IVA välisprojektis "E-matemaatika: kompetentsuse parendamine uute õppemeetodite ja IKT abil" (E-Math) osaleb Tallinna Haridusamet alates 2012. aastast. Projekt põhineb arvutikasutamisel ja struktuursete lahenduste meetodil, mida on kümme aastat edukalt katsetatud Turu Ülikoolis.


Parimate soovidega,

Tallinna Haridusamet

teisipäev, 1. oktoober 2013

Õpiprogrammi T-Algebra kasutamise algkursus

Kursusel tutvutakse ja õpitakse kasutama õpiprogrammi T-Algebra II ja III koolastme algebraülesannete lahendamise õpetamiseks.
Kursus on 20 tunnine ja õpetajale tasuta.
Kursus toimub veebipõhises keskkonnas https://moodle.e-ope.ee/
Kursus algab11. november
Kursus koosneb neljast moodulist
I moodul
Õpiprogrammi T-Algebra tutvustus ja arvutisse paigaldamine
II moodul
Ülesannete lahendamine, lahenduste analüüs
III moodul
Ülesannete loomine ja kasutamine aine õpetamisel
IV
Ülesannete kasutamise analüüs, refleksioon
Kursus lõpeb lõputööga - üks ülesannete komplekt.
Kõik osalejad saavad tunnistuse.
Kursusel osalemiseks registreeru http://kis.hm.ee keskkonnas (https://kis.hm.ee/?page=view_dynobj&pid=3714987&u=20131001154240 - eelnevalt logi keskkonda)
või anna teada aadressil aluojalaine@gmail.com