kolmapäev, 6. oktoober 2010

Väitekirja kaitses Anu Palu

Täna kaitses edukalt oma väitekirja "Algklassiõpilaste matemaatikaalased teadmised, nende areng ja sellega seonduvad tegurid" ja sai filosoofiadoktori kraadi pedagoogika alal matemaatika ainekava töörühma liige Anu Palu. Palju õnne!

Pildil vasakult oponent dots Madis Lepik, Anu Palu, juhendaja prof Eve Kikas, oponent prof Barbro Grevholm

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar