laupäev, 25. september 2010

Uue ainekava tutvustamine Tartus ja Pärnus


Tartu linna matemaatikaõpetajatele toimus uut õppekava tutvustav kuuetunnine koolituspäev 20. septembril HTG-s. Lektoriteks olid Lea Lepmann, Anu Palu, Sirje Pihlap, Hele Kiisel. Koolitusel osales 62. õpetajat. Suuremal osal õpetajatest venis see tööpäev 11-tunniseks ...
Pärnu linna ja maakonna klassiõpetajate kolmetunnine koolitus toimus 24. septembril Pärnu Hansagümnaasiumis. Osales 55 õpetajat. Lektoriteks olid Anu Palu ja Sirje Pihlap.
Tänud kõigile aktiivse osalemise eest!

Piltidel on lektor Anu Palu ning Pärnu linna ja maakonna õpetajad.pühapäev, 12. september 2010

Abiks rahaasjade selgitamisel

Selle õppeaasta alguseks tegi põhjaliku uuenduskuuri läbi õpilasteveeb. Nüüd saab siit lugeda noortele arusaadavas keeles rahaasjade korraldamise põhitõdedest. Samuti on veeb mõeldud abivahendiks õpetajatele.

Möödunud aastal loodud õpilasteveeb põhines seni Finantsinspektsiooni ja Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud õpilaste lühifilmikonkursile "Mina ja raha" saabunud õpetlikumatel klippidel. Tänaseks on kool.minuraha.ee sisu ja nägu täielikult uuenenud. Kõige olulisemaks uuenduseks on noortele tarbijatele mõeldud tekstid, mis selgitavad rahateemasid noore tarbija elus ette tulevate elusituatsioonide kaudu - näiteks reisile või suveks tööle minek jne. Lisaks finantsteenuste selgitamisele katavad sisutekstid ka rahaasju kaudsemalt puudutavat infot, näiteks teavet maksude ja õppetoetuste kohta ning viiteid teistele infoallikatele. Äsja loetud teadmised saab proovile panna interaktiivsetes mängudes. Samuti saab vaadata 6–19 aastaste õpilaste tehtud rahateemalisi videosid ning lugeda sellest, kuidas populaarsed Eesti noored näitlejad ja lauljad oma rahaasju ajavad.

Teine oluline uuendus kool.minuraha.ee veebis on mõeldud spetsiaalselt õpetajatele. Õpetaja rubriiki oleme kogunud rahateemalisi ülesandeid ja tunnimaterjale, mida koolitunnis rahaasjade selgitamisel kasutada saab. Kui Teil on materjale, mida oleksite nõus teistega jagama, saatke need palun e-posti aadressil tarbija@fi.ee.

Teema, mis äsja valminud õpilasteveebis praegu kajastamist ei leia, on pensioniks raha kogumine. Otsustasime paluda noortel endil oma eakaaslastele see teema lühifilmide näol lahti seletada. Pensionikeskus.ee nõustus meiega koostööd tegema ja aitama konkurssi läbi viia. Koostöös kuulutasime välja konkursi:

Lühifilmikonkurss "Mina ja pension"

Gümnaasiumiõpilase jaoks tundub pensioniiga olevat valgusaastate kaugusel ja kõige viimane asi, millele mõelda. Tegelikult peab aga iga 18aastaseks saanud inimene sünnipäevale järgneva aasta 1. jaanuariks kohustusliku kogumispensioni ehk II sambaga liituma. Kui ta ise II samba pensionifondi valida ei taha, teeb tema eest valiku riik loosi teel ära. Loosiga määratud fond ei pruugi vastata noore tarbija soovidele ja ootustele. Arukam oleks võrrelda erinevate fondide tingimusi ja valik ise teha. Kutsume kõiki 15. kuni 19. aastaseid noori osalema lühifilmikonkursil. Selleks tehke kuni kolme minuti pikkune lühifilm, mis selgitaks eakaaslastele pikaajalise planeerimise olulisust, tutvustaks Eesti pensionisüsteemi ja õpetaks kohustuslikke pensionifonde võrdlema. Kõige sisukamad klipid lähevad üles äsja valminud noortele rahaasju selgitavasse tarbijaveebi http://kool.minuraha.ee/. Parimaid töid ootavad auhinnad!
Konkursil osalemiseks:
· mõtle välja lugu,
· joonista lugu enda jaoks piltidena lahti,
· salvesta kuni 3 minutiline videoklipp,
· lae klipp üles (juhised leiad allpool).
Klipi salvestamiseks kasuta käepäraseid vahendeid - mobiiltelefoni, foto- või videokaamerat.
Kui valdad animeerimise kunsti, meisterda joonisfilm. Žanri valid ise: olgu see siis põnevik, dokumentaal, romantiline komöödia või hoopis miski muu.
Klipi maksimaalne maht on 300 MB ja maksimaalne kestus 3 minutit. Film peab olema salvestatud .wmv, .mov, .mpg, või .avi formaadis. Üks autor võib esitada kuni 3 tööd, töid võib esitada individuaalselt või mitmekesi.
Abiks on ka lühike filmitegemise õpetus.
Teemad, millest kinni haarata, aga mitte end piirata lasta:
· Kas mina valin pensionifondi või valib pensionifond minu?
· Miks mõelda pensionile ehk „Pensioniaeg ei hüüa tulles“
· Mina ja raha 50 aastat hiljem. Milliseid valikuid saan juba täna teha?
· Kohustuslik kogumispension – kasulik kohustus
· Milleks üldse rahaasju pikaajaliselt ette planeerida?

Vaata lisa: www.pensionikeskus.ee ja www.minuraha.ee

Tähtaeg
Tööde esitamise tähtaeg on 3. oktoober 2010.

Esitamine
Klipi saad üles laadida lehel http://sprend.com, märkides adressaadiks konkurss@pensionikeskus.ee ja sõnumi sisuks (message) enda e-posti aadressi.
Klipi kättesaamise kohta saadame vastuskirja, kus palume täita kontaktandmed.
Auhindamisel saavad osaleda ainult filmid, mille kohta on esitatud autori kontaktandmed.
Klippe võib saata ka posti teel aadressile NASDAQ OMX Tallinn AS, Tartu mnt 2, 10145 Tallinn.

Hindamine
Tööde juures hinnatakse järgmist
· teemast kinnipidamine – film või stsenaarium keskendub targale valikule;
· asjakohasus – esitatud faktid ja väited on tõesed;
· hariv iseloom – töö annab vaatajale/lugejale kasulikku teavet, on õpetlik;
· loovus ja originaalsus nii teemale lähenemises kui väljendusvahendites;
· filmis peitub iva – autoril on konkreetne sõnum, mida filmiga edasi anda.
Žürii
Parimad klipid ja stsenaariumid valib välja žürii, mille tööd juhib stsenarist ja filmiprodutsent Artur Talvik. Žüriisse kuuluvad Toomas Liivamägi (Haridus- ja Teadusministeerium), Martin Rääk (Tolmstuudio), Leonore Riitsalu (Minuraha.ee), Karolina Kurg (Pensionikeskus.ee).
Auhinnad
Auhinnafond on 10 000 krooni.
Konkursi võitjad kuulutatakse välja 24. oktoobril 2010.
Autoriõigused
Korraldajad võivad konkursile esitatud töid kasutada autoriõiguse seaduses sätestatud ulatuses, tingimustel ja korras, s.t hariduslikel ning teaduslikel eesmärkidel.
Lisainfo
Karolina Kurg
Pensionispetsialist
Pensionikeskus.ee
Tel 6408806
e-post konkurss@pensionikeskus.ee
www.pensionikeskus.ee

Leonore Riitsalu
Tarbijahariduse projektijuht
Finantsinspektsioon
Tel 6680820
e-post leonore.riitsalu@fi.ee
www.minuraha.ee