pühapäev, 17. november 2013

OTSITAKSE ÜHEKS KUUKS STATISTIKAT TUNDVAT TÕLKI/TOIMETAJAT PÕNEVASSE HARIDUSPROJEKTI


Lisainformatsioon: projektijuht Kristjan Korjus, telefon 56840434, e-mail korjus@gmail.com
OTSIME ÜHEKS KUUKS STATISTIKAT TUNDVAT
TÕLKI/TOIMETAJAT PÕNEVASSE HARIDUSPROJEKTI
MATEMAATIKA ÕPPEMATERJALIDE TÕLKIMINE JA TOIMETAMINE INGLISE-EESTI SUUNAL
Tartu Ülikool otsib kahte tõlkijat/toimetajat statistikahariduse uuendamise projekti.
Projekti käigus on loodud üldhariduskoolide õpilastele uus arvutipõhise statistikahariduse õppekava ning
digitaalsed õppematerjalid andmehalduse ja statistika arvutipõhiseks õpetamiseks. Õppematerjalid on inglise
keeles digitaalses keskkonnas kogumahuga kuni 250 lk. Õppematerjalid sisaldavad tõenäosuse ja statistika
teooriat, jutustavat teksti, valemeid, jooniseid ja tabeleid.
TÖÖÜLESANDED JA TÖÖKORRALDUS
Õppematerjalid tuleb tõlkida eesti keelde ja toimetada ajavahemikus 20. detsember 2013. a kuni 20. jaanuar
2014. a.
Tööülesannet täidavad kaks tõlki/toimetajat, kellest kumbki tõlgib ühe poole ja toimetab teise poole
materjalidest. Toimetamisele järgneb eraldiseisev keelekontroll, mille järel peab iga osa tõlk veelkord läbi lugema
keelekontrolli poolt parandatud tekstid.
Töö toimub digitaalses internetikeskkonnas. Tööleasumisel toimub vajalikke süsteeme tutvustav koolitus.
OOTUSED KANDIDEERIJATELE
• Kõrgharidus sh statistika kursuste läbimine ja valdkonna terminoloogia tundmine
• Varasem kogemus tõlkimisel inglise keelest eesti keelde
• Varasem kogemus eestikeelsete tekstide toimetamisel
• Digitaalses keskkonnas töötamise oskus
• Kasuks tuleb õppematerjalide koostamise kogemus
PAKUME
• Võimalust osaleda uuenduslike eestikeelsete õppematerjalide loomises
• Erialase loomingulise potentsiaali rakendamise võimalust
• Toetavat töökeskkonda ja igakülgset abi
• Honorar 2500 eurot bruto
KANDIDEERIMINE
Kandideerimiseks saatke palun vabas vormis avaldus koos CV ja sisuliselt tõlgitud proovitekstiga, mille saate alla
laadida siit (http://www.sup.ut.ee/ProbabilityDistribution.pdf), Britt Pellä aadressile (britt.pella@ut.ee)
hiljemalt 6. detsembril 2013.

reede, 1. november 2013

Uus kursus! Planimeetria ja stereomeetria programmiga GeoGebra

On alanud registreerumine HITSA poolt korraldatavale tasuta uuele e-kursusele "Planimeetria ja stereomeetria programmiga GeoGebra". GeoGebra on dünaamilise geomeetria, algebra ja tabelarvutuse programm, mida saab kasutada matemaatikatundide rikastamiseks algklassidest gümnaasiumi lõpuni.

Kursusel osalemisel tuleb eelnev GeoGebra kasutamise kogemus kasuks, kuid toetan ja aitan ka algajaid. Kursus toimub e-õppe keskkonnas Moodle 04.11 - 8.12. Kursusele registreerumiseks palun saata e-kiri aadressil kristikr@gmail.com. Kirja sisusse kirjutage oma nimi, kool ja isikukood, et saaksin teid ise EKISe infosüsteemis registreerida. EKISe konto olemasolul saate ka ise kursusele registreeruda Eesti koolide haldamise infosüsteemis [https://kis.hm.ee/].

20-tunnine kursus koosneb 5 moodulist:
I moodul. Sissejuhatus, tutvumine olemasolevate materjalidega, GeoGebratube-st materjalide otsimine, nõuanded GeoGebra töölehe vormistamiseks.
II moodul. Dünaamiliste töölehtede koostamine planimeetrias, ülesannete genereerimise töölehtede loomine. III moodul. Dünaamilise töölehe konstrueerimine silindri ja koonuse kohta.
IV moodul. Dünaamilise töölehe konstrueerimine korrapärase prisma ja püramiidi kohta.
V moodul.
Lõputöö. Omandatud oskuste ja kogemuste baasil dünaamilise töölehe koostamine õppetöös kasutamiseks.

Koolitaja Kristi Kreutzberg