reede, 29. aprill 2011

Kas valida kitsas või lai matemaatika?


Lp gümnaasiumite matemaatikaõpetajad!

Ma pöördun TTÜ nimel teie poole palvega edastada alljärgnev info.

Õpilased, kes plaanivad jätkata õpinguid TTÜs (eriti puudutab see tehnilisi, täppis- ja loodusteaduslikke erialasid), peaksid gümnaasiumis valima laia matemaatika ainekava. Kitsast matemaatikast TTÜs õppimiseks ei piisa.

Praegu ei ole veel teada, kas TTÜ hakkab mingitel tingimustel vastu võtma ka kitsa matemaatika baasil (nt eelõpe, suurem matemaatika maht esimesel semestril vms), kuid viimane oleks hädavariant. Lihtsam on juba gümnaasiumis õppida matemaatikat sellises mahus, mis on õpingute jätkamiseks vajalik.

Parimate soovidega,

Prof Jaan Janno
TTÜ matemaatikainstituut