neljapäev, 28. oktoober 2010

Ideelaat ELU KOOLIS KOOS TIIGRIGA

Toimus Tallinnas Nokia Kontserdimajas 26. oktoobril

Ideelaadal tutvustati näituseboksides ja õpitubades mitmesuguseid ideid, kuidas õppimist põnevamaks ja huvitavamaks muuta. Ideelaadal sai hea ülevaate Tiigrihüppe Sihtasutuse kõikidest haridusuuenduslikest projektidest. Näidati, missugune on elu koolis, kui kasutada nutikalt infotehnoloogia kaasabi. Ideid jagasid Tiigrihüppe Sihtasutuse ja Koolielu eksperdid, õpetajate praktikakogukondade liikmed ning Tiigrihüppe Sihtasutuse head partnerid.
Loe lisaks http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=8&art=406

Tiigrimatemaatika boksis olid
Sirje Pihlap, Sirje Sild, Allar Veelmaa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teisipäev, 26. oktoober 2010

Lõppes konkurss "Täna samm, homme teine"

2009./2010.õ.a. konkursi „Täna samm, homme teine“
võitja on Loo Keskkooli õpetaja Allar-Reinhold Veelmaa tööga
"9.klassi matemaatikakursuse kordamine SMART tahvli abil".
Allari teine töö "Funktsioonide käsitlemisest gümnaasiumiklassides"  saavutas II koha.

II koha pälvis ka Carl Robert Jakobsoni nim. Gümnaasiumi õpetaja Marika Anissimov tööga "Integraal ja selle rakendused".

II voorus osales veel ka Malve Zimmermanni töö "Kesknurk ja piirdenurk"
ja Maksim Ivanovi  töö "Arvuteooria tänase aastaarvu 2010 näitel"

esmaspäev, 25. oktoober 2010

e-õppe konverents HARIDUSASUTUS KUI MEESKOND

toimus Tallinna Reealkoolis 25.oktoobril.

Konverentsi tutvustasid õpetajajad-praktikud koostöös kolleegide ja õpilastega oma koostöökogemusi infotehnoloogia abil õppimise ja õpetamise huvitavamaks muutmisel.

Konverentsi avas Kert Pütsepp, REKi president (Tallinna Reaalkool)
"Õpilaste omavaheline koostöö koolielu kujundamisel "

TÖÖTOAD

11.00 - 12.30

* Smart tahvli kasutamine 9. klassi matemaatika tunnis. Loo Keskkool (Allar Veelmaa) A.Veelmaa konkursitöö tutvustus.
* Programmi Gimp võimaluste rakendamine kunstiõpetuse tunnis. Tallinna Ühisgümnaasium (Hanna Toom, Liia Jung)
* Veebipõhiste vahendite kasutamine kaasaegse e-õppekeskkonna loomiseks. Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium (Ljudmilla Roždestvenskaja, Julia Ratšinskaja, Olga Glazunova, Elen Vaino, Inna Kauts)
* E-Twinning
* Meeskonnatöö õppetoolis ja õppetoolide vahel (Tallinna Reaalkool). Kati Kurim, Edmund Laugasson
Kooli organisatsioonikonto võimalused Googles (Rapla Vesiroosi Gümnaasium). 
13.15 - 14.45

* Interaktiivse tahvli kasutamine matemaatika tundides. Kuidas teha Geogebras teste, millised võimalused selleks on?
 Lasnamäe Gümnaasium (Svetlana Dõtšenko, Veronika Krištal, Jelena Leško, Jana Joganson, Svetalana Levskaja). Tallinna Linnamäe Vene Lütseum (Anna Semjonova)
 * 6. klassi eesti keele tunnid arvutiklassis. Internet kui võõrkeeleõpetaja varalaegas. GAG (Anu Kell, Inga Laidna, Caterina Kosk, Merik Volar)
* Lasteaed kui meeskond. Aruküla Lasteaed Rukkilill lasteaed kui meeskond
* Kuidas sünnib e-kursus? Tallinna Lilleküla Gümnaasium (Daniel Labo, Imre Anton, Anu Luure, Epp-Maria Kukemelk, Meeri Sild)
* Promethani tahvli ja pultide võimalused ainetunnis. Informaatika ainetund - ainekavade lõimija. Tallinna Reaalkooli õpetajad
* Dünaamiliste slaidide valmistamine Geogebra programmidega Nõo Reaalgümnaasium (Sirje Sild)
15.15 - 16.45

* Ajatelg. Meedia- uue aja võimalused koolielus. Türi Gümnaasium (Laine Aluoja, Taaniel Stoitšev, Andra Aedma) 
* Algklasside matemaatika arvutis GAG (Kristi Rahn, Kristi Saarpuu)
* Meeskonnatöö inglise keele riigieksamiks valmistamisel. Geograafia põhikoolis. Tallinna Õismäe Vene Lütseum (Olga Gortšakova, Susanne Adoson, Lilia Simaško).
* Arvuti ja katseklaas loodusteaduste praktikumis GAG (Katrin Soika, Martin Saar)
* Meediaõpe meeskonnatöös. Animatsioonitehnikad üldhariduses. Võru Kreutzwaldi Gümnaasium (Ene Moppel, Krista Kõlli) Meediaõpe ja animatsiooni kasutamine.
 
Õhtul toimus  Estonia Teatri Valges saalis vastuvõtt konverentsil osalejatele ja anti üle auhinnad konkursil "Täna samm, homme teine" võitjatele.

pühapäev, 24. oktoober 2010

XXXVII Matemaatikaõpetajate päevad Põlvamaal

Pühapäev 24. oktoober
Tutvumine Räpina Aianduskooliga

Tehnika-aeg paralleelrühmades
ETTEKANED
Robootika
Taavi Duvin


Robootikateater
Liisi Raidaru

Interaktiivne tahvel
Matemaatika õpetamisest interaktiivse tahvli abil
Allar Reinhold Veelmaa
Interaktiivse tahvli kasutamise võimalused õppetöös
Janel Palm, Tarmo Nugis (TK-Team)


Ilu aias ja iluaiandus
Reti Randoja

GeoGebra instituut – liiga lennukas silt või siiski mitte?
Kristi Kreutzberg, Sirje Pihlap, Eno Tõnisson

Ideid geomeetria dünaamiliste slaidide koostamiseks
Tiit Lepmann

Arvutite kasutamise mõju 8. klassi õpilastele geomeetria õppimisel
Sirje Pihlap

laupäev, 23. oktoober 2010

XXXVII Matemaatikaõpetajate päevad Põlvamaal

23.- 24. oktoober 2009


Laupäev 23. oktoober
Värska Kultuurikeskuses
Avasõnad
Peeter Aas, Põlvamaa Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja
Raul Kudre, Värska vallavanem
Ain Tõnisson, Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekava talituse juhataja
ETTEKANDED
Osamäär - see kolmas
Regina Reinup
Eesti, Saksa, Soome ja Vene matemaatikaõpiku võrdlev analüüs
Tiiu Kaljas, Madis Lepik
Praktilised arvud
Raili Vilt
Tehted ratsionaalarvudega 5. – 7. klassides
Jüri Kurvits
Intrigeerivad ülesanded
Agu Ojasoo
Matemaatika õpetamisest Nõukogude Liidus, Soomes ja Eestis
Jüri Lamp
Keemia ja matemaatika lõimimise võimalustest põhikoolis
Maksim Ivanov

16.00 – 17.30 Seto talumuuseumi ja Tsäimaja külastus
19.00 – 23.00 Kultuuriprogramm ja õhtusöök Värska Kultuurikeskuse

reede, 22. oktoober 2010

Õppekava muutusi tutvustavad materjalid

Uue õppekava muutusi tutvustavate koolituste materjalid
leiad SIIT

neljapäev, 14. oktoober 2010

Järvamaal toimus uue õppekava koolitus

Järvamaa matemaatikaõpetajatele toimus uut õppekava tutvustav kuuetunnine koolituspäev 14. oktoobril Paide Gümnaasiumis.Lektoriteks olid Lea Lepmann ja Sirje Pihlap.
Lea Lepmann rääkis ainekava üldosast ja  tutvustas gümnaasiumi laia ja kitsast matemaatikatSirje Pihlap rääkis muutustest I, II ja III kooliastmes ja IKT-st uues ainekavas ning Tiigrimatemaatika projekti uue ainekava rakendamist toetavatel tegevustel.


Koolitusel osales enamik Järvamaa matemaatikaõpetajatest.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   SUUR TÄNU !
lektoritele Sirjele ja Leale, kes säilitasid rahulikku meelt ja kannatlikkust andes põhjaliku ülevaate muudatustest uue õppekava rakendamisel.

reede, 8. oktoober 2010

Tulemas on lõimingu koolitus


Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühendus korraldab
5. ja 6.novembril 2010.a. Tartus Hugo Treffneri Gümnaasiumis koolituse "Matemaatika lõiming teiste õppeainetega". Matemaatika kasutamist keemias, füüsikas, ühiskonnaõpetuses, geograafias, majandusõpetuses, bioloogias, informaatikas, inimeseõpetuses jne. tutvustavad oma aine asjatundjad.

Ühepäevase kursuse osalustasu on EMS liikmetele 100.- krooni ja seltsi mittekuuluvatele õpetajatele 200.- krooni (ülejäänud summa oleme taotlenud õpetajate võrgustiku projektiga).

5. novembril on algus kell 11.30 ja 6. novembril kell 11.00. Koolitus kestab 5 astronoomilist tundi.
Koolitusele registreerimiseks palun saata e-mail Hele Kiiselile
<
hele@htg.tartu.ee>
Arve saamiseks on vajalikud järgmised andmed:
1) arve saaja (asutus või isik, kui maksb ise)
2) arve saaja aadress
3) koolitatava nimi (kui see erineb arve saajast, siis lisada ka kooli nimi)
4) e-mail, millele arve saata.
Arvete vormistamisega hakatakse tegelema 25.oktoobril 2010.

Kohtumiseni!
Hele Kiisel

neljapäev, 7. oktoober 2010

Uue õppekava koolitused

Järjekordsed uut õppekava tutvustavad õppepäevad toimusid 29.0ktoobril Tartus (osales 55 õpetajat Tartumaalt) ning 7. oktoobril Tallinna Reaalkoolis (180 õpetajat Tallinnast ja Harjumaalt). Koolitajate nimel tänan Reaalkooli õpetajaid ja õpilasi suurepärase korralduse eest, meie erilised tänusõnad kuuluvad Tallinna Reaalkooli 11B klassi õpilasele Kuldar Rosenbergile, kes kogu pika koolituse jooksul hoolitses, et esitlustehnika ja võimendus töötaks laitmatult. Järgmine õppepäev on Põlvas 11.oktoobril.

Töörühma nimel
Sirje Pihlap

kolmapäev, 6. oktoober 2010

Väitekirja kaitses Anu Palu

Täna kaitses edukalt oma väitekirja "Algklassiõpilaste matemaatikaalased teadmised, nende areng ja sellega seonduvad tegurid" ja sai filosoofiadoktori kraadi pedagoogika alal matemaatika ainekava töörühma liige Anu Palu. Palju õnne!

Pildil vasakult oponent dots Madis Lepik, Anu Palu, juhendaja prof Eve Kikas, oponent prof Barbro Grevholm

esmaspäev, 4. oktoober 2010

Koolitus MATEMAATIKATUND JA ÕPIRASKUSTEGA ÕPILANE

KOOLITUSKESKUS ELLU
Koolitusluba nr.5615HTM

Reedel, 29.oktoobril 2010

Rapla Keskraamatukogus
Lasteaia t. 5, Raplas

Praktiline koolitus põhikooli matemaatikaõpetajatele koostöös Soome parimate matemaatikaõpikute autori Hellevi Putkoneniga.

„Matemaatikatund ja õpiraskustega õpilane“

Meie koolituse eesmärgiks on anda koolitusest osavõtjatele teadmisi paremaks toimetulekuks matemaatikatunnis just Soome parimaid praktikaid arvestades ja matemaatika õpetamise psühholoogilisi aluseid tutvustades, eriti juhuks, kui klassis on õpiraskustega õpilasi.
Koolitus on mõeldud kõigile matemaatikat õpetavatele õpetajatele, kellel on raskusi oma matemaatikatunni läbiviimisel või kelle õpilastel on raskusi põhikooli tähtsate teemade omandamisel.

Koolituse päevakava:
29.oktoober
Kell 10 – kell 10.30 Koolitusseminari sissejuhatus ja tutvumine osalejatega.
Matemaatika õpetamisega seotud probleemide väljaselgitamine, mis raskendavad õpetaja toimetulekut klassis või suhteid üksikute õpilastega.
Kell 10.30 – kell 11.45 „Uued tuuled matemaatika õpetamisel Soomes ja uute õpikute aluspõhimõtted“ - Soome ühe parima matemaatikaõpiku Matikkamatka üks autoreid, Helsingi ülikooli matemaatika didaktika õppejõud Hellevi Putkonen
Kell 11.45 - kell 12.00 kohvipaus
Kell 12.00 – kell 13.30 „Matemaatika tähtsamate teemade õpetamine põhikoolis
1. - 6. klassini. “Matemaatika didaktika õppejõud Hellevi Putkonen
Kell 13.30 – kell 14.00 lõuna
Kell 14.00 – kell 15.30 Hellevi Putkonen jätkab.
Kell 15.30- 15.45 kohvipaus
Kell 15.45 - kell 17 „ Matemaatikatund – suhtlemine klassiga ja õpiraskustega õpilastega“ - Tiia Lister Koolituskeskus ELLU koolitaja – psühholoog

Õppematerjalid, kohvipausid ja tunnistus.

Koolituspäeva maksumus 700 krooni (44,96€).
Kui ühest koolist osaleb mitu õpetajat, siis hinnasoodustus 5%.

Eelregistreerimine ja lisainformatsioon:
MTÜ ELLU
ellu@ellu.ee;
m.+372 56503525,
www.ellu.ee

laupäev, 2. oktoober 2010

Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia

Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia alustab 9. oktoobril kl 11.00 Infotunniga ruumis M-218


Kursus "Praktiline matemaatika" (2 EAP) algab kohe pärast infotundi ruumis T-416.

Kursusele on oodatud kõik gümnasistid, kes tahavad leida kinnitust oma huvile matemaatika vastu.

Kursus koosneb kahest osast:

1)      Arvuteooriast krüptograafiani
2)      Majandusmatemaatika

Esimese osa eesmärk on tutvustada ühe ülikoolis õpetatava aine elemente. Aineks on valitud arvuteooria koos rakendusega krüptograafias, sest selle juurde asumiseks ei vajata kõrgemat matemaatikat ja samas saab püstitada õpilastele jõukohaseid probleeme iseseisvaks uurimiseks.

Teise osa eesmärk on anda ülevaade mõnedest reaalses elus kasutust leidvatest matemaatika rakendustest.

Kursuse läbimiseks tuleb kohal viibida vähemalt 70% loengutest/praktikumidest ning sooritada kodutööd.

Kursuse ajakava

9. oktoobril, kl 11.45, ruumis T-416 (Narva mnt 25)

1. Naturaalarvude esitusviise.
Õppejõud: dotsent
Paul Tammela

2. Arvu mahujada ja algarvude pered.
Õppejõud: dotsent
Ellen Redi

16. oktoobril, kl 11.00, ruumis T-409 (Narva mnt 25)

1. Ahelmurrud ja lähismurdude rakendusi.
Õppejõud: dotsent
Paul Tammela

3. Kujundarvud.
Õppejõud: dotsent
Ellen Redi

6. novembril, kl 11.00, ruumis P-412 (Narva mnt 25)

1. Pseudoalgarvud ja arvude tegurdamise võtteid.
Õppejõud: dotsent
Ellen Redi

2. Avaliku võtmega krüptosüsteeme.
Õppejõud: magistrant
Taavi Bekker

20. novembril, kl 11.00, ruumis T-412 (Narva mnt 25)

1. Intresside matemaatika.
Õppejõud: professor
Anne Tali

2. Toodangu ja transpordivoogude matemaatika.
Õppejõud: lektor
Jüri Kurvits

4. detsembril, kl 11.00, ruumis P-412 (Narva mnt 25)

1. Kasumi optimeerimisest majandamisel.
Õppejõud: professor
Anne Tali

2. Kuidas matemaatikud ennustavad (vähimruutude meetodiga)?
Õppejõud: professor
Andi Kivinukk

Kursuse koordinaatori Ellen Redi kontaktid: tel 6409425, e-mail eredi@tlu.ee

Märkus: Registreeruda kuni 7. oktoobrini 2010 veebilehel www.tlu.ee/akadeemia/

Meenutusi Eesti Matemaatika Päevadelt Türisalus

28.-30.juunil toimusid Harjumaal Türisalus 12. Eesti Matemaatika Päevad, mille raames pidas Koolmatemaatika Ühendus ka oma koolituspäevi. ESF Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames korraldatud projektide konkursil tehtud pakkumuse käigus saadud rahastamise läbi oli võimalik kutsuda koolituspäevadele tasuta osalema ainekava töörühm, KMÜ juhatus ja maakondade ainesektsioonide esimehed.

Koolituspäevade alguses vaatas ainekava töörühm veelkord üle oma materjalid, millega viiakse läbi maakondlikud ainekava puudutavad koolituspäevad, ja viis sisse vajalikud parandused. Seejärel andsid nad matemaatikaõpetajate aktiivile (maakondade ainesektsioonide esimehed ja KMÜ juhatus) esimese ülevaate kavandatavatest koolitustest. Saime kuulajatelt mõned näpunäited ettekannete parandamiseks. Ainekava töörühm peab suvel veelkord kokku saama, et põhikooli osas esitlust parandada.

Aktiiviga sai koostatud järgmise õppeaasta ürituste plaan ja jagatud ülesanded. Esimene poolaasta on väga tihe seoses ainekava alaste koolituste ja lõimingute koolitustega, lisanduvad veel vabariiklikud matemaatikaõpetajate päevad Põlvamaal (oktoobris) ja mitmed üritused õpilastele. Järgmise aasta suvised koolituspäevad on KMÜ korraldada ning need võttis enda kanda Viljandimaa ainesektsioon.

Otseselt õpetajaid puudutavaid ettekandeid jagus igale päevale. Kuulasime ettekandeid finantskirjaoskuse õpetamisest (vt. www.dolceta.eu), pangatöötajate muredest, psühhomeetriast ja riigieksamitest, eksamite ja tasemetööde koostamisest, eksami mõjust matemaatika õpetamisele.

Tagasiside möödunud koolituspäevadele oli positiivne, eriti kiideti DEivi Taali ja Einar Rulli ettekannet. Rahul oldi teemade valikuga ja esinejatega, kuigi enamus ettekandeid oli meie mõistes puhtast matemaatikast, mitte koolimatemaatikast. Igast ettekandest oli võimalik mõni idee edaspidiseks tööks kõrvale panna. Näiteks Evely Leetma ettekanne „Pesu loputamisest“ oli tõeline avatud ülesanne, millega võib koolitunnis julgesti algust teha. Õpetajad olid rahul, et järgmise aasta ürituste plaan sai suures osas valmis. Kõigile meeldis ka matk rannikualale ja õhtune viktoriin. Etteheiteid oli majutuskohale, sest Türisalu Puhkekeskus on tõesti kaasaajastamata, kuid tema asukoht oli jälle väga hea.

Tagasiside lehtedelt saime infot ka õpetajate vahelisest koostööst ja meile jäi sellest hea tunne. Õpetajad teevad omavahel koostööd koolis (osakonnad, arengukava töörühmad jne), maakonnas või linnas (ainesektsioonid, ühised üritused), vabariiklikul tasemel (meil on aastas 3 suuremat kokkusaamist) ja rahvusvahelisel tasemel (paljudel on sõpruskoolid välismaal, osaletakse projektides jne). Probleemiks on kindlasti suurema arvu õpetajate, eriti noorte, kaasamine seltsi tegevusse. Et paremini iga õpetajani jõuda, olemegi planeerinud ainekava koolitused igas maakonnas eraldi.

Pildid Türisalu suvepäevadest on siin.

Hele Kiisel,

EMS KMÜ esimees