neljapäev, 18. mai 2017

WIRIS


Alates 1. jaanuarist 2018 ei saa koolid enam HITSA kaudu veebipõhist arvutialgebra süsteemi Wiris tasuta kasutada. Wirise tarkvara nõuab Java kasutamist, mida enimkasutatavate veebilehitsejate uued versioonid ei toeta. Selline muudatus on raskendanud ja vähendanud Wirise kasutamist. Wirise tarkvara soovitame kuni järgmise aasta alguseni kasutada veebilehe https://calcme.com/a või Moodle plugina kaudu. 

Jätkuvalt toetab HITSA teadus- ja insenertehnilise arvutamise paketi Mathcadi kasutamist, mille kohta saab lähemalt lugeda aadressilt http://www.hitsa.ee/teenused/tarkvaralitsentsid/mathcad

Kristi Kadaja-Kollom
IT-projektijuht
Tel: 53 313 878
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

esmaspäev, 15. mai 2017

Arvutipõhise statistika projekt

 Lugupeetud gümnaasiumi matemaatikaõpetajad!

Tartu Ülikooli Koolimatemaatika ja -informaatika keskus ning Haridus- ja Teadusministeerium kutsuvad teid osa võtma  arvutipõhise statistika õppematerjalide ja hindamisvahendite katsetamisest ning sellega seotud täienduskoolitusest, mis toimuvad meetme "Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" raames.
Arvutipõhise statistika projekti esimene etapp toimus aastatel 2012 – 2014. Selle käigus loodi digitaalsed õppevahendid ning katsetati andmete ja statistika õpetamist uue kontseptsiooni alusel 42 õpetaja poolt 31-s koolis 1800 õpilase osavõtul. Lähemalt projekti kohta vaata kodulehelt www.koolistatistika.ut.ee Vastavalt projekti akadeemilise nõukoja soovitustele on hetkel käsil digitaalsete õppematerjalide täiendamine ning hindamisvahendite loomine, mida juba praegu koolides uuesti testitakse. 
Kutsume gümnaasiumiastmes õpetavaid matemaatikaõpetajaid osalema arvutipõhise statistika projekti järjekordses etapis 2017. aastal. Ootame piloteerima nii projekti eelmistes etappides osalenuid õpetajaid kui ka uusi õpetajaid.
Piloteerimise käigus peaksite õpetama arvutipõhise statistika õppekava gümnaasiumi 6. kursuse „Tõenäosus ja statistika“ raames. Samuti andma tagasisidet õppematerjalide ja õppeprotsessi kohta ning oma õpilastega läbi viima kontrolltöö. Tingimuseks on, et õpilased saavad tundides kasutada internetti ühendatud arvutit ning teie ise arvutit ja demovahendit (projektor vms).
Piloteerimist toetab ettevalmistav koolitus ja piloteerimise ajal toimiv Tartu Ülikooli Moodle’i kursus (3 EAP). Esimene ühine koolituspäev toimub Tartus teisipäeval, 13. juunil, 2017. Järgmised kaks koolituspäeva toimuvad augustis ja septembris. Palun andke oma osalemissoovist teada hiljemalt  7. juuniks aadressil terje.hoim@ut.ee
Saatke oma nimi, kooli nimi ja kirjeldage, millis(t)es klassi(de)s ja mitmele õpilasele soovite arvutipõhist statistikat õpetama hakata. Terje Hõim, Britt Kalam, Sirje Sild, Ülle Kikas jt projekti meeskonna liikmed on meeleldi nõus teie täiendavatele küsimustele vastama.
Ootame teid innovaatiliste matemaatikaõpetajate hulka, kes annavad oma õpilastele tänapäevased oskused andmete ja statistikaga töötamiseks!