pühapäev, 12. veebruar 2017

Õpilasvõistlus "Märka matemaatikat enda ümber - tants"Nõo Reaalgümnaasium, Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut, Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituut, Teaduskeskus AHHAA ja Tiigrimatemaatika Selts

kuulutavad  6. -12. klassi õpilastele välja konkursi  „Märka matemaatikat enda ümber – tants“. Seekord kutsume  võistlusel osalema rühmi. Rühma suurus on  3 – 6 õpilast.

Töö koostamine

 • ·    Konkursitöö loomiseks valmista  GeoGebra  slaid, kus on animeeritud tantsija. Töö koostamisel on abiks juhend, mille leiad SIIT.  Tantsija teeb iga rühma liige eraldi.

 • ·   Tee koos rühmakaaslastega video, kus  kogu rühm tantsib rühmakaaslaste poolt tehtud GeoGebra slaidide järgi.  Rühma liikmete ühistööna valmib üks video.

 • ·    Rühmatantsu video avaldage kohas, kus seda on võimalik lingiga jagada (soovitame seda teha viisil, et video ei oleks avalik). Vajadusel küsi nõu õpetajalt või kooli haridustehnoloogilt. Video maksimaalne pikkus on 3 minutit.
Tööde esitamine

 • ·    Konkursitöö esitamise tähtaeg on 29. märts 2017. a.
 • ·    Konkursil osalemiseks täidab iga rühma liige  veebipõhise ankeedi, mille     leiad SIIT.
 • ·    Konkursitööna loodud GeoGebra faili nimeks pane  autori eesnimi_perenimi.ggb ning saada see e-postiga matemaatikakonkurss@gmail.com, kirja teemareale kirjutada autori ees- ja perekonnanimi.
 •      Oma faili saadab iga rühmaliige eraldi.
 • ·    Video aadressi küsime ankeedis.

Tööde hindamine

 • ·    Tööde hindamine toimub kahes vanusekategoorias:
o   noorem vanuserühm, 6. – 9. klass,
o   vanem vanuserühm, 10. – 12. klass.

 • ·    Valminud konkursitöid hindab ekspertidest koosnev žürii. Tööde hindamisel arvestatakse töö vastavust konkursi teemale ja nõuetele, idee originaalsust, teostust ning matemaatilist selgitust.
Auhinnad

 • Võitjad kuulutatakse välja 28. aprillil  2017  võistluse „Märka matemaatikat enda ümber!“  kodulehel .
 • Võitjate autasustamine toimub maikuus teaduskeskuses AHHAA.
 • Eripreemiad
o   9. klassi õpilased saavad  1 – 3 lisapunkti Nõo Reaalgümnaasiumisse kandideerimisel.
o   Nõo Reaalgümnaasiumi eripreemia kõige enam erinevaid jooni kasutanud tööle.
o   Teaduskeskuse AHHAA  eripreemiad.


Võistlust toetab Nõo vald.

Õpilasvõistlust tutvustatakse Nordic GeoGebra VIII konverentsil Reykjavikis, millel osalemist toetab Erasmus+ programm.

neljapäev, 12. jaanuar 2017

GeoGebra kasutamisest 8. klassisHea 8. klassi matemaatikaõpetaja!

Olen Tartu Ülikooli magistrant Marili Rõõm ning oma magistritöös uurin õpiprogrammi GeoGebra kasutamist 8. klassi geomeetria teema õpetamisel ning valmismaterjalide sobivust õppetöös kasutamiseks. Kui Te õpetasite matemaatikat eelmisel (2015/2016) õppeaastal ja kasutasite GeoGebrat kolm või enam korda, siis palun teil vastata järgnevale ankeedile: 
Teie vastuste põhjal annan soovitusi, missuguseid GeoGebraga seotud õppematerjale oleks 8. klassi geomeetria käsitlemiseks juurde vaja. See oleks sisendiks õpetajatele, kes materjale koostavad ning teistega jagavad ja ka koolitajatele oma tegevusi planeerides. Sobivad valmismaterjalid aitavad vähendada ajakulu sobivate õppematerjalide leidmisel ning hoida sellega aega kokku tundide ettevalmistamisel.Ankeet on anonüümne ning saadud andmeid kasutatakse ainult uurimistöö eesmärgil.
Küsimuste tekkimisel olen meeleldi nõus neile vastama.

Lugupidamisega,
TÜ magistrant Marili Rõõm