neljapäev, 18. mai 2017

WIRIS


Alates 1. jaanuarist 2018 ei saa koolid enam HITSA kaudu veebipõhist arvutialgebra süsteemi Wiris tasuta kasutada. Wirise tarkvara nõuab Java kasutamist, mida enimkasutatavate veebilehitsejate uued versioonid ei toeta. Selline muudatus on raskendanud ja vähendanud Wirise kasutamist. Wirise tarkvara soovitame kuni järgmise aasta alguseni kasutada veebilehe https://calcme.com/a või Moodle plugina kaudu. 

Jätkuvalt toetab HITSA teadus- ja insenertehnilise arvutamise paketi Mathcadi kasutamist, mille kohta saab lähemalt lugeda aadressilt http://www.hitsa.ee/teenused/tarkvaralitsentsid/mathcad

Kristi Kadaja-Kollom
IT-projektijuht
Tel: 53 313 878
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

esmaspäev, 15. mai 2017

Arvutipõhise statistika projekt

 Lugupeetud gümnaasiumi matemaatikaõpetajad!

Tartu Ülikooli Koolimatemaatika ja -informaatika keskus ning Haridus- ja Teadusministeerium kutsuvad teid osa võtma  arvutipõhise statistika õppematerjalide ja hindamisvahendite katsetamisest ning sellega seotud täienduskoolitusest, mis toimuvad meetme "Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" raames.
Arvutipõhise statistika projekti esimene etapp toimus aastatel 2012 – 2014. Selle käigus loodi digitaalsed õppevahendid ning katsetati andmete ja statistika õpetamist uue kontseptsiooni alusel 42 õpetaja poolt 31-s koolis 1800 õpilase osavõtul. Lähemalt projekti kohta vaata kodulehelt www.koolistatistika.ut.ee Vastavalt projekti akadeemilise nõukoja soovitustele on hetkel käsil digitaalsete õppematerjalide täiendamine ning hindamisvahendite loomine, mida juba praegu koolides uuesti testitakse. 
Kutsume gümnaasiumiastmes õpetavaid matemaatikaõpetajaid osalema arvutipõhise statistika projekti järjekordses etapis 2017. aastal. Ootame piloteerima nii projekti eelmistes etappides osalenuid õpetajaid kui ka uusi õpetajaid.
Piloteerimise käigus peaksite õpetama arvutipõhise statistika õppekava gümnaasiumi 6. kursuse „Tõenäosus ja statistika“ raames. Samuti andma tagasisidet õppematerjalide ja õppeprotsessi kohta ning oma õpilastega läbi viima kontrolltöö. Tingimuseks on, et õpilased saavad tundides kasutada internetti ühendatud arvutit ning teie ise arvutit ja demovahendit (projektor vms).
Piloteerimist toetab ettevalmistav koolitus ja piloteerimise ajal toimiv Tartu Ülikooli Moodle’i kursus (3 EAP). Esimene ühine koolituspäev toimub Tartus teisipäeval, 13. juunil, 2017. Järgmised kaks koolituspäeva toimuvad augustis ja septembris. Palun andke oma osalemissoovist teada hiljemalt  7. juuniks aadressil terje.hoim@ut.ee
Saatke oma nimi, kooli nimi ja kirjeldage, millis(t)es klassi(de)s ja mitmele õpilasele soovite arvutipõhist statistikat õpetama hakata. Terje Hõim, Britt Kalam, Sirje Sild, Ülle Kikas jt projekti meeskonna liikmed on meeleldi nõus teie täiendavatele küsimustele vastama.
Ootame teid innovaatiliste matemaatikaõpetajate hulka, kes annavad oma õpilastele tänapäevased oskused andmete ja statistikaga töötamiseks!

         

pühapäev, 12. veebruar 2017

Õpilasvõistlus "Märka matemaatikat enda ümber - tants"Nõo Reaalgümnaasium, Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut, Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituut, Teaduskeskus AHHAA ja Tiigrimatemaatika Selts

kuulutavad  6. -12. klassi õpilastele välja konkursi  „Märka matemaatikat enda ümber – tants“. Seekord kutsume  võistlusel osalema rühmi. Rühma suurus on  3 – 6 õpilast.

Töö koostamine

 • ·    Konkursitöö loomiseks valmista  GeoGebra  slaid, kus on animeeritud tantsija. Töö koostamisel on abiks juhend, mille leiad SIIT.  Tantsija teeb iga rühma liige eraldi.

 • ·   Tee koos rühmakaaslastega video, kus  kogu rühm tantsib rühmakaaslaste poolt tehtud GeoGebra slaidide järgi.  Rühma liikmete ühistööna valmib üks video.

 • ·    Rühmatantsu video avaldage kohas, kus seda on võimalik lingiga jagada (soovitame seda teha viisil, et video ei oleks avalik). Vajadusel küsi nõu õpetajalt või kooli haridustehnoloogilt. Video maksimaalne pikkus on 3 minutit.
Tööde esitamine

 • ·    Konkursitöö esitamise tähtaeg on 29. märts 2017. a.
 • ·    Konkursil osalemiseks täidab iga rühma liige  veebipõhise ankeedi, mille     leiad SIIT.
 • ·    Konkursitööna loodud GeoGebra faili nimeks pane  autori eesnimi_perenimi.ggb ning saada see e-postiga matemaatikakonkurss@gmail.com, kirja teemareale kirjutada autori ees- ja perekonnanimi.
 •      Oma faili saadab iga rühmaliige eraldi.
 • ·    Video aadressi küsime ankeedis.

Tööde hindamine

 • ·    Tööde hindamine toimub kahes vanusekategoorias:
o   noorem vanuserühm, 6. – 9. klass,
o   vanem vanuserühm, 10. – 12. klass.

 • ·    Valminud konkursitöid hindab ekspertidest koosnev žürii. Tööde hindamisel arvestatakse töö vastavust konkursi teemale ja nõuetele, idee originaalsust, teostust ning matemaatilist selgitust.
Auhinnad

 • Võitjad kuulutatakse välja 28. aprillil  2017  võistluse „Märka matemaatikat enda ümber!“  kodulehel .
 • Võitjate autasustamine toimub maikuus teaduskeskuses AHHAA.
 • Eripreemiad
o   9. klassi õpilased saavad  1 – 3 lisapunkti Nõo Reaalgümnaasiumisse kandideerimisel.
o   Nõo Reaalgümnaasiumi eripreemia kõige enam erinevaid jooni kasutanud tööle.
o   Teaduskeskuse AHHAA  eripreemiad.


Võistlust toetab Nõo vald.

Õpilasvõistlust tutvustatakse Nordic GeoGebra VIII konverentsil Reykjavikis, millel osalemist toetab Erasmus+ programm.

neljapäev, 12. jaanuar 2017

GeoGebra kasutamisest 8. klassisHea 8. klassi matemaatikaõpetaja!

Olen Tartu Ülikooli magistrant Marili Rõõm ning oma magistritöös uurin õpiprogrammi GeoGebra kasutamist 8. klassi geomeetria teema õpetamisel ning valmismaterjalide sobivust õppetöös kasutamiseks. Kui Te õpetasite matemaatikat eelmisel (2015/2016) õppeaastal ja kasutasite GeoGebrat kolm või enam korda, siis palun teil vastata järgnevale ankeedile: 
Teie vastuste põhjal annan soovitusi, missuguseid GeoGebraga seotud õppematerjale oleks 8. klassi geomeetria käsitlemiseks juurde vaja. See oleks sisendiks õpetajatele, kes materjale koostavad ning teistega jagavad ja ka koolitajatele oma tegevusi planeerides. Sobivad valmismaterjalid aitavad vähendada ajakulu sobivate õppematerjalide leidmisel ning hoida sellega aega kokku tundide ettevalmistamisel.Ankeet on anonüümne ning saadud andmeid kasutatakse ainult uurimistöö eesmärgil.
Küsimuste tekkimisel olen meeleldi nõus neile vastama.

Lugupidamisega,
TÜ magistrant Marili Rõõm