laupäev, 2. oktoober 2010

Meenutusi Eesti Matemaatika Päevadelt Türisalus

28.-30.juunil toimusid Harjumaal Türisalus 12. Eesti Matemaatika Päevad, mille raames pidas Koolmatemaatika Ühendus ka oma koolituspäevi. ESF Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames korraldatud projektide konkursil tehtud pakkumuse käigus saadud rahastamise läbi oli võimalik kutsuda koolituspäevadele tasuta osalema ainekava töörühm, KMÜ juhatus ja maakondade ainesektsioonide esimehed.

Koolituspäevade alguses vaatas ainekava töörühm veelkord üle oma materjalid, millega viiakse läbi maakondlikud ainekava puudutavad koolituspäevad, ja viis sisse vajalikud parandused. Seejärel andsid nad matemaatikaõpetajate aktiivile (maakondade ainesektsioonide esimehed ja KMÜ juhatus) esimese ülevaate kavandatavatest koolitustest. Saime kuulajatelt mõned näpunäited ettekannete parandamiseks. Ainekava töörühm peab suvel veelkord kokku saama, et põhikooli osas esitlust parandada.

Aktiiviga sai koostatud järgmise õppeaasta ürituste plaan ja jagatud ülesanded. Esimene poolaasta on väga tihe seoses ainekava alaste koolituste ja lõimingute koolitustega, lisanduvad veel vabariiklikud matemaatikaõpetajate päevad Põlvamaal (oktoobris) ja mitmed üritused õpilastele. Järgmise aasta suvised koolituspäevad on KMÜ korraldada ning need võttis enda kanda Viljandimaa ainesektsioon.

Otseselt õpetajaid puudutavaid ettekandeid jagus igale päevale. Kuulasime ettekandeid finantskirjaoskuse õpetamisest (vt. www.dolceta.eu), pangatöötajate muredest, psühhomeetriast ja riigieksamitest, eksamite ja tasemetööde koostamisest, eksami mõjust matemaatika õpetamisele.

Tagasiside möödunud koolituspäevadele oli positiivne, eriti kiideti DEivi Taali ja Einar Rulli ettekannet. Rahul oldi teemade valikuga ja esinejatega, kuigi enamus ettekandeid oli meie mõistes puhtast matemaatikast, mitte koolimatemaatikast. Igast ettekandest oli võimalik mõni idee edaspidiseks tööks kõrvale panna. Näiteks Evely Leetma ettekanne „Pesu loputamisest“ oli tõeline avatud ülesanne, millega võib koolitunnis julgesti algust teha. Õpetajad olid rahul, et järgmise aasta ürituste plaan sai suures osas valmis. Kõigile meeldis ka matk rannikualale ja õhtune viktoriin. Etteheiteid oli majutuskohale, sest Türisalu Puhkekeskus on tõesti kaasaajastamata, kuid tema asukoht oli jälle väga hea.

Tagasiside lehtedelt saime infot ka õpetajate vahelisest koostööst ja meile jäi sellest hea tunne. Õpetajad teevad omavahel koostööd koolis (osakonnad, arengukava töörühmad jne), maakonnas või linnas (ainesektsioonid, ühised üritused), vabariiklikul tasemel (meil on aastas 3 suuremat kokkusaamist) ja rahvusvahelisel tasemel (paljudel on sõpruskoolid välismaal, osaletakse projektides jne). Probleemiks on kindlasti suurema arvu õpetajate, eriti noorte, kaasamine seltsi tegevusse. Et paremini iga õpetajani jõuda, olemegi planeerinud ainekava koolitused igas maakonnas eraldi.

Pildid Türisalu suvepäevadest on siin.

Hele Kiisel,

EMS KMÜ esimees

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar