neljapäev, 12. jaanuar 2017

GeoGebra kasutamisest 8. klassisHea 8. klassi matemaatikaõpetaja!

Olen Tartu Ülikooli magistrant Marili Rõõm ning oma magistritöös uurin õpiprogrammi GeoGebra kasutamist 8. klassi geomeetria teema õpetamisel ning valmismaterjalide sobivust õppetöös kasutamiseks. Kui Te õpetasite matemaatikat eelmisel (2015/2016) õppeaastal ja kasutasite GeoGebrat kolm või enam korda, siis palun teil vastata järgnevale ankeedile: 
Teie vastuste põhjal annan soovitusi, missuguseid GeoGebraga seotud õppematerjale oleks 8. klassi geomeetria käsitlemiseks juurde vaja. See oleks sisendiks õpetajatele, kes materjale koostavad ning teistega jagavad ja ka koolitajatele oma tegevusi planeerides. Sobivad valmismaterjalid aitavad vähendada ajakulu sobivate õppematerjalide leidmisel ning hoida sellega aega kokku tundide ettevalmistamisel.Ankeet on anonüümne ning saadud andmeid kasutatakse ainult uurimistöö eesmärgil.
Küsimuste tekkimisel olen meeleldi nõus neile vastama.

Lugupidamisega,
TÜ magistrant Marili Rõõm

reede, 18. november 2016

Põhikooli bioloogia-, geograafia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolist

Kui soovid hakata õpetama (või juba õpetad, kuid puudub diplom) põhikoolis  loodusaineid, tule õppima Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiavaldkonda!  Ootame õppima pedagoogilise kõrghariduse või sellele vastava kvalifikatsiooniga üldharidus- või kutsekoolis töötavaid õpetajaid. Koolitus on õpetajale tasuta.

Õpe toimub kahepäevaste sessioonidena enamasti üks kord kuus 1,5 - 2 kahe aasta jooksul. Sessioonide ajalisel planeerimisel arvestame osavõtjate soove.

Koolituse sisu moodustavad hoolega disainitud didaktika, praktika ning aineõppe moodulid. Mooduleid viivad läbi  kogenud ja reaalselt koolis töötavad  ainedidaktikud ning oma ala parimad õppejõud. On võimalus üle kanda varem läbitud (ka täienduskoolitustel) aineid. Praktikat on võimalik teha oma koolis ülikoolipoolse juhendaja koordineerimisel.

Koolituse läbinu omab õigust õpetada valitud ainet  (bioloogia, geograafia, keemia või füüsika) põhikoolis. Lõpetanutele väljastatakse Tartu Ülikooli tunnistus.

Registreeruda saab loodusainete koolitusele veebilehel https://goo.gl/aqiG34 .

Täiendav info
Klaara Kask , TÜ loodusteadusliku  hariduse keskus ,
7375084

teisipäev, 15. november 2016

Õppematerjalide konkurss


EMS Koolimatemaatika Ühendus kuulutab välja konkursi kolme digitaalse õppematerjali saamiseks:
1)    Tuletise mõiste kujundamine kitsas matemaatikas.
2)    Vektor. Tehted vektoritega. (Vektori geomeetriline tähendus, tehted vektoritega, elulised rakendusülesanded).
3)    Algebraliste avaldiste sh murdude lihtsustamine põhikoolis.

Parimaid töid ootavad rahalised auhinnad ja KMÜ koolitustel tasuta osalemise võimalus.

Tööde esitamise tähtaeg 30.dets. 2016 aadressil hele@htg.tartu.ee

Jääme Teie töid ootama!


19.nov. 2016                                                EMS KMÜ juhatus

esmaspäev, 14. november 2016

43. matemaatikaõpetajate päevad Raplas 11.-12. 11. 2016


videoMatemaatikud Gruusias

Eesti Matemaatika Selts käis 21.10.-27.10.2016 Gruusia Haridusministeeriumi kutsel ning Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel Tbilisis oma kogemusi jagamas.
pühapäev, 13. november 2016

Jane Albre- Anderseni õppematerjalid

Uue kuue on saanud Tiigrihüppe toel Jane Albre- Anderseni  koostatud  ja õpetajate seas väga kiitvaid hinnanguid saanud õppematerjalide komplektid:

1)  Ristküliku ümbermõõt ja pindala - 10 interaktiivset mängulis GeoGebra slaidi koos juhendmaterjaliga õpetajale. Lisaks on võimalik välja printida töölehed, mille õpilane täidab GeoGebra slaidi abil. 

2) Dünaamilised slaidid 12. klassile - 60 dünaamilist slaidi 12. klassi matemaatikakursuse juurde. Paljud slaidid sobivad ka põhikoolis kasutamiseks. Iga slaidi juures on väike õppematerjali tutvustus.
See õppematerjal pole veel täielikult valmis, raamatu täiendamine jätkub. 

Jane Albre-Andersi koostatud õppematerjali pani GeoGebra raamatuteks Sirje Pihlap.

Head kasutamist!

neljapäev, 13. oktoober 2016

43. matemaatikaõpetajate päevad

43. matemaatikaõpetajate sügispäevad toimuvad Rapla Ühisgümnaasiumis 
11.-12. novembril 2016.

Registreerumine Rapla Ühisgümnaasiumi kodulehel (http://www.ryg.edu.ee/ryg/). 


Päevakava
11. november
11:30-12:30
Saabujate registreerimine ja kohv
12:30-12:50
Sügispäevade avamine ja tervitused
12:50 -14:10
Ettekanded
12:50 – 13:40
Matemaatikaga läbi elu
Andres Keevallik
13:40 – 14:10
Kokkuvõte arvutipõhise statistika piloteerimisest
Carita Hommik  
14:10-15:15
Pildistamine. Lõuna
15:15-16:15
Ettekanded
15:15 – 15:45
Põhikooli arvutipõhise statistika õpiväljundid ja mõned tähelepanekud nende kohta ehk "Autol on rool keeramiseks vasakule-paremale ja teistes suundades"
Kärt Matiisen
15:45 – 16:15
Matemaatika õpitulemuste seos õpetamise meetodite ja õpilaste motivatsiooniga
Anu Palu, Kaja Mädamürk
16.15-16.45
Kohv
16.45-18.00
Ettekanded
16:45 – 17:05
Matemaatika õppimine ja õpetamine visualiseerimise kaudu
Kädi Alanurm
17:05 – 17:40
Foxacademy õppeplatvorm - Mis juhtub, kui idufirma ettevõtjad, tippakadeemikud, pedagoogid, disainerid ja arendajad tulevad kokku, et haridusmaailmas jääd murda? Tulemust kirjeldavad märksõnad rahvusvahelised ambitsioonid, adaptiivne tarkvarapõhine õpe ja “kliendid esimesena” lähenemine
Sebastian Pikand, Kenneth Pohl
17:40 – 18:00
Õpilasvõistlus “Märka matemaatikat enda ümber - ilutulestik Eesti Vabariigi sünnipäevaks” tulemused
Sirje Pihlap, Sirje Sild  
19.00 - 22.00
Pidulik õhtune koosviibimine koolimajas


12. november
9:00-9:30
Hommikusöök koolimajas
9:30-10:45
Ettekanded
9:30 – 10:00
 Fraktaalgeomeetria algkursus ehk veidrad fraktalid
Elo Reinik
10:00 – 10:25
Feynmani kolmnurgast läbi afiinse geomeetria Routhi teoreemini
Tõnu Tõnso
10:25 – 10:45
Tõenäosuse ja statistika õpetamise ajaloost Eestis
Kerttu Kruusma  
10.45 - 11:10
Kohv
11.10-13.00
Ettekanded
11:10 – 12:00
2016. aasta 6. klassi matemaatika e-tasemetöö ja e-ülesannetekogud
Piret Simmo, Aet Möllits ja Deivi Taal
12:00 – 12:20
Eesti Matemaatika Selts ja Koolimatemaatika Ühendus
Hele Kiisel
12:20 – 12:40
Taskutark.ee – hea abimees õpitöös
Rain Siemer
12:40 – 13:00
Järgmise aasta õpilasvõistlus “Märka matemaatikat enda ümber - tants” Sirje Pihlap, Sirje Sild   
13.00 - 13.30
Sügispäevade lõpetamine
13:30 – 14:30
Lõuna


Küsimuste korral pöörduda:
Leen Väränen (53801413)