pühapäev, 12. veebruar 2017

Õpilasvõistlus "Märka matemaatikat enda ümber - tants"Nõo Reaalgümnaasium, Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut, Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituut, Teaduskeskus AHHAA ja Tiigrimatemaatika Selts

kuulutavad  6. -12. klassi õpilastele välja konkursi  „Märka matemaatikat enda ümber – tants“. Seekord kutsume  võistlusel osalema rühmi. Rühma suurus on  3 – 6 õpilast.

Töö koostamine

 • ·    Konkursitöö loomiseks valmista  GeoGebra  slaid, kus on animeeritud tantsija. Töö koostamisel on abiks juhend, mille leiad SIIT.  Tantsija teeb iga rühma liige eraldi.

 • ·   Tee koos rühmakaaslastega video, kus  kogu rühm tantsib rühmakaaslaste poolt tehtud GeoGebra slaidide järgi.  Rühma liikmete ühistööna valmib üks video.

 • ·    Rühmatantsu video avaldage kohas, kus seda on võimalik lingiga jagada (soovitame seda teha viisil, et video ei oleks avalik). Vajadusel küsi nõu õpetajalt või kooli haridustehnoloogilt. Video maksimaalne pikkus on 3 minutit.
Tööde esitamine

 • ·    Konkursitöö esitamise tähtaeg on 29. märts 2017. a.
 • ·    Konkursil osalemiseks täidab iga rühma liige  veebipõhise ankeedi, mille     leiad SIIT.
 • ·    Konkursitööna loodud GeoGebra faili nimeks pane  autori eesnimi_perenimi.ggb ning saada see e-postiga matemaatikakonkurss@gmail.com, kirja teemareale kirjutada autori ees- ja perekonnanimi.
 •      Oma faili saadab iga rühmaliige eraldi.
 • ·    Video aadressi küsime ankeedis.

Tööde hindamine

 • ·    Tööde hindamine toimub kahes vanusekategoorias:
o   noorem vanuserühm, 6. – 9. klass,
o   vanem vanuserühm, 10. – 12. klass.

 • ·    Valminud konkursitöid hindab ekspertidest koosnev žürii. Tööde hindamisel arvestatakse töö vastavust konkursi teemale ja nõuetele, idee originaalsust, teostust ning matemaatilist selgitust.
Auhinnad

 • Võitjad kuulutatakse välja 28. aprillil  2017  võistluse „Märka matemaatikat enda ümber!“  kodulehel .
 • Võitjate autasustamine toimub maikuus teaduskeskuses AHHAA.
 • Eripreemiad
o   9. klassi õpilased saavad  1 – 3 lisapunkti Nõo Reaalgümnaasiumisse kandideerimisel.
o   Nõo Reaalgümnaasiumi eripreemia kõige enam erinevaid jooni kasutanud tööle.
o   Teaduskeskuse AHHAA  eripreemiad.


Võistlust toetab Nõo vald.

Õpilasvõistlust tutvustatakse Nordic GeoGebra VIII konverentsil Reykjavikis, millel osalemist toetab Erasmus+ programm.

neljapäev, 12. jaanuar 2017

GeoGebra kasutamisest 8. klassisHea 8. klassi matemaatikaõpetaja!

Olen Tartu Ülikooli magistrant Marili Rõõm ning oma magistritöös uurin õpiprogrammi GeoGebra kasutamist 8. klassi geomeetria teema õpetamisel ning valmismaterjalide sobivust õppetöös kasutamiseks. Kui Te õpetasite matemaatikat eelmisel (2015/2016) õppeaastal ja kasutasite GeoGebrat kolm või enam korda, siis palun teil vastata järgnevale ankeedile: 
Teie vastuste põhjal annan soovitusi, missuguseid GeoGebraga seotud õppematerjale oleks 8. klassi geomeetria käsitlemiseks juurde vaja. See oleks sisendiks õpetajatele, kes materjale koostavad ning teistega jagavad ja ka koolitajatele oma tegevusi planeerides. Sobivad valmismaterjalid aitavad vähendada ajakulu sobivate õppematerjalide leidmisel ning hoida sellega aega kokku tundide ettevalmistamisel.Ankeet on anonüümne ning saadud andmeid kasutatakse ainult uurimistöö eesmärgil.
Küsimuste tekkimisel olen meeleldi nõus neile vastama.

Lugupidamisega,
TÜ magistrant Marili Rõõm

reede, 18. november 2016

Põhikooli bioloogia-, geograafia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolist

Kui soovid hakata õpetama (või juba õpetad, kuid puudub diplom) põhikoolis  loodusaineid, tule õppima Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiavaldkonda!  Ootame õppima pedagoogilise kõrghariduse või sellele vastava kvalifikatsiooniga üldharidus- või kutsekoolis töötavaid õpetajaid. Koolitus on õpetajale tasuta.

Õpe toimub kahepäevaste sessioonidena enamasti üks kord kuus 1,5 - 2 kahe aasta jooksul. Sessioonide ajalisel planeerimisel arvestame osavõtjate soove.

Koolituse sisu moodustavad hoolega disainitud didaktika, praktika ning aineõppe moodulid. Mooduleid viivad läbi  kogenud ja reaalselt koolis töötavad  ainedidaktikud ning oma ala parimad õppejõud. On võimalus üle kanda varem läbitud (ka täienduskoolitustel) aineid. Praktikat on võimalik teha oma koolis ülikoolipoolse juhendaja koordineerimisel.

Koolituse läbinu omab õigust õpetada valitud ainet  (bioloogia, geograafia, keemia või füüsika) põhikoolis. Lõpetanutele väljastatakse Tartu Ülikooli tunnistus.

Registreeruda saab loodusainete koolitusele veebilehel https://goo.gl/aqiG34 .

Täiendav info
Klaara Kask , TÜ loodusteadusliku  hariduse keskus ,
7375084

teisipäev, 15. november 2016

Õppematerjalide konkurss


EMS Koolimatemaatika Ühendus kuulutab välja konkursi kolme digitaalse õppematerjali saamiseks:
1)    Tuletise mõiste kujundamine kitsas matemaatikas.
2)    Vektor. Tehted vektoritega. (Vektori geomeetriline tähendus, tehted vektoritega, elulised rakendusülesanded).
3)    Algebraliste avaldiste sh murdude lihtsustamine põhikoolis.

Parimaid töid ootavad rahalised auhinnad ja KMÜ koolitustel tasuta osalemise võimalus.

Tööde esitamise tähtaeg 30.dets. 2016 aadressil hele@htg.tartu.ee

Jääme Teie töid ootama!


19.nov. 2016                                                EMS KMÜ juhatus

esmaspäev, 14. november 2016

43. matemaatikaõpetajate päevad Raplas 11.-12. 11. 2016


videoMatemaatikud Gruusias

Eesti Matemaatika Selts käis 21.10.-27.10.2016 Gruusia Haridusministeeriumi kutsel ning Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel Tbilisis oma kogemusi jagamas.
pühapäev, 13. november 2016

Jane Albre- Anderseni õppematerjalid

Uue kuue on saanud Tiigrihüppe toel Jane Albre- Anderseni  koostatud  ja õpetajate seas väga kiitvaid hinnanguid saanud õppematerjalide komplektid:

1)  Ristküliku ümbermõõt ja pindala - 10 interaktiivset mängulis GeoGebra slaidi koos juhendmaterjaliga õpetajale. Lisaks on võimalik välja printida töölehed, mille õpilane täidab GeoGebra slaidi abil. 

2) Dünaamilised slaidid 12. klassile - 60 dünaamilist slaidi 12. klassi matemaatikakursuse juurde. Paljud slaidid sobivad ka põhikoolis kasutamiseks. Iga slaidi juures on väike õppematerjali tutvustus.
See õppematerjal pole veel täielikult valmis, raamatu täiendamine jätkub. 

Jane Albre-Andersi koostatud õppematerjali pani GeoGebra raamatuteks Sirje Pihlap.

Head kasutamist!