teisipäev, 12. mai 2020

Eelteade: XLVII matemaatikaõpetajate päevad

Järgmised matemaatikaõpetajate päevad toimuvad  toimuvad 13.-14. novembril 2020 Jõgeval ja Kuremaal.

Kutsume päevadest osa võtma ning ettekannetega esinema või töötubasid juhatama matemaatika- ja informaatikaõpetajaid, kõrgkoolide õppejõude, õppekava rakendumise uurijaid ja teisi matemaatikaharidusest huvitatud isikuid.

Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika:
1. Õppekava rakendamise kogemused.
2. Välishindamisest ja matemaatika riigieksami olevikust-tulevikust.
3. Valikkursuste ja teiste ainekava rikastavate teemade käsitlemise ning tunnivälise ainealase tegevuse korraldamise kogemused.
4. Infotehnoloogia kasutamise kogemused matemaatikaõpetuses.
5. Õpilaste uurimistööde juhendamise kogemused.
6. Uue õppekirjanduse, õppevahendite, -meetodite jms ideede ja taotluste tutvustamine.
7. E-ülesannete loomine.

8. Matemaatika õpetamise kogemustest  e-õppe tingitingimustes.
Loomulikult ootame ka teisi matemaatikaõpetust käsitlevaid ettekandeid.

Sooviavaldusi ettekandeks ootame hiljemalt 15.juuniks 2020. a.
Selles palume märkida autori(te) ees- ja perenimi, töökoht, e-posti aadress, ettekande temaatika (võimalusel pealkiri) ning selleks soovitav esitlusaeg.

Kui soovite avaldada artikli ka kogumikus "Koolimatemaatika XLVII", palume lisada artikli planeeritav maht. Artikli vormistamise nõuded saadetakse soovijatele täiendava e-kirjaga.
Artiklite esitamise tähtaeg on 10. september.

Teade soovist esineda ettekandega palume saata e-posti aadressil
hannes.jukk@ut.ee

Täiendav info

Korralduslikud küsimused: Eha Kuld eha.kuld@mail.ee
Ettekanded ja artiklid: Hannes Jukk hannes.jukk@ut.ee

Kutse veebipõhisele koolitusele "IKT vahendite kasutamine matemaatikaõppes"

Head matemaatikaõpetajad!


Ootame teid 1. okt-30. nov 2020 toimuvale veebipõhisele koolitusele "IKT vahendite kasutamine matemaatikaõppes".  Koolitus toimub TÜ Moodle keskkonnas. 

Täpsem info ja registreerumine: https://koolitus.edu.ee/training/4014.

Koolitust toetab ESF ja Eesti Vabariik, seega koolis töötavale õpetajale on koolitus tasuta.

Sirje Pihlap

TÜ matemaatika ja statistika instituut
matemaatikahariduse keskus

pühapäev, 19. jaanuar 2020

Kutse koolitusele "Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: matemaatika"

02. märtsil algab veebipõhine koolitus
Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: matemaatika.

Koolitus keskendub matemaatika ainevaldkonnapõhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi.


Koolitus on mõeldud üldhariduse matemaatikaõpetajatele ja kutsehariduse üldainete õpetajatele.
Koolitusele ootame digipädevustes alg- või kesktasemel õpetajaid,

  • kelle arvutikasutamise oskused on rahuldavad või head ning kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt;
  • kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada. 
Koolitusel
läbitakse 5 digipädevuste teemat,
valmib 1 õpilugu.
Koolitus

kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal),
100% veebipõhine.
Toeks on 2 praktikust koolitajat
Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 

Koolitus on õpetajale tasuta
Loe täpsemalt ja registreeru https://koolitus.edu.ee/training/3356

esmaspäev, 13. jaanuar 2020

Ettevalmistuskursus matemaatika riigieksamiks Tartu Ülikoolis

TÜ matemaatikahariduse keskus pakub matemaatika riigieksamiks valmistujale e-õppe toega kursust. Auditoorne töö toimub Tartus alates 02.02.2020 16 nädalal laupäeviti (á 4 tundi). 

Kursuse õppejõud on Hugo Treffneri Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja ja Tartu Ülikooli matemaatikahariduse keskuse lektor Kerli Orav-Puurand.

Kursuse hind on 190 eurot. 

Lisainfo ja registreerimine https://sisu.ut.ee/matemaatikaharidusekeskus/

teisipäev, 15. oktoober 2019

Kutse koolitusele "IKT vahendite kasutamine matemaatikaõppes"

Head matemaatikaõpetajad!
Ootame teid koolitusele "IKT vahendite kasutamine matemaatikaõppes".  Täpsem info ja registreerumine:  https://koolitus.edu.ee/training/3261
Koolitust toetab ESF ja Eesti Vabariik, seega koolis töötavale õpetajale on koolitus tasuta.

Sirje Pihlap
TÜ matemaatika ja statistika instituut

esmaspäev, 7. oktoober 2019

XLVI matemaatikaõpetajate päevad

XLVI matemaatikaõpetajate päevad toimuvad Kuressaares 8.-9. novembril 2019.  

MATERJALID  https://sites.google.com/view/46-matemaatikaopetajate-paevad


Täiendav info:

Päevakava ja ettekanded: Sirje Pihlap sirje.pihlap@ut.ee

Korralduslikud küsimused: Marek Schapel marek.schapel@syg.edu.ee

neljapäev, 20. juuni 2019

X Põhja- ja Baltimaade GeoGebra konverentsi registreerumine avatud

Konverents toimub 20. -22. septembril Tartus.  Konverentsi peamine eesmärk on tuua kokku Põhjamaade ja Balti riikide õpetajad ja teadlased, kes on huvitatud GeoGebra kasutamisest matemaatikaõppes.

Materjalid leiad SIIT

Täpsem info ja registreerumine: https://sites.google.com/view/geogebraconf2019/

Kristi Kreutzberg   kristikr@gmail.com 
Sirje Pihlap   sirje.pihlap@ut.ee