pühapäev, 30. september 2012

EESTI ÕPETAJATE LIIT: „Eesti õpetaja toetab Eesti arstide Eestisse jäämist!“

Pressiteade

EESTI ÕPETAJATE LIIT:  „Eesti õpetaja toetab Eesti arstide Eestisse jäämist!“
30. september 2012

Eesti Õpetajate Liit toetab Eesti Arstide Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu organiseerimisel 1. oktoobril algavat streiki, mille peamiseks eesmärgiks on arstide ning õdede Eestist lahkumise pidurdamine ja tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine.
Hästi toimiv tervishoiusüsteem ning kättesaadav arstiabi on rahva edukaks püsimajäämiseks ülimalt olulised. Arstide ja õdede koormus vajaliku arstiabi pakkumisel ning konkurentsivõimeline tasustamine on kindlasti teemad, mida ei saa alahinnata või pühendunud inimeste missioonitundega põhjendada ja sellega manipuleerida.
Õpetajad mõistavad tänu sarnasele seisule arstidega praegust ebameeldivat olukorda, kus ühiskonna arengut takistavate teravate valdkonnaprobleemide selgitamiseks on vaja olnud astuda enda põhitööd ning kutsumust segav samm. Õpetajad tunnetavad, kuivõrd alarmeeriv on situatsioon, kus vajaliku ettevalmistuse ning pühendumisega spetsialistid lähevad mujale tööle või tekib üliinimlik koormus või kohti täitma tulevad need, kelle jaoks ei ole see esimene valik.
Eesti Õpetajate Liit on mures, et meditsiinitöötajate sisuliste ettepanekute ja probleemide asemel on avalikkuse tähelepanu pööratud palganumbritele ja seeläbi suurema sotsiaalse vastandamise tekitamisele. Seetõttu kutsub Eesti Õpetajate Liit kõiki õpetajaid andma oma vääriline panus tervishoiusüsteemi probleemide ja nende laiema ühiskondliku mõju selgitamisele ja arutlemisele.
Erinevates koolides üle Eesti on kas suusõnaliselt või kirjalikult avaldatud toetust arstide püüdlustele. Eesti Õpetajate Liit tunnustab sellist õpetajatepoolset initsiatiivi ja soovitab õpetajatel vastavalt põhikooli ja gümnaasiumi  riiklike õppekavade üldosades määratud õppe-  ja kasvatuseesmärkidele suunata õpilasi iseseisvalt mõtestama ning analüüsima ühiskonnas toimuvat. Soovitame arutleda koos õpilastega asjaolude üle, mis on viinud praeguse kriisini Eesti tervishoiusüsteemis ja millised oleksid ennasthävitavas ressursiraiskamises võimalikud lahendused olukorra parandamiseks.

Margit Timakov
Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees

PS. Palume antud teema käsitlemisel enda häid kogemusi, tunnikavasid, ülesandeid või arutelupunkte ja -küsimusi omavahel või meiega, et saaksime need teistele abiks ning innustuseks üles panna.
Kaunist sügist ja kõike kaunist soovides,
Margit Timakov


EMS KMÜ koolitusreis

Tartu - Tallinn - Helsingi - Naantali - Turu - Tikkurila - Helsingi - Tallinn - Tartu
23. - 25. september

1. päev
Alustasime oma reisi kell 4.00 Tartust
ja jätkasime Viking Line`i  laevaga kell 08.00 Tallinnast.
Helsingi Katajanokka terminaali jõudsime kell 10.40, kus ilm oli pilves ja vihmane.
Aga ega see meid ei heidutanud.
Istusime taas bussi ja vurasime Naantali poole.
Naantlis tegime jalutuskäigu Soome presidendi suveresidentsi Kultaranta pargis.
Õhtuks saabusime Turusse, mis asub Aura jõe kaldal ja on tuntud kui Soome esimene pealinn, ning riigi üks vanemaid linnu, sadamalinn, jõululinn... 
Külastasime 1280-ndatel ehitatud Turu kindlust ja heitsime pilgu 700-aastasesse Turu toomkirikuse, mis on Soome luteriusu kirikute peakirik ning rahvuslik pühakoda.
2.  päev
Külastasime Turun Normaalikoulu.
 

Kooli rektor andis meile põhjaliku ülevaate Soome haridusüsteemist ja Turun Normaalikoulu'st.
Seejärel osalesime erinevates matemaatika tundides ja vestlesime matemaatikaõpetajatega.
Õhtul sõitsime Turust Vantaasse.
3.päev
Külastasime Lumon Lukio kooli.

Ka siin andis koolijuht põhjaliku ülevaaate kooli tegemistest, eksamite korraldamisest ja saime teada, et valmistumisel gümnaasiumisse astumiseks võivad soome õpilased õppida täiendavalt kuni kaks aastat nn. 10. klassis.
Hiljem tegime ringkäigu koolis ja külastasime erinevaid ainetunde.
Tegime ka jalutuskäigu kooli kõrval olevas pargis.

Õppereis oli väga huvitav ja hariv.
Suur-suur tänu korraldajatele! 
 

kolmapäev, 26. september 2012

Kursus "IKT kasutamine matemaatika õpetamisel"

On alanud registreerumine Tiigrihüppe SA poolt korraldatavale tasuta kursusele
"IKT kasutamine matemaatika õpetamisel".
Kursus on 20 tunnine. Sellest on 6 tundi auditoorset tööd arvutiklassis (üks õppepäev) ja 14 tundi iseseisvat tööd.
Materjalid on Tiigrimatemaatika MOODLE keskkonnas http://tiiger3.havike.eenet.ee/tiigrimatemaatika/.
Kursuse käigus
tutvume tehnoloogia kasutamise võimalustega matemaatika õpetamisel
vastavalt riiklikule õppekavale ja
loome
* õppealase kodulehekülje (kus saab loodavad õppematerjalid avaldada)
* tunni materjalid matemaatika õpetamiseks õpiprogrammi abil ja
veebipõhises keskkonnas oleva matemaatika vahendi abil
* avaldame loodud materjalid õppealasel koduleheküljel
* hindamismudeli ülesande hindamiseks.
Kõik osalejad saavad Tiigrihüppe tunnistuse
Kursus algab 30. novembril kell 12.00 - 17.00 Türi Põhikooli arvutiklassis ja
lõpeb Moodle keskkonnas 10.detsembril.
Kursusel võib osaleda ka ainult veebipõhises keskkonnas.

Registreerumiseks täida ankeet
http://bit.ly/registreeruminedigitiiger

Koolitaja on Laine Aluoja (Türi Põhikool, Tiigrihüppe SA).

EKISe konto olemsolul saab õpetaja ka ise kursusele registreeruda https://kis.hm.ee/.
("IKT kasutamine matemaatika õpetamisel" koolitaja Laine Aluoja)

laupäev, 1. september 2012