pühapäev, 29. august 2010

Maakondades tutvutakse uue matemaatika ainekavaga

Matemaatika ainekava koostajad on alustanud põhikooli ja gümnaasiumi matemaatika uue ainekava tutvustamist maakondades. Esimesed 6-tunnised õppepäevad on toimud Pärnu linna ja maakonna ning Viljandimaa õpetajatele. Õppepäevadel antakse ülevaade õppekava üldosast, kooliastmete kaupa räägitakse muutustest ainekavas ning olulisematest rõhuasetusest. Et uues ainekavas on suurenenud IKT roll, siis peatutakse ka selle pikemalt.

Lea Lepmann rääkis Pärnus ainekava üldosast:
Hele Kiisel tutvustas gümnaasiumi laia ja kitsast matemaatikat:
Sirje Pihlap rääkis muutustest I ja II kooliastmes ja IKT-st uues ainekavas. Peatuti ka Tiigrimatemaatika projekti uue ainekava rakendamist toetavatel tegevustel.
Agu Ojasoo rääkis III kooliastme matemaatikast:
Pärnu õpetajad:
Peale pikka õppepäeva käisime rannas jalutamas. Pärnu on väga ilusaks muutunud viimastel aastatel.
27. augustil oli Valgamaal Greete kaunis külalistemajas õppepäev Viljandimaa õpetajatele:

Ainekava töörühma nimel tänan kõiki osalenud õpetajad aktiivse osalemise eest!

Sirje Pihlap

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar