reede, 18. november 2016

Põhikooli bioloogia-, geograafia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolist

Kui soovid hakata õpetama (või juba õpetad, kuid puudub diplom) põhikoolis  loodusaineid, tule õppima Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiavaldkonda!  Ootame õppima pedagoogilise kõrghariduse või sellele vastava kvalifikatsiooniga üldharidus- või kutsekoolis töötavaid õpetajaid. Koolitus on õpetajale tasuta.

Õpe toimub kahepäevaste sessioonidena enamasti üks kord kuus 1,5 - 2 kahe aasta jooksul. Sessioonide ajalisel planeerimisel arvestame osavõtjate soove.

Koolituse sisu moodustavad hoolega disainitud didaktika, praktika ning aineõppe moodulid. Mooduleid viivad läbi  kogenud ja reaalselt koolis töötavad  ainedidaktikud ning oma ala parimad õppejõud. On võimalus üle kanda varem läbitud (ka täienduskoolitustel) aineid. Praktikat on võimalik teha oma koolis ülikoolipoolse juhendaja koordineerimisel.

Koolituse läbinu omab õigust õpetada valitud ainet  (bioloogia, geograafia, keemia või füüsika) põhikoolis. Lõpetanutele väljastatakse Tartu Ülikooli tunnistus.

Registreeruda saab loodusainete koolitusele veebilehel https://goo.gl/aqiG34 .

Täiendav info
Klaara Kask , TÜ loodusteadusliku  hariduse keskus ,
7375084

teisipäev, 15. november 2016

Õppematerjalide konkurss


EMS Koolimatemaatika Ühendus kuulutab välja konkursi kolme digitaalse õppematerjali saamiseks:
1)    Tuletise mõiste kujundamine kitsas matemaatikas.
2)    Vektor. Tehted vektoritega. (Vektori geomeetriline tähendus, tehted vektoritega, elulised rakendusülesanded).
3)    Algebraliste avaldiste sh murdude lihtsustamine põhikoolis.

Parimaid töid ootavad rahalised auhinnad ja KMÜ koolitustel tasuta osalemise võimalus.

Tööde esitamise tähtaeg 30.dets. 2016 aadressil hele@htg.tartu.ee

Jääme Teie töid ootama!


19.nov. 2016                                                EMS KMÜ juhatus

esmaspäev, 14. november 2016

43. matemaatikaõpetajate päevad Raplas 11.-12. 11. 2016

Matemaatikud Gruusias

Eesti Matemaatika Selts käis 21.10.-27.10.2016 Gruusia Haridusministeeriumi kutsel ning Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel Tbilisis oma kogemusi jagamas.
pühapäev, 13. november 2016

Jane Albre- Anderseni õppematerjalid

Uue kuue on saanud Tiigrihüppe toel Jane Albre- Anderseni  koostatud  ja õpetajate seas väga kiitvaid hinnanguid saanud õppematerjalide komplektid:

1)  Ristküliku ümbermõõt ja pindala - 10 interaktiivset mängulis GeoGebra slaidi koos juhendmaterjaliga õpetajale. Lisaks on võimalik välja printida töölehed, mille õpilane täidab GeoGebra slaidi abil. 

2) Dünaamilised slaidid 12. klassile - 60 dünaamilist slaidi 12. klassi matemaatikakursuse juurde. Paljud slaidid sobivad ka põhikoolis kasutamiseks. Iga slaidi juures on väike õppematerjali tutvustus.
See õppematerjal pole veel täielikult valmis, raamatu täiendamine jätkub. 

Jane Albre-Andersi koostatud õppematerjali pani GeoGebra raamatuteks Sirje Pihlap.

Head kasutamist!