pühapäev, 20. jaanuar 2013

Uus kursus

16. veebruaril kell 10.00 algab uus kursus "IKT kasutamine matemaatika õpetamisel"
Kursus on 20 tunnine.
Sellest 6 tundi on arvutiklassis ja 14 tundi on Moodle keskkonnas (http://tiiger3.havike.eenet.ee/tiigrimatemaatika/).
Kõik kursuse lõpetajad saavad tunnistuse.
Auditoorne õppepäev toimub Türi Põhikoolis ja koolitaja on Laine Aluoja.
Kursust  rahastab Tiigrihüppe SA
Koolitusele registreerumine toimub https://kis.hm.ee keskkonnas.
Keskkonnas tuleks valida kursus "IKT kasutamine matemaatika õpetamisel"
(Soovitan pärast keskkonda sisenemist kleepida aadressi reale https://kis.hm.ee/?page=view_dynobj&pid=2422471&u=20130130130857)

Kursuse kava:
IKT uues õppekavas (matemaatika)
Materjalid veebis ja nende kasutamine
Tarkvarad ja nende kasutamine
Kodulehekülje loomine oma materjalide koondamiseks ja avaldamiseks (http://pbworks.com või http://www.weebly.com)
Veebipõhiste õppematerjalide loomine
Matemaatilised MÄNGUD veebis
Info aluojalaine@gmail.com