laupäev, 29. oktoober 2011

Konverents Majandushariduse mõtted ja võtted

Hea õpetaja või koolijuht!
Ehkki Eesti on taasiseseisvumise järgsest suurimast majanduslangusest tasahaaval kosumas, on ajad endiselt ärevad ning igapäevaselt saame lehest lugeda sellest, millised võimalikud stsenaariumid ähvardavad euroala majandusi. Lisaks kummitavad nii Eestit kui ka teisi arenenud riike rahvastiku vananemisega seotud probleemid. Tänased õppijad on kogu oma
teadliku elu elanud piirideta maailmas, kus õppimise või töötamise võimaluste leidmine väljaspool Eestit on igapäevane reaalsus. Nii satuvad noored iseseisvat elu alustades ning edasiõppimise ja töötamise valikuid tehes hoopis teistsugusesse olukorda kui nende vanemad.

Koolide, kodude ja tegelikult kogu Eesti ühiskonna ühine ülesanne on tagada, et meie noored oleksid selles suures üleilmses külas konkurentsivõimelised, nutikad, teaksid ja tunneksid oma võimalusi ning piire. Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskus usub kindlalt, et valmistame koolinoori eluks kiiresti muutuvas maailmas võimalikult hästi ette, kui anname neile ka baasteadmised majandusest ja oma pere rahaasjade korrashoidmisest. Tänavu jõustunud õppekava kohaselt peavad koolid olema valmis majandusõppe pakkumiseks. Et jagada omavahel mõtteid, kuidas majandusega seonduvat noortele elulähedaselt ja paeluvalt selgitada, kuidas kõige paremini kasvatada rahaga seotud vastutustunnet, surumata samas alla katsetamisjulgust ja visadust oma ideid suureks mõelda, ootame ka tänavu õpetajaid, koolijuhte ja majandushariduse eestvedajaid konverentsile „Majandushariduse mõtted ja võtted“.
Lisaks parimate praktikate jagamisele ootab osalejaid tänavu Arengufondi põnev ülevaade Eesti inimvara olukorrast globaliseeruvas maailmas ja mõttearendused sellest, millised on hariduse väljakutsed Eestis ning Aleksei Turovski tõmbab majandusteemadel paralleele inimühiskonna ning loomariigi vahel. Samuti saavad konverentsil auhinnatud parimate majandusõppe alaste õppematerjalide loojad.

Konverents „Majandushariduse mõtted ja võtted “ toimub 24. novembril algusega kell 11
Nuku- ja Noorsootearis (Lai 1, Tallinn). Konverentsil osalemine on Teile tasuta.
Huvilistel palume registreerumiseks saata e-kiri aadressil info@teabekeskus.ee või helistage telefonil 6 800 496. E-kirja kirjutage oma nimi, amet ning töökoht. Sama infot küsitakse Teilt ka helistamise korral. Osalejatele väljastame nõuetekohase koolitustõendi.
Konverentsi kava leiate samuti veebilehelt www.teabekeskus.ee/konverents
Kohtumiseni konverentsil!
Piret Suitsu
Swedbanki eraisikute rahaasjade teabekeskuse juht

Konverentsi „Majandushariduse mõtted ja võtted” kava:
10:45-11:00 Saabumine, kohv ja tee
11:00-11:10 Avasõnad, päevajuht ajakirjanik Urmas Vaino
11:10-11:35 Eesti inimvara ja majanduse tulevikust globaliseeruva maailma tõmbetuultes.
Arengufond arenguseire ekspert Imre Mürk
11:35-12:00 Milliseid teadmisi rahast vajavad 21. sajandi alguse noored ehk
finantskirjaoskuse tänased väljakutsed.
Swedbanki eraisikute rahaasjade teabekeskuse juhataja Piret Suitsu
12:00-12:25 Eesti hariduse viis suurt küsimust.
Tallinna Ülikooli haridusuuringute keskuse juhataja dotsent Krista Loogma
12:25- 12:50 Üldhariduskool ja majandusteadmised.
Tallinna Tehnikaülikooli rahanduse ja panganduse õppetooli professor Enn Listra
12:50-13:35 Lõuna
13:35-14:00 Kas lahendus on lõimimine ehk kuidas leida õppekavas ruumi
rahandusteemade käsitlemiseks.
Tamsalu Gümnaasiumi matemaatika- ja majandusõpetaja Maire Tamm
14:00-14:25 See põnev, põnev majandusilm ehk kuidas majandus ja rahandus noorte jaoks
huvitavaks muuta?
Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse esimees Indrek Riigor
14:25-14:50 Majandus ei mahu ehk kuidas leida aeg, aine ja õpetaja majandusteemade
käsitlemiseks õppetunnis?
Tallinna Õismäe Vene Lütseumi direktor Rita Juhanson
14:50-15:15 Motiveeritud ja pädev õpetaja ehk kuidas oma oskusi parandada ja sära
silmades hoida?
Kiili Gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Riina Raja
15:15-15:40 Majandamise põhialused loomariigis.
Zooloog Aleksei Turovski
15:40-16:00 Õppematerjalide võistluse "Rikas elu" võitjate õnnitlemine.
Swedbanki jätkusuutliku ettevõtluse ja koostöösuhete juht Maris Ojamuru
16:00- … konverentsist osavõtjatel on võimalus külastada tasuta NUKU muuseumi.
NUKU muuseum on põnevate tehniliste lahendustega interaktiivne muuseum,

neljapäev, 13. oktoober 2011

Presidendi hariduspreemia matemaatikaõpetaja Andres Taltsile

Andres Talts on Tallinna Reaalkooli matemaatikaõpetajana töötanud 1991. aastast. Ta kasutab oma aine õpetamisel erinevaid kaasaegseid infotehnoloogia vahendeid, koostab vastavaid õppematerjale. Märkimisväärne on Andres Taltsi kooliväline tegevus matemaatika õpetamise kvaliteedi tõstmisel. Ta on riikliku eksamikeskuse matemaatika riigieksamite komisjonide liige, analüüsinud ja ette valmistanud lõpueksameid. Lisaks õpetab Talts Tallinna ülikoolis klassiõpetaja eriala tudengeid matemaatikas ja juhendab nende praktikaid.

Teaduskooli metoodik Hilja Afanasjeva pälvis Vabariigi Presidendi reaalteaduste eripreemia

13. oktoobril pärjab Toomas Hendrik Ilves Kadriorus Vabariigi Presidendi hariduspreemiate laureaate. Reaalteaduste eripreemia pälvis sel aastal kauane TÜ Teaduskooli matemaatikametoodik Hilja Afanasjeva.

Kaugõppe vormis toimuvad teaduskooli kursused annavad võimaluse omandada matemaatika süvateadmisi oma kodukoolist lahkumata, mis loob võrdseid haridusvõimalusi ka maapiirkondade õpilastele. Igal aastal osaleb teaduskooli gümnaasiumiastme matemaatika süvakursustel, mille õppejõuks Hilja Afanasjeva on, üle 300 õpilase ca l70-180 koolist, esindatud on kõik maakonnad. Enam kui 30 tööaasta jooksul on H. Afanasjeva juhendamisel teaduskooli matemaatikaõppe lõpetanud umbes 4000 noort.

H. Afansajeva kursustel õppijad on tagasisideküsitlustes andnud tema tööle väga positiivseid hinnanguid, nende huvi aine vastu on teaduskoolis õppides kasvanud, samuti on saadud kindlustunnet reaalvaldkonna erialade valikuks kõrgkoolis.

H. Afanasjeva on ka viljakas õppematerjalide autor. Teaduskooli kursuste jaoks on ta kirjutanud 10 mahukat õppematerjali erinevate matemaatika valdkondade kohta, samuti erinevaid aineid integreerivaid õppematerjale. Tema sulest on kirjastuses Avita välja antud kolm matemaatikaraamatut, millest populaarseim on ilmselt 2003.a. ilmunud „Nuppu on?“. Koostöös hiljuti manalateele lahkunud abikaasa Jüri Afanasjeviga on H. Afansajeval valminud uue riikliku õppekava kitsa matemaatikakursuse 9 õpiku käsikirjad, millest esimene ilmus äsja trükist.

H. Afanasjeva on oma pikaajalise entusiastliku tööga avanud matemaatika saladusi tuhandetele õpilastele, stimuleerinud nende intellektuaalset arengut ning suunanud nende karjäärivalikuid ühiskonnale vajalike erialade suunas. H. Afanasjeva on oma aktiivse metoodilise ja didaktilise tegevuse tõttu kõrgelt hinnatud ka koolide matemaatikaõpetajate seas ning nende kaudu mõjutanud Eesti matemaatikaharidust laiemalt.

Teate edastas:

laupäev, 8. oktoober 2011

Matemaatikaõpetajate 38. sügispäevad

Head matemaatikud,
kutsume teid matemaatikaõpetajate 38. sügispäevadele, mis 2011. aastal toimuvad Lääne-Virumaal.
Reedel, 11. novembril töötame Rakvere Reaalgümnaasiumis ja laupäeval, 12. novembril Rakvere Gümnaasiumis. Majutuspaigaks on AQVA Hotel Spa. Sügispäevade lõpetuseks kutsume kõiki osalejaid tuurile atraktiivsesse „keskaega“ Rakvere linnuses.

Osalustasu AQVA hotellis ööbijatel 80 eurot (hinnas kõik sügispäevade programmi tegevused) ja mitteööbijatel 45 eurot (hinnas ei sisaldu veekeskuse pääse, mille saab soovi korral veekeskusest osta).

Osalustasu palume kanda Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu a/a 10502017538008
Selgitusse märkida matemaatikute sügispäevad ja osaleja nimi.

Internetipõhine registreerimine on lõppenud, AQVA hotelli ööbimiskohad täis. Kellel on siiski suur soov osaleda, kirjutage piretylle@hot.ee, broneerime öömaja ja esitame arve.

Registreerunute nimekiri on siin.


Kohtumiseni Rakveres!
Virumaa matemaatikaõpetajad.