neljapäev, 23. oktoober 2014

Õpiprogrammi T-Algebra kasutamise algkursus

Kursusel tutvutakse ja õpitakse kasutama õpiprogrammi T-Algebra II ja III koolastme algebraülesannete lahendamise õpetamiseks. 
Kursus on 26 tunnine ja õpetajale tasuta.
Kursus toimub veebipõhises keskkonnas https://www.koolielu.ee
Kursus avatakse 27. oktooberil
Kursus koosneb neljast moodulist
I moodul
Õpiprogrammi T-Algebra tutvustus ja arvutisse paigaldamine
II moodul
Harjutusülesannete lahendamine, lahenduste analüüs
III moodul
Ülesannete loomine ja kasutamine aine õpetamisel
IV moodul
Ülesannete kasutamise analüüs, refleksioon

Kursus lõpeb lõputööga - üks ülesannete komplekt.
Kõik osalejad saavad tunnistuse. 
Kursusel osalemiseks registreeru http://koolitus.hitsa.ee/ keskkonnas - http://koolitus.hitsa.ee/training/46
ja pärast seda liitu koolielu portaalis kursusega (kogukonnaga) "Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine matemaatika õpetamisel" - http://koolielu.ee/groups/profile/397796/opiprogrammi-t-algebra-kasutamine-matemaatika-opetamisel

Koolitaja on Laine Aluoja
Kohtumiseni!

neljapäev, 16. oktoober 2014

E-kursused I-IV kooliastme matemaatikaõpetajatele

Tiigrimatemaatika Selts (reg nr  80370277)  registreerib kuni 15. novembrini osalejaid  e-kursustele (auditoorset tööd ei toimu), mis lõpevad 30. novembril. Kursus avatakse õppijale kohe peale registreerumist. Iga õppija valib endale sobiva aja ja koha, kus koolitust teha, samuti ka tempo.

Kursuste tutvustused: http://tiigrimatemaatika.weebly.com/kursused.html 


laupäev, 11. oktoober 2014

Allar Veelmaa Matemaatikasõprade Selts MTÜ uudised

Tere!

Kursustest

Hetkel on käimas GeoGebra 4 baasil e-kursus. Peale uut aastat võtame kasutusele versiooni 5, las seni parandavad veel vigu.

E-kursus sisaldab hetkel 7 moodulit, neist 5 võib ise valida vastavalt oma soovile ja vajadusele. Kursusega saab alustada mistahes ajahetkel, sest osalejaid pole palju ja ma suudan süsteemi hallata. Nii, et kõik GG huvilised on oodatud. Süsteem on paindlik, igaüks teeb oma tempoga ja vastavalt sellele, kuidas aega on.

Kursusega liitumiseks saatke mulle e-kiri aadressile allar.veelmaa@lookool.ee või allarveelmaa8@hotmail.com (viimane on eelistatum). Kursuse maht on 20 tundi ja maksumus 40 eurot. Saab maksta ka peale uut aastat (kui on kooli garantiikiri. Kui kedagi huvitavad konkreetselt läbitavad teemad, siis võib samuti e-kirja saata. Sellel kursusel kasutan väga palju videomaterjali, st on võimalik vaadata videot ja ise ka kohe kaasa teha (video vahepeal muidugi pausi peale). 

Oktoobri lõpus algab Wirise e-koolitus ja siin keskendun põhiliselt sellele, kuidas Wiris enda ja oma õpilaste jaoks mugavaks abivahendiks teha. Kartus Wirise ees on suur ja minu meelest on levinud ka väär arusaam sellest programmist - teeb ju kõik ise ära, pole kasu midagi. Tegelikult saab teha nii, et ei tee midagi korraga ära, vaid ikka sammhaaval ja siis on sellest programmist üsna palju abi.

Ka selle kursuse maht on 20 akadeemilist tundi ning hind 40 eurot.

22. novembril on plaanis teha Loo Keskkoolis põhikooli õpetajatele kursus "Riukalikud ülesanded", kus vaadeldakse just selliseid n.ö kahtlase tekstiga ülesandeid, millega meid tavaliselt põhikooli lõpus kiputakse üllatama. Tegemist on mittestandardsete ülesannetega, millega lapsed pole eriti kokku puutunud ja see ajab neid segadusse, sest lugemisoskus on paljudel peaaegu olematu. Esialgsetel andmetel on lubanud kaasa lüüa ka Agu Ojasoo, kes pakub omalt poolt häid harjutusülesandeid. Iga õpetaja saab kaasa ca 100 ülesannet, mida oma lastega võiks läbi lahendada.

Kursusele registreerimiseks tuleb mulle e-postiga saata oma nimi, isikukood, telefoninumber, kooli nimi, maksja (selleks pole alati kool, vaid hoopis vallavalitsus või linnavalitsus või ...). Ühesõnaga on tarvis teada, kellele arve saata. Kursus kestab viis tundi ja algab kell 10.00 Loo Keskkooli matemaatika klassis. Kohtade arv on piiratud.
Esimesed huvilised on end juba registreerinud, ka küsitud on palju, kuid tihti kardetakse, et asi jääb maksmise taha. Nagu eelmiste kursustega, siis ka siin on võimalik maksta peale uut aastat. Seega kõik huvilised on oodatud.

Kui külastate minu kodulehte http://allarveelmaa.com ,siis selle avalehelt ja erinevate nuppude alt leiate kogu info.

Uutest raamatutest

9. klassi matemaatika tööraamatuga juhtus see kurb lugu, et see oli tükk aega isegi Rahva Raamatu TOP 10-s ja sügisel ostsid koolid kirjastusest praktiliselt kõik raamatud kiiresti ära. Oktoobri keskpaigaks peaks ilmuma kordustrükk, mis on kindlasti parem kui esmatrükk, sest seal on lahenduste jaoks jäetud rohkem ruumi. Sisu on mõlemal raamatul identne.

Oktoobri keskel ilmub ka tööraamat gümnaasiumi lõpetajale, esimese osa maht on ca 140 lk ning kuna tegemist on tööraamatuga, siis on ka seal näiteülesanded ja ülesannete lahendamiseks jäetud piisavalt ruumi. Kui läheb hästi, siis saan mõlemad raamatud Paidesse matemaatikaõpetajate päevadele kaasa võtta, mul on reedel plaanis väike sõnavõtt koos kostüümidraamaga, aga selle detaile siiski ei avalda. Las jääb midagi ka üllatuseks.

Gümnaasiumi tööraamatu teine osa ilmub tõenäoliselt enne aastavahetust, seega abiturientidele kätte andmiseks just paras aeg.

Kõikide raamatute hinnaks on kirjastus märkinud 4.90, raamatupoes on need raamatud tunduvalt kallimad.
Tellimused tasub esitada kohe kirjastusele Maurus (http://kirjastusmaurus.ee) . Nende kodulehel on eraldi nupp TELLIMINE, aga soovitan ka helistada, sest e-kirjad kipuvad minema sageli rämpsposti hulka.

Et ei peaks ostma n.ö põrsast kotis, siis saab gümnaasiumi tööraamatu I osa vaadata
http://issuu.com/allarveelmaa/docs/gymnaasium1 
ja põhikooli raamat on siin http://issuu.com/allarveelmaa/docs/pkool
(vana versioon ja mõlemal juhul on toimetamata tekst). Alla laadida ja paljundada ei ole lubatud.

Kõikide asjasse puutuvate küsimuste korral palun kirjutada e-posti aadressidele või siis peale tööaega (peale 16.00) võib ka helistada 58318791.

Paidesse matemaatikaõpetajate päevadele võtan kaasa ka MTÜ-d tutvustava A4-formaadis tutvustava lehe.

Ikka head soovides
Allar Veelmaa

kolmapäev, 8. oktoober 2014

EMS Koolimatemaatika Ühenduse teabepäev


„ Ainekava ja riigieksamid
toimub Tallinnas (Inglise Kolledžis) 21.oktoobril 2014 algusega kell 10.30
ja Tartus (Hugo Treffneri Gümnaasiumis) 15.novembril 2014 algusega kell 10.30.

Koolitusel teeme kokkuvõtte kevadel toimunud kitsa ja laia matemaatika riigieksamist, põhikooli eksamist ning 6.klassi tasetööst. Räägime õppe- ja ainekava muudatustest ning käesoleva õppeaasta plaanidest. Lektoriteks on Lea ja Tiit Lepmann, Kalle Velsker, Deivi Taal, Kaja Jakobson jt.

Koolituspäevale registreerumine toimub aadressil:
http://goo.gl/yugdqC
 koolitustele registreerumine lõpetatakse nädal enne üritust

Koolituse hind on EMS liikmemaksu tasunutele 10 eurot, teistele 20 eurot.

Koolituspäeva kava:
10.30-10.45          Sissejuhatus (Hele Kiisel, Deivi Taal)
10.45-11.30                    Kitsa matemaatika eksami analüüs – Lea Lepmann
11.30-12.15          Laia matemaatika eksami analüüs – Tiit Lepmann
12.15-12.45          Riigieksami tagasiside (nii õpilaste kui õpetajate) analüüs – Deivi Taal
                             Ettekandeid saavad täiendada riigieksami hindamiskomisjoni liikmed.

13.00-13.45          Lõunasöök ja mõtete vahetus kolleegidega

13.45-14.30                    Põhikooli eksami analüüs – Kalle Velsker
14.30-15.00          6.klassi tasemetöö (nii e- kui paberversiooni) analüüs – Kaja Jakobson
15.00- 15.30         Õppekava ja ainekava muutustest – Hele Kiisel
15.30-15.45          Info uute õppevahendite ja järgnevate ürituste kohta.

Osalejatele väljastatakse EMS Koolimatemaatika Ühenduse tõend.

                                                                                             
Samal aadressil toimub ka registreerumine õpilaste olümpiaadiks ettevalmistamist käsitlevatele koolitustele:
1)     Arvuteooria ja algebra“ gümnaasiumi õpetajatele – Neljapäeval, 30.okt. 2014
kell 13 – 17.30 Tallinna Reaalkoolis . Lektor Maksim Ivanov.

2)     Planimeetria ja olümpiaad“ põhikooli õpetajatele – Kolmapäeval, 5.novembril 2014 kell 13-17 Tallinna Reaalkoolis. Lektori Elts Abel.

3)     Planimeetria ja olümpiaad“ põhikooli õpetajatele – Reedel, 21.novembril 2014 kell14-18 Tartus Hugo Treffneri Gümnaasiumis. Lektor Elts Abel.

4)     Planimeetria ja olümpiaad“ gümnaasiumi õpetajatele – Reedel, 14.novembril 2014 kell13.00 -17.30 Tartus Hugo Treffneri Gümnaasiumis. Lektor Elts Abel.

Olümpiaadide temaatikat puudutavad koolitused maksavad 20 eurot ja toimuvad, kui registreerub vähemalt 15 õpetajat. Põhikooli õpetajatele mõeldud planimeetria koolitus toimub nii Tallinnas kui Tartus. Kui valid mitu koolitust, siis registreeru korraga kõigile – saame arvete saatmist vähendada. Olete kõik oodatud!

Kohtumiseni!

Hele Kiisel

reede, 3. oktoober 2014

E-kursused matemaatikaõpetajatele

Tiigrimatemaatika Selts (reg nr  80370277)  registreerib osalejaid  15.10 - 30.11. 2014  toimuvatele e-kursustele (auditoorset tööd ei toimu). Kursused avatakse õppijaile 15. oktoobril, iga õppija valib endale sobiva aja ja koha, kus koolitust teha, samuti ka tempo.

Kursuste tutvustused: 

1) Funktsioonide õpetamine GeoGebra abil  III – IV kooliastmes. Koolituse maht on 10 tundi, hind 25 eurot. Koolitaja on Sirje Sild (sirje.sild@gmail.com). Kursusel osaleja võiks olla eelnevalt tuttav programmiga. Kursuse teemad: 1) Koostatakse juhuslike arvudega interaktiivsed GeoGebra slaidid, millega on hea õpetada põhifunktsioonide (lineaar- , ruut- , astme-, eksponent- ja logaritmfunktsioon) omadusi ja funktsioonide uurimist (õpitakse, kuidas klahvile F9 vajutusega saab uue funktsiooni graafiku  ehk uue ülesande). Antakse ka  metoodilisi soovitusi nende slaidide kasutamiseks. 2) Joonestatakse liugurite abil funktsioonide graafikuid,  mille abil saab õpilane  täita töölehti. 3) Seotakse visualiseeritud ülesanne funktsiooni graafikuga (näiteks muutuva  suurusega ruut ja tema pindala kujutav graafik ühes graafikavaates). Kõigi slaidide tegemiseks saavad õppijad kirjalikud juhendid, mida  saab ka hiljem üle vaadata ja kasutada. 

2) GeoGebra kasutamine kursuse Sirge ja vektor tasandil (10. klass) õpetamisel. Kursuse maht on 10 tundi, hind 25 eurot. Koolitaja on Sirje Sild (sirje.sild@gmail.com). Kursusel koostatakse juhendi abil kolm teemakohast dünaamilist interaktiivset slaidi ning käsitletakse nende slaidide kasutamise metoodilisi küsimusi. Lisaks koostab iga kursuslane iseseisva töö. 

3) Exceli tagasidega töölehtede koostamine I-III kooliastmes.  Koolituse maht on 10 tundi, hind 25 eurot. Koolitaja on Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com)Koolitusel õpitakse koostama töölehti mingi oskuse (nt korratabel, arvutamine, ühikute teisendamine jms) harjutamiseks. Õpilane saab peale vastuse sisestamist tagasisidet vastuse õigsuse kohta. Selliste töölehtede eeliseks on, et õpetaja saab kerge vaevaga koostada just sellise töölehe, mis sobib tema õpilastele.

4) GeoGebra kasutamine II-III kooliastme matemaatikatundides (algkursus). Koolituse maht on 20 tundi, hind 50 eurot. Koolitaja on  Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com). GeoGebra on kogu maailmas väga suurt populaarsust kogunud dünaamilise geomeetria programm. Kursusel koostatakse õppekavast lähtuvad programmi GeoGebra dünaamilised slaidid, mida saab kasutada kas demonstratsiooniks, mingi oskuse harjutamiseks või uurivaks õppeks. Kursus on mõeldud õpetajatele, kes ei ole programmi GeoGebra kasutanud  või on seda vähe teinud.  Õppijatele on lisaks põhjalikele tööjuhenditele abiks ka mõned ekraanivideod. 

5) UUS KURSUS! GeoGebra kasutamine III kooliastme matemaatikatundides (jätkukursus). Koolituse maht on 10 tundi, hind 25 eurot. Koolitaja on  Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com).  Kursus on mõeldud õpetajatele, kes on läbinud algkursuse.  Õppijatele on lisaks põhjalikele tööjuhenditele abiks ka mõned ekraanivideod. Kursuse teemad: 1) matemaatilise teksti kirjutamine, 2) arvutialgebrasüsteem CAS, 3) tabelarvutus, 4) versiooni 5.0 ruumigeomeetria võimalused.

6)  Geomeetria õppematerjalide komplekti koostamine põhikooli õpiraskustega õpilastele. Koolituse maht on 20 tundi, hind 50 eurot. Kursuse korraldaja on Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com) ja koolitaja Mari-Liis Kolk.  Õppekomplekti kuuluvad ekraanivideo ja GeoGebra interaktiivne tööleht,kus õpilane saab tagasisidet iga sammu õigsuse kohta. Kursuse teemad: 1) soovitused õppematerjali koostamiseks õpiraskustega õpilastele, 2) ekraanivideo koostamine programmiga Screencast-O-Matic, 3) GeoGebra interaktiivse töölehe koostamine, õpitakse neli erinevat võimalust tagasiside andmiseks. Kogu kursuse õppematerjal on esitatud ekraanivideodena ning dubleeritud kas esitluse slaidide või kirjaliku tööjuhendina.  Õppija koostab juhendite järgi neli GeoGebra töölehte ning  iseseisva tööna ühe õppematerjalide komplekti (ekraanivide+GeoGebra tööleht). Õppematerjalide näidised leiate http://matemaatika9kl.weebly.com/. Kursus on mõeldud eelkõige III kooliastme matemaatikaõpetajatele, kuid õpitud oskusi saab kasutada ka I ja IV kooliastme õppematerjalide koostamisel.


7) UUS KURSUS! Programmi  Wiris algkursus. Koolituse  maht on 20 tundi, hind 50 eurot. Koolitaja on Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com). Wiris on veebipõhine arvutialgebra programm. Kursusel õpitakse programmi kasutama ning peatutakse ka metoodilistel küsimustel. Kursus on mõeldud III-IV kooliastme õpetajatele.


Kursustele registreerimiseks palume saata e-kiri koolitajale järgmiste andmetega:
1)      Kursus, millele soovite registreeruda
2)      Teie nimi, isikukood
3)      Teie e-posti aadress, kuhu saata kursuse info
4)      Kool, kus töötate
5)      Arve maksja (kooli nimi, aadress)

Kursuse läbinud õppijad saavad Tiigrimatemaatika Seltsi tunnistuse.