teisipäev, 10. märts 2015

Õpilaskonkurss „Märka matemaatikat enda ümber - peegeldused“

Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskond, Nõo Reaalgümnaasium  ja Tiigrimatemaatika Selts kuulutavad  6. -12. klassi õpilastele välja konkursi   "Märka matemaatikat enda ümber – peegeldused".


Tingimused
·       Konkursitöö loomiseks tuleb kasutada programmi GeoGebra, mille abil on demonstreeritud kujundi peegeldust või koostatud peegeldusel põhinev liikuv objekt. Töö koostamisel on abiks juhend, mille leiad SIIT.
·       Konkursitöö osaks on ka veebipõhine ankeet.

Tööde esitamine
·       Konkursitöö esitamise tähtaeg on 20. aprill 2015. a.
·       Konkursil osalemiseks tuleb
a)     täita veebipõhine ankeet, mille leiad SIIT.
b)     Konkursitööna tuleb tuleb saata e-postiga aadressile matemaatikakonkurss@gmail.com kaks faili, kirja teemareale kirjutada autori ees ja perekonnanimi:
I fail –   GeoGebra fail, mille nimi peab olema autori eesnimi_perenimi
II fail –  pildifailina salvestatud töö, mille nimi peab olema autori eesnimi_perenimi
Tööde hindamine
·       Tööde hindamine toimub kahes vanusekategoorias:
o   noorem vanuserühm, 7. – 9. klass,
o   vanem vanuserühm, 10. – 12. klass.
·       Tööde hindamisel arvestatakse töö vastavust konkursi teemale ja nõuetele, idee originaalsust, teostust ning matemaatilist selgitust.
·       Valminud konkursitöid hindab ekspertidest koosnev žürii.
Auhinnad
·       Võitjad kuulutatakse välja 4. mail võistluse kodulehel http://sirjepihlap.weebly.com/
·       Võitjate autasustamine 25. mail Nõo Reaalgümnaasiumis. Kõigile võitjatele ekskursioon Tõraveres Tartu Observatooriumis.
·       Eripreemiad
o   9. klassi õpilased saavad  1 – 3 lisapunkti Nõo Reaalgümnaasiumisse astumisel.
o   Nõo Reaalgümnaasiumi eripreemia parimale inimese loodud sümmeetrilisele esemele.
o   Tartu linna eripreemia Tartu linna õpilase parimale tööle.
o   Tallinna linna haridusameti eripreemia Tallinna linna õpilase parimale tööle.
o   Tartu linn premeerib kõige arvukamalt töid esitanud klassi võistlejaid AHHAA keskuse piletitega.

Võistluse sponsorid:  Tartu Observatoorium, Nõo vald, Tartu linn.

esmaspäev, 2. märts 2015

Veebipõhised näidisõppematerjalid 4. klassile

Head matemaatikaõpetajad!
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA - http://hitsa.ee/) eestvedamisel on rühm matemaatikaõpetajaid loonud digitaalse õppevara pilootprojekti käigus
näidisõppematerjale 4. klassile.
Õppematerjalid leiab aadressilt: http://kaekooltest.appspot.com/.
Matemaatika digitaalsete õppematerjalide kogumikku saavad paindlikult kasutada õpetajad oma tundide läbiviimisel, õpilased iseseisvalt õppimisel või õpitud teemade kordamisel ja lapsevanemad oma laste õpingute toetamisel.
Testperioodil valmis 24 videot ja 24 harjutust teemadel
"Arv ja number",
"Liitmine ja lahutamine",
"Kirjalik liitmine ja lahutamine" ja
"Kujundi mõiste, joon, keha".

HITSA kutsub teid digitaalset õppematerjali kasutama ja aitama kaasa selle katsetamisele. Õppevara katsetamisega ühinejatelt ootame väikest panust selle õppevara hindamisse tagasiside näol, mida katsetavad õpetajad peaks andma kord nädalas veebipõhise refleksiooni/päeviku vormis, täites katsetamise lõpul veebipõhise küsimustiku ja vajadusel osalema ka rühmaintervjuus.
Oma osalemisega annavad õppematerjali katsetajad nõusoleku kasutada uuringus nende esitatud andmeid.
Täpsema info saadame registreerunud õpetajatele.
Palume kõigil soovijatel endast märku anda registreerudes hiljemalt 8. märtsiks 2015 SIIN.

Õppematerjalide autorid on Laine Aluoja (Türi Põhikool), Malve Zimmermann (Tõrva Gümnaasium), Anne Kalmus (Paikuse Põhikool), Anneli Salumaa (Kärdla Ühisgümnaasium), Signe Reidla (Surju Põhikool), Agu Ojasoo (Gustav Adolfi Gümnaasium), Allar-Reinhold Veelmaa (Loo Keskkool), Jan Willemson (MTÜ KAE Kool) ja Robert Peetsalu (MTÜ KAE Kool).
Õppematerjale on aidanud koostada ja salvestada Marko Puusaar ja Robert Peetsalu.