neljapäev, 14. oktoober 2010

Järvamaal toimus uue õppekava koolitus

Järvamaa matemaatikaõpetajatele toimus uut õppekava tutvustav kuuetunnine koolituspäev 14. oktoobril Paide Gümnaasiumis.Lektoriteks olid Lea Lepmann ja Sirje Pihlap.
Lea Lepmann rääkis ainekava üldosast ja  tutvustas gümnaasiumi laia ja kitsast matemaatikatSirje Pihlap rääkis muutustest I, II ja III kooliastmes ja IKT-st uues ainekavas ning Tiigrimatemaatika projekti uue ainekava rakendamist toetavatel tegevustel.


Koolitusel osales enamik Järvamaa matemaatikaõpetajatest.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   SUUR TÄNU !
lektoritele Sirjele ja Leale, kes säilitasid rahulikku meelt ja kannatlikkust andes põhjaliku ülevaate muudatustest uue õppekava rakendamisel.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar