reede, 9. november 2018

Kutse hindamisseminarile

Lugupeetud matemaatikahariduse ja hindamise eksperdid! 

Ootame Teid seminarile, mille korraldavad koostöös Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut ning Innove. Seminar toimub  26. novembril kell 10:30 – 18:00  Tartus Dorpati konverentsikeskuses ning on osalustasuta. Seminar toimub arvutipõhise statistika (APS) projekti raames. Seminari fookuses on hindamine: kuidas hindamine toetab uute pädevuste omandamist, kui õpilased lahendavad digitaalses keskkonnas elulisi probleeme.  Kavas on ettekanded hindamispõhimõtete muutumisest ning erinevatest hindamiskogemustest; samuti töötoad, kus osavõtjad analüüsivad probleemipõhiseid matemaatikaülesandeid ning panevad kokku oma hindamisjuhendid. Palun tutvuge kirjale lisatud seminari tutvustusega ning päevakavaga: https://docs.google.com/document/d/1qm4_IIn305wiTX5SSmKmuwR7z6BYkIHcmFCeMBZpPC8/edit?usp=sharing

Kava on esialgne ja võib detailides veel muutuda.Seminari kutse ja muud APS projekti materjalid leiate ka APS projekti veebist https://koolistatistika.ut.ee 

Registreerumine on avatud  kuni 12. novembrini aadressil  https://goo.gl/forms/n9DE2mRfPlFnuJyv1

 Lugupidamisega Ülle Kikas
APS projekti juht Tartu Ülikoolis 

kolmapäev, 31. oktoober 2018

neljapäev, 18. oktoober 2018

DigiÕppeVaramu loojad kutsuvad koolitusele


TLÜs on lõpusirgele jõudnud Eesti ajaloo suurim digiõppevara loomise projekt DigiÕppeVaramu (vt https://www.tlu.ee/dt/uudised/tlu-projekt-taitis-e-koolikoti-digioppevaraga), mille raames aasta jooksul 120 kogenud õpetajat üle Eesti koostöös TLÜ haridusustehnoloogia keskuse spetsialistidega koostasid üle 10 000 interaktiivse õppematerjali, mis katavad terve gümnaasiumi õppekava neljas ainevaldkonnas: matemaatika (kõik kitsa ja laia kursused sh valikkurused), loodus-, sotsiaal- ja kunstiained.
Oktoobrikuu jooksul planeerime koolitusi, mille raames tutvustame projekti raames valminud materjale ja nende kasutamise võimalusi.
Kutsume teid koolitustele:
- 16.okt Tartu Tamme Gümnaasiumis
- 17.okt Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis
- 19.okt Viljandi Gümnaasiumis (algusega kl 15, Matemaatika osa algab 17.00)
- 23.okt Pärnu Koidula Gümnaasiumis
- 29, 30.okt Tallinna Ülikoolis
Koolitusel osaleda soovijatel palume registreeruda: https://goo.gl/forms/tWhgxYSJHUWuG3t32 Pärast registreerumist teatatakse ruum, kus toimub koolitus (Tallinna Ülikooli puhul).
Esialgne koolituskava on allpool.
Osalejad peaksid võtma kaasa isikliku süle- või tahvelarvuti. Koolitus on tasuta ja selle lõpul väljastatakse TLÜ poolt koolituse läbimise õiend.

Koolituskava:
14.00 (Viljandis 15.00) DigiÕppeVaramu projekti eesmärgid, tehniline platvorm, õppedisain, litsents
14:30 e-Koolikoti kogumiku kasutamise demo: kogumiku otsing, lingi jagamine õpilastele, erinevad rakendusstsenaariumid (LePlanner), H5P challenge
15:00 Praktiline ülesanne: õppevara otsing e-Koolikotis, DÕV e-Kooilkoti kogumikust koopia tegemine, lihtsam muutmine oma nutiseadmes
15:30 Kohvipaus
15:45 Praktilised töötoad neljas ainevaldkonnas: ülevaade valdkonna kogumikest eKoolikotis, üldised metoodilised juhised, demo
16.15 Osalejad katsetavad õppevara
16:45 Arutelu, tagasiside, ettepanekud
17:15 Koolituspäeva lõpp

Lisainfo:
Jüri Kurvits
Matemaatika didaktika lektor
Tallinna Ülikool

esmaspäev, 10. september 2018

XLV matemaatikaõpetajate päevad

Algas registreerumine 19. - 20. oktoobril 2018 Viljandis toimuvatele matemaatikaõpetajate päevadele. Registreeru SIIN


pühapäev, 17. juuni 2018

Statistikaülesannete koostamise võistluse tulemused
Võistluseks tuli koostada ülesanne, kus esitati mõni eluline probleem, mille lahendamiseks tuli kasutada  andmebaasidest saadud andmeid ning matemaatikateadmisi.  Hinnati nii ülesannet kui ka autori poolt pakutud lahendust. Hindamisel arvestati vastavust juhendile, asjakohast probleemivalikut, lahenduse matemaatilist korrektsust, kasutatud meetodite mitmekesisust, probleemilahendamise metoodika kasutamist, uurimisküsimuste formuleerimist ja mitmekesisust, keelekasutust ja vormistamise kvaliteeti, korrektset viitamist, sh autoriõiguste arvestamist.

Võistlusele laekus 15 tööd.   Zürii (Ene-Margit Tiit, Ülle Kikas, Sirje Sild) otsustas välja anda kolm preemiat järgmiselt:
6.-7. klass
I koht Ringo Auman (Tartu Hansa Kool, juhendaja Kaja Oras)
II koht Merit Matt ja Marie Eike Rebane (Saaremaa Ühisgümnaasium, Linda Kuuseok)
III koht Katrin Lindmäe, Karmen Ehanurm  (Saaremaa Ühisgümnaasium, Linda Kuuseok)
8.-9. klass
I koht Anni Petron (Lagedi Kool, Elve Luik)
II Saale Pärn (Elva Gümnaasium, Geil Siim)
III koht Vootele Mets, Kalev Kaasik  (Saaremaa Ühisgümnaasium, Linda Kuuseok)
Üliõpilased
I kohy Andreas Viikvald (Tartu Ülikool)
II koht Getriin Kokk (Tartu Ülikool)
III koht Hanna-Liisa Reponen (Tartu Ülikool)

Võitjate autasustamine toimub pidulikul üritusel septembris, võitjatega võtame ühendust.
Täname kõiki võistlusel osalenud õpilasi ja neid juhendanud õpetajaid.

Täiendav info: Sirje Pihlap sirje.pihlap@koolistatistika.ut.ee

laupäev, 16. juuni 2018

Kutse tasuta koolitusele "Arvutipõhine statistika koolis"


Arvutipõhine statistika: õppimine ja õpetamine kaasaegses arvuti- ja probleemipõhises keskkonnas

Praktiline koolitus õpetajatele andmete ja statistika teemade arvutiga õpetamiseks.
Kui tahate,
et teie õpilased oskaksid arvutiga „midagi mõistlikku“ teha;
ärgitada neid mõtlema iseendast ja maailmast;
pakkuda huvitavaid ja elulähedasi tunde;
rakendada  uut õpikäsitlust ja IT vahendeid;  
olla usaldusväärne uurimistööde juhendaja,
siis valige oma arsenali arvutipõhise statistika (APS) meetod ning digitaalsed tunnimaterjalid!

Selleks ei pea te olema super arvutikasutaja. Õppematerjalide keskkond on mugav ja turvaline nii õpetamiseks kui õppimiseks. Õpetaja jaoks on iga õppematerjali juures juhendid, taustakirjeldus ja õiged lahenduskäigud; samuti võimalus koguda õpilaste vastuseid ning arvamusi.
Tulge koolitusele, et rikastada oma õpetamisoskusi  ning pakkuda oma õpilastele tänapäeval hädavajalikke oskusi statistika ja andmete kasutamiseks. 
Koolitus sobib nii matemaatikaõpetajatele kui ka  majandus-, sotsiaal-, ja loodusainete õpetajatele; uurimistöö juhendajatele, samuti kutsekoolide õpetajatele.

Maht: 3 EAP, kombineeritud TÜ Moodle toega koolitus.

Toimumise aeg: august– detsember 2018
I õppepäev (8 h): loeng + arvutipraktikum
Iseseisev töö (62 h): Õppematerjalide läbitöötamine, võimalusel APS õpetamine koolis, õpetamise ja hindamise reflekteerimine
II õppepäev (8 h): reflekteeriv seminar
Koolituse lõpetamise tingimused: Õppepäevadel osalemine, iseseisva töö tegemine, kodutöö esitamine.
Korraldav asutus: Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut
Kontaktisik: Sirje Pihlap sirje.pihlap@ut.ee

Toimumise koht ja registreerumine
Esimene õppepäev erinevatele gruppidele:
I grupp: 22. augustil 2018 Tallinna Ülikoolis Narva mnt 25 (Terra hoone) ruum T 412: Registreeru SIIN

II grupp: 24. augustil 2018 Tartus  24.augustil 2018 Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudis J.Liivi 2, Tartu.  Registreeru SIIN

III grupp: 28. augustil 2018 Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudis J.Liivi 2, Tartu. Registreeru SIIN

IV grupp: 6. oktoobril 2018 Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudis J.Liivi 2, Tartu. Registreeru SIIN


II õppepäev on detsembris ja see kuupäev lepitakse grupis kokku.

neljapäev, 24. mai 2018

Statistikaülesannete koostamise võistlus

Läheneb Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudi ja Statistikaameti poolt väljakuulutatud võistlusele  tööde esitamise tähtaeg 31. mai. Tähtaeg pikendatud 10. juunini.
Kõigest täpsemalt https://koolistatistika.ut.ee/statistikaulesannete-voistlus/, kust leiate lisaks võistluse juhendile ka andmebaaside kasutamise koolituste slaidid.

Ootame rohket osavõttu!

Täiendav info: Sirje Pihlap

sirje.pihlap@koolistatistika.ut.ee

teisipäev, 8. mai 2018

Eelteade: XLV MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD

toimuvad Viljandis
19.-20. oktoobril 2018

Kutsume päevadest osa võtma ning ettekannetega esinema või töötubasid juhatama matemaatika- ja informaatikaõpetajaid, kõrgkoolide õppejõude, õppekava rakendumise uurijaid ja teisi matemaatikaharidusest huvitatud isikuid.

Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika:
1. Õppekava rakendamise kogemused.
2. Välishindamisest ja matemaatika riigieksami olevikust-tulevikust.
3. Valikkursuste ja teiste ainekava rikastavate teemade käsitlemise ning tunnivälise ainealase tegevuse korraldamise kogemused.
4. Infotehnoloogia kasutamise kogemused matemaatikaõpetuses.
5. Õpilaste uurimistööde juhendamise kogemused.
6. Uue õppekirjanduse, õppevahendite, -meetodite jms ideede ja taotluste tutvustamine.
7. E-ülesannete loomine jne.

Loomulikult ootame ka teisi matemaatikaõpetust käsitlevaid ettekandeid.

Sooviavaldusi ettekandeks ootame hiljemalt 15.juuniks 2018. a.
Selles palume märkida autori(te) ees- ja perenimi, töökoht, e-posti aadress, ettekande temaatika (võimalusel pealkiri) ning selleks soovitav esitlusaeg.

Kui soovite avaldada artikli ka kogumikus "Koolimatemaatika XLV", palume lisada artikli planeeritav maht. Artikli vormistamise nõuded saadetakse soovijatele täiendava e-kirjaga.
Artiklite esitamise tähtaeg on 10. september.

Teade soovist esineda ettekandega palume saata (hiljemalt 10. septembriks) e-posti aadressil
sirje.pihlap@ut.ee

Korraldajate nimel
Sirje Pihlap

esmaspäev, 2. aprill 2018

Materjale XLIV matemaatikaõpetajate päevadelt

Koolimatemaatika nr 44 on siin.

Rita Postovi 9.klassi  GeoGebra õppematerjalid https://www.geogebra.org/m/VE4KhBvj.

Liis Mardi 7. klassi teema "Funktsioon. Võrdeline sõltuvus" õppematerjalid https://www.geogebra.org/m/GWqdnBRg

laupäev, 10. märts 2018

Ülesannete koostamise võistlus õpilastele

Põhikooli, keskkooli või kutsekooli õpilane, bakalaureuseõppe tudeng!                      

Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut ning  Statistikaamet kutsuvad osalema

STATSITIKAÜLESANNETE KOOSTAMISE VÕISTLUSEL

Koosta ülesandeid, mis aitavad kooliõpilastel andmete ja statistika abil tundma õppida Eestit ja tema positsiooni maailmas. Esita küsimusi Eesti inimeste, ühiskonna ja looduse kohta. Leia vastuseid andmebaasidest.
Registreeru võistlust ja andmebaase tutvustavale koolitusele hiljemalt 23. aprilliks https://goo.gl/forms/ZyGPasS3aMJpiQHH3

VÕISTLUSTÖÖD

Esita võistlusele ülesandeid, milles tuleb kasutada andmebaasidest saadud reaalseid andmeid ning matemaatikat ja statistikat erinevate eluvaldkondade probleemide lahendamiseks. Vali Sulle ja eakaaslastele huvipakkuvad probleemid. Ülesanded  peaksid sobima põhikooli kolmanda kooliastme või keskkooliastme erinevate ainete koolitundidesse või kodutöödeks.
Võistlustöö sisaldab
1) Elulise probleemi kohta koostatud ülesannet, milles on lühike, kuid ammendav probleemi kirjeldus, ülesande püstitus ning üks või mitub uurimisküsimust.
2) Ülesande lahendust, milles on toodud
a. õiged vastused (arvude, valemite, teksti või diagrammidena) ,
b. lahenduskäigu kirjeldus;
c. lahendamise juhend: sh vajalikud IT-vahendid, veebiaadressid, matemaatilised mõisted ja protseduurid;
d. lahendamiseks vajalik aeg;
e. hindamisjuhend;
f. autori kommentaarid õpetajale ja õpilasele lahendamise kohta (soovi korral).
g. ülesandes kasutatud andmete leidmise, selekteerimise ja allalaadimise juhend. Kui andmed ei ole internetist vabalt kättesaadavad, siis tuleb lisada ka andmefail.

TÖÖDE ESITAMINE

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 31.mai 2018
Tööd tuleb üles laadida Google vormi kaudu: https://goo.gl/forms/0NXPH6MIdZf0OxOn1
NB! Failide üleslaadimiseks peab teil olema Google konto.
Võistlustöö esitamine
1. Sisetage Google vormi andmed autori ja juhendaja kohta
Võistlustööl võib olla kuni 3 autorit. Mitme autori korral kirjutage kõigi autorite andmed komadega eraldatult samadele väljadele.
2. Laadige üles fail, mis sisaldab ülesannet ja lahendust - Word vm  tekstifail.
Faili nimes olgu esimese autori nimi ja ülesande number: Eesnimi_Perenimi_ yl-1 (juhuks kui sama autor esitab mitu ülesannet).
3. Laadige üles andmete fail (kui andmed ei ole veebis) - Excel vm tabelarvutusfail.
Faili nimes olgu esimese autori nimi ja ülesande number:
 Eesnimi_Perenimi_ yl-1_andmed.

VÕISTLUSTÖÖDE HINDAMINE

Võistlustöid hindab žürii, kuhu kuuluvad matemaatika ja statistika asjatundjad ning õpetajad. Hindamine toimub eraldi põhikooli, keskkooli (kutsekooli) ja ülikooli astmes.
Hindamisel arvestatakse:
Vastavust juhendile (sh sihtgrupile sobiv raskusaste, koolitunniks sobiv pikkus, jm)
Asjakohast probleemivalikut;
Lahenduse matemaatilist korrektsust; kasutatud meetodite mitmekesisust;
Probleemilahendamise metoodika kasutamist,
Uurimisküsimuste formuleerimist ja mitmekesisust (võimaldavad eri tüüpi vastuseid);
Keelekasutust ja vormistamise kvaliteeti
Korrektset viitamist, sh autoriõiguste arvestamist.

Tulemused avaldatakse Statistikaameti kodulehel 15. juuniks 2018.

Iga kooliastme paremaid autasustatakse.

Parimate võistlustööde esitajad kutsutakse septembris  pidulikule seminarile ja autasustamistseremooniale.

ÕPI ANDMETEST TEADMIST LOOMA ning AITA KA TEISTEL SEDA ÕPPIDA!
REGISTREERU VÕISTLUSELE!

Täiendav info: sirje.pihlap@koolistatistika.ut.ee