teisipäev, 12. mai 2020

Kutse veebipõhisele koolitusele "IKT vahendite kasutamine matemaatikaõppes"

Head matemaatikaõpetajad!


Ootame teid 1. okt-30. nov 2020 toimuvale veebipõhisele koolitusele "IKT vahendite kasutamine matemaatikaõppes".  Koolitus toimub TÜ Moodle keskkonnas. Õppimist toetavad kirjalikud juhendid, videod ja mõned online tunnid. Koolitajateks on Sirje Pihlap (TÜ), Liis Mardi (Mart Reiniku Kool) ja Rita Postov (Mustvee Kool).
Kursuse sisu: 
1) Programmi GeoGebra võimalused erinevate matemaatika teemade õpetamisel. 
2) Geogebra uus vahend GeoGebra klassiruum, kus õpetaja saab jälgida kõigi õpilaste tööd oma arvutist. 
3) Desmos.teacher keskkond õppetöö toetamisel ja interaktiivsete õppematerjalide koostamine selles keskkonnas; 
4) Ekraanivideode koostamine ja töötlemine.

Täpsem info ja registreerumine: https://koolitus.edu.ee/training/4014.

Koolitust toetab ESF ja Eesti Vabariik, seega koolis töötavale õpetajale on koolitus tasuta.

Sirje Pihlap

TÜ matemaatika ja statistika instituut
matemaatikahariduse keskus

1 kommentaar: