pühapäev, 17. juuni 2018

Statistikaülesannete koostamise võistluse tulemused
Võistluseks tuli koostada ülesanne, kus esitati mõni eluline probleem, mille lahendamiseks tuli kasutada  andmebaasidest saadud andmeid ning matemaatikateadmisi.  Hinnati nii ülesannet kui ka autori poolt pakutud lahendust. Hindamisel arvestati vastavust juhendile, asjakohast probleemivalikut, lahenduse matemaatilist korrektsust, kasutatud meetodite mitmekesisust, probleemilahendamise metoodika kasutamist, uurimisküsimuste formuleerimist ja mitmekesisust, keelekasutust ja vormistamise kvaliteeti, korrektset viitamist, sh autoriõiguste arvestamist.

Võistlusele laekus 15 tööd.   Zürii (Ene-Margit Tiit, Ülle Kikas, Sirje Sild) otsustas välja anda kolm preemiat järgmiselt:
6.-7. klass
I koht Ringo Auman (Tartu Hansa Kool, juhendaja Kaja Oras)
II koht Merit Matt ja Marie Eike Rebane (Saaremaa Ühisgümnaasium, Linda Kuuseok)
III koht Katrin Lindmäe, Karmen Ehanurm  (Saaremaa Ühisgümnaasium, Linda Kuuseok)
8.-9. klass
I koht Anni Petron (Lagedi Kool, Elve Luik)
II Saale Pärn (Elva Gümnaasium, Geil Siim)
III koht Vootele Mets, Kalev Kaasik  (Saaremaa Ühisgümnaasium, Linda Kuuseok)
Üliõpilased
I kohy Andreas Viikvald (Tartu Ülikool)
II koht Getriin Kokk (Tartu Ülikool)
III koht Hanna-Liisa Reponen (Tartu Ülikool)

Võitjate autasustamine toimub pidulikul üritusel septembris, võitjatega võtame ühendust.
Täname kõiki võistlusel osalenud õpilasi ja neid juhendanud õpetajaid.

Täiendav info: Sirje Pihlap sirje.pihlap@koolistatistika.ut.ee

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar