reede, 18. november 2016

Põhikooli bioloogia-, geograafia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolist

Kui soovid hakata õpetama (või juba õpetad, kuid puudub diplom) põhikoolis  loodusaineid, tule õppima Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiavaldkonda!  Ootame õppima pedagoogilise kõrghariduse või sellele vastava kvalifikatsiooniga üldharidus- või kutsekoolis töötavaid õpetajaid. Koolitus on õpetajale tasuta.

Õpe toimub kahepäevaste sessioonidena enamasti üks kord kuus 1,5 - 2 kahe aasta jooksul. Sessioonide ajalisel planeerimisel arvestame osavõtjate soove.

Koolituse sisu moodustavad hoolega disainitud didaktika, praktika ning aineõppe moodulid. Mooduleid viivad läbi  kogenud ja reaalselt koolis töötavad  ainedidaktikud ning oma ala parimad õppejõud. On võimalus üle kanda varem läbitud (ka täienduskoolitustel) aineid. Praktikat on võimalik teha oma koolis ülikoolipoolse juhendaja koordineerimisel.

Koolituse läbinu omab õigust õpetada valitud ainet  (bioloogia, geograafia, keemia või füüsika) põhikoolis. Lõpetanutele väljastatakse Tartu Ülikooli tunnistus.

Registreeruda saab loodusainete koolitusele veebilehel https://goo.gl/aqiG34 .

Täiendav info
Klaara Kask , TÜ loodusteadusliku  hariduse keskus ,
7375084

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar