laupäev, 22. august 2015

XLII MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD

Harjumaal Viimsi Keskkoolis  13. - 14. novembril 2015
Päevadest kutsume osa võtma ning ettekannetega esinema või töötubasid juhatama matemaatika- ja informaatikaõpetajaid, kõrgkoolide õppejõude, õppekava rakendumise uurijaid  ja teisi matemaatikaharidusest huvitatud isikuid.

Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika.
1. Uue õppekava rakendamise kogemused.
2. Välishindamisest ja matemaatika riigieksami olevikust-tulevikust.
3. Valikkursuste ja teiste ainekava rikastavate teemade käsitlemise ning tunnivälise ainealase tegevuse korraldamise kogemused.
4. Infotehnoloogia kasutamise kogemused matemaatikaõpetuses.
5. Õpilaste uurimistööde juhendamise kogemused.
6. Uue õppekirjanduse, õppevahendite, -meetodite jms ideede ja taotluste tutvustamine.
Loomulikult ootame ka teisi matemaatikaõpetust käsitlevaid ettekandeid.

Sooviavaldusi ettekandeks ootame 10. septembriks 2015. a.
Selles palume märkida autori(te) ees- ja perenimi, töökoht, e-posti aadress, ettekande temaatika (võimalusel pealkiri) ning selleks soovitav esitlusaeg.
Kui soovite avaldada artikli ka kogumikus "Koolimatemaatika XLII", palume lisada artikli planeeritav maht.
Artikli vormistamise nõuded saadetakse soovijatele täiendava e-kirjaga.
Artiklite esitamise esmane tähtaeg on 20. september,
viimane esitusaeg on 5. oktoober 2015.

Täpsem informatsioon päevade kava ja osavõtuks registreerimise kohta
avaldatakse oktoobrikuu alguses.
Teade soovist esineda ettekandega palume saata (hiljemalt 10. septembriks) e-posti aadressil
Katrin.Kokk@ut.ee

Korraldajate nimel

Tiina Bender

Katrin Kokk

(Katrin.Kokk@ut.ee; 55675158)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar