reede, 3. oktoober 2014

E-kursused matemaatikaõpetajatele

Tiigrimatemaatika Selts (reg nr  80370277)  registreerib osalejaid  15.10 - 30.11. 2014  toimuvatele e-kursustele (auditoorset tööd ei toimu). Kursused avatakse õppijaile 15. oktoobril, iga õppija valib endale sobiva aja ja koha, kus koolitust teha, samuti ka tempo.

Kursuste tutvustused: 

1) Funktsioonide õpetamine GeoGebra abil  III – IV kooliastmes. Koolituse maht on 10 tundi, hind 25 eurot. Koolitaja on Sirje Sild (sirje.sild@gmail.com). Kursusel osaleja võiks olla eelnevalt tuttav programmiga. Kursuse teemad: 1) Koostatakse juhuslike arvudega interaktiivsed GeoGebra slaidid, millega on hea õpetada põhifunktsioonide (lineaar- , ruut- , astme-, eksponent- ja logaritmfunktsioon) omadusi ja funktsioonide uurimist (õpitakse, kuidas klahvile F9 vajutusega saab uue funktsiooni graafiku  ehk uue ülesande). Antakse ka  metoodilisi soovitusi nende slaidide kasutamiseks. 2) Joonestatakse liugurite abil funktsioonide graafikuid,  mille abil saab õpilane  täita töölehti. 3) Seotakse visualiseeritud ülesanne funktsiooni graafikuga (näiteks muutuva  suurusega ruut ja tema pindala kujutav graafik ühes graafikavaates). Kõigi slaidide tegemiseks saavad õppijad kirjalikud juhendid, mida  saab ka hiljem üle vaadata ja kasutada. 

2) GeoGebra kasutamine kursuse Sirge ja vektor tasandil (10. klass) õpetamisel. Kursuse maht on 10 tundi, hind 25 eurot. Koolitaja on Sirje Sild (sirje.sild@gmail.com). Kursusel koostatakse juhendi abil kolm teemakohast dünaamilist interaktiivset slaidi ning käsitletakse nende slaidide kasutamise metoodilisi küsimusi. Lisaks koostab iga kursuslane iseseisva töö. 

3) Exceli tagasidega töölehtede koostamine I-III kooliastmes.  Koolituse maht on 10 tundi, hind 25 eurot. Koolitaja on Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com)Koolitusel õpitakse koostama töölehti mingi oskuse (nt korratabel, arvutamine, ühikute teisendamine jms) harjutamiseks. Õpilane saab peale vastuse sisestamist tagasisidet vastuse õigsuse kohta. Selliste töölehtede eeliseks on, et õpetaja saab kerge vaevaga koostada just sellise töölehe, mis sobib tema õpilastele.

4) GeoGebra kasutamine II-III kooliastme matemaatikatundides (algkursus). Koolituse maht on 20 tundi, hind 50 eurot. Koolitaja on  Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com). GeoGebra on kogu maailmas väga suurt populaarsust kogunud dünaamilise geomeetria programm. Kursusel koostatakse õppekavast lähtuvad programmi GeoGebra dünaamilised slaidid, mida saab kasutada kas demonstratsiooniks, mingi oskuse harjutamiseks või uurivaks õppeks. Kursus on mõeldud õpetajatele, kes ei ole programmi GeoGebra kasutanud  või on seda vähe teinud.  Õppijatele on lisaks põhjalikele tööjuhenditele abiks ka mõned ekraanivideod. 

5) UUS KURSUS! GeoGebra kasutamine III kooliastme matemaatikatundides (jätkukursus). Koolituse maht on 10 tundi, hind 25 eurot. Koolitaja on  Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com).  Kursus on mõeldud õpetajatele, kes on läbinud algkursuse.  Õppijatele on lisaks põhjalikele tööjuhenditele abiks ka mõned ekraanivideod. Kursuse teemad: 1) matemaatilise teksti kirjutamine, 2) arvutialgebrasüsteem CAS, 3) tabelarvutus, 4) versiooni 5.0 ruumigeomeetria võimalused.

6)  Geomeetria õppematerjalide komplekti koostamine põhikooli õpiraskustega õpilastele. Koolituse maht on 20 tundi, hind 50 eurot. Kursuse korraldaja on Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com) ja koolitaja Mari-Liis Kolk.  Õppekomplekti kuuluvad ekraanivideo ja GeoGebra interaktiivne tööleht,kus õpilane saab tagasisidet iga sammu õigsuse kohta. Kursuse teemad: 1) soovitused õppematerjali koostamiseks õpiraskustega õpilastele, 2) ekraanivideo koostamine programmiga Screencast-O-Matic, 3) GeoGebra interaktiivse töölehe koostamine, õpitakse neli erinevat võimalust tagasiside andmiseks. Kogu kursuse õppematerjal on esitatud ekraanivideodena ning dubleeritud kas esitluse slaidide või kirjaliku tööjuhendina.  Õppija koostab juhendite järgi neli GeoGebra töölehte ning  iseseisva tööna ühe õppematerjalide komplekti (ekraanivide+GeoGebra tööleht). Õppematerjalide näidised leiate http://matemaatika9kl.weebly.com/. Kursus on mõeldud eelkõige III kooliastme matemaatikaõpetajatele, kuid õpitud oskusi saab kasutada ka I ja IV kooliastme õppematerjalide koostamisel.


7) UUS KURSUS! Programmi  Wiris algkursus. Koolituse  maht on 20 tundi, hind 50 eurot. Koolitaja on Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com). Wiris on veebipõhine arvutialgebra programm. Kursusel õpitakse programmi kasutama ning peatutakse ka metoodilistel küsimustel. Kursus on mõeldud III-IV kooliastme õpetajatele.


Kursustele registreerimiseks palume saata e-kiri koolitajale järgmiste andmetega:
1)      Kursus, millele soovite registreeruda
2)      Teie nimi, isikukood
3)      Teie e-posti aadress, kuhu saata kursuse info
4)      Kool, kus töötate
5)      Arve maksja (kooli nimi, aadress)

Kursuse läbinud õppijad saavad Tiigrimatemaatika Seltsi tunnistuse.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar