pühapäev, 19. mai 2013

Kutse gümnaasiumi valikkursuste õppekomplektide esitlusele 12.06.13 Tallinna Reaalkoolis


Eesti Teadusagentuuril on hea meel teatada, et on alanud registreerimine konverentsile, mis tutvustab kaheksa loodus-, ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonna gümnaasiumi valikkursuste õppekomplekti.
Sihtgrupp: koolijuhid, arendusjuhid, õppealajuhatajad, õpetajad, haridustehnoloogid, huvijuhid.
Koht: Tallinna Reaalkool – Estonia pst. 6 Tallinn
Aeg: 12. juuni 2013 (10:00-16:30)
Tutvustamisele tulevad järgnevate valikkursuste õppekomplektid:
1. Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond
2. Mehhatroonika ja robootika
3. Arvuti kasutamine uurimistöös
4. Rakenduste loomise ja programmeerimise alused
5. Geoinformaatika
6. Majandusmatemaatika elemendid
7. Joonestamine
8. Elu keemia
Õppekomplektid on loonud valdkonna spetsialistidest, ainedidaktikutest ja gümnaasiumiõpetajatest moodustatud meeskonnad. Iga valikkursuse õppekomplekt koosneb õpikust, õpiku juurde kuuluvast töölehtede kogumikust ja e-kursusest, õpetajaraamatust ning teistest vajalikest lisamaterjalidest.
Õppekomplektid valmivad Euroopa Sotsiaalfondi toetusel teaduse populariseerimise programm TeaMe raames, mille üheks eesmärgiks on üldhariduskooli LTT õppesisu värskendamine ning saavad olema õpetajatele vabalt kättesaadavad interneti vahendusel.
Registreerumine konverentsile ja täpsem ajakava: http://www.etag.ee/oppematerjalide-konverents/ või www.etag.ee/teame Registreerumise tähtaeg on 8. juuni, 2013.
Tartust Tallinna ja tagasi saab tellitud tasuta transpordiga.
Lisainfo:
TeaMe programmi koordinaator Katrin Saart, e-post: katrin.saart@etag.ee tel 730 0378

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar