pühapäev, 17. veebruar 2013

Matemaatikaõpetajate aktiivi infopäev Tartus

Infopäev oli 15. veebruaril Tartus Hugo Treffneri gümnaasiumis. Järgnevalt väike ülevaade olulisemast.

Deivi Taal Innovest rääkis eelmisel kevadel toimunud 10. klasside katsetööst.  
Müra oli selle töö ümber palju, sageli ka vales võtmes. Tänaseks on töörühm teinud kokkuvõtte ülesannetest, lahendatusest, õpetajate ankeetidest. Saadi olulist informatsiooni, millest on abi 2014. a kevadel toimuva kõigile kohustusliku riigieksami ettevalmistamisel. Huvi katsetöö vastu oli väga suur, registreerus 5809 õpilast 150 koolist. Huvi on jätkuv - selle aasta 11. klassi katsetööle on registreerunud 4600 õpilast. Deivi Taal tänas kõiki õpetajaid, kes on lahkelt nõus olnud koostööd tegema katsetöö küsimuses. Eelmise aasta katsetöö ja tulemuste analüüsi leiab Innove kodulehelt.  Selle aasta 30. mail toimuva 11.klassi katsetöö vorm on sarnane praegusele riigieksamile. Töö toimub kahes osas. I osa algab kell 10 ja kestab 120 minutit. Peale 30 minutilist vaheaega algav II osa kestab 150 minutit. Kitsale ja laiale kursusele on eraldi tööd ja on palutud, et kitsast matemaatikat õppinud õpilane teeks kitsa matemaatika töö ning laia matemaatikat õppinud õpilane teeks laia matemaatika töö. 2014. a eksamil on õpilasel võimalik vabalt valida kitsas või lai eksam.  Täpsem info selle aasta  katsetöö kohta on siin
Selle aasta matemaatika riigieksam toimub 20. mail, lisaeksam 31. mail. 26. juuli korduseksamile saavad registreeruda ainult kahel eelpool nimetatud eksamil osalenud (läbikukkunud) õpilased. Uudiseks on, et sel aastal ei saa õpilased eksamitulemuse teavitust sõnumina ja ka see, et kõik kasutamata tööd (vihikud) võib kool endale jätta. Muutusi on ka põhikooli eksamil - õpilased saavad ülesannetega vihiku. Soovi korral võib kool lisaks anda mustandipaberi. 9.klassi eksam toimub vana õppekava järgi.

Sirje Tibar Innovest tutvustas e-ülesannete keskkonda EIS. Kuigi matemaatikaülesannete koostamiseks pole süsteem väga hea, võisime siiski näha päris huvitavaid ülesandeid. Hetkel on võimalik e-ülesandeid kasutada harjutamiseks,  kunagi tulevikus võiks vast ka mingi osa eksamist olla e-ülesannete lahendamine. EISi tutvustust saab vaadata siin,  EISi e-ülesandeid lahendada aga siin.
Ülesannete koostamiseks vajab Innove õpetajaid. Kel huvi on, võiks endast teada anda sirje.tibar@innove.ee.


Kristjan Korjus Tartu Ülikooli matemaatikateaduskonnast tutvustas veebipõhist  gümnaasiumimatemaatika ülesannete kogu. Kuigi õpetajad peavad sellist ülesannete kogu väga vajalikuks, on raskusi sellele veebilehele ülesannete saamisega. Kes leiab, et saaks abiks olla nõu või jõuga, võib Kristjaniga kontakti võtta  korjus@gmail.com. 
Kristjan andis ülevaate ka arvutipõhise statistikaõpetuse arendamisest HTM  ja Wolframi  ühisprojektina. Projekti koordineeb Tartu Ülikool, koordinaatoriks on Kristjan Korjus. Projektist  võib pikemalt lugeda Õpetajate lehest.


Anne Aasamets tutvustas Õpetajate Ühenduste Koostöökoja tekkelugu ja tegemisi. Täpsema informatsiooni, sealhulgas eelseisvatest koolitustest,  leiate koostöökoja koduleheküljelt.


Elts Abel tutvustas äsja kirjastuses Atlex ilmunud matemaatika valikkursuse Arvuteooria elemendid I õpikut, autoriteks E. Abel ja R. Vilt. Kohalolijate ning ka autori arvates leidub õpikus materjali, mida on võimalik kasutada ka nooremates klassides. Raamatut on soodne osta otse kirjastuselt: www.atlex.ee, tel 7349099, atlex@atlex.ee. Samas on  ka teine väga hea õpik Diskreetse matemaatika elemendid I. Ka see on mõeldud gümnaasiumi valikkursuse õpetamiseks, kuid sobivat  materjali leidub noorematelegi õpilastele.


Sirje Pihlap tutvustas Tiigrimatemaatika selle aasta koolituskava. Pakutakse 9 tasuta kursust, mida on võimalik läbida veebipõhiselt  Moodle keskkonnas. Kui on soovijaid, siis on võimalik ka auditoorse töö ja e-keskkonnas õppimise kombinatsioon. Kindlasti tuleb arvestada asjaoluga, et kursusi pakutakse just nende koolitajate poolt ja sel ajal, kui koolitustabelis kirjas on. Tehke aegsasti oma plaanid! Kursustele registreerumine on mõni nädal enne kursuse algust EKISes https://kis.hm.ee või e-kirjaga koolitajale. Lähenemas on Tiigrimatemaatika põneva õpilasvõistluse "Märka matemaatikat enda ümber - liikumine" tähtaeg - 2. aprill. Võistluse info, sealhulgas põhjaliku juhendi,  leiate siit.

Kirgi küttis EMS presidendi Raul Kangro  ja EMS Koolimatemaatika Ühenduse juhi Hele Kiiseli juhitud arutelu 2014. a riigieksami teemal. Ühisel seisukohal oldi, et peab olema kaks eraldi eksamit, üks kitsa, teine laia matemaatika ainekavale vastav. Kas lävendiks on 0, 20 või 50% sõltub sellest, kas tegemist on kooli lõpueksamiga või kõrgkooli sisseastumiseks  mõeldud eksamiga. Et hetkel on Riigikogu plaanides PGS-i muutmine, siis arutelud sel teemal on igati asjakohased. Õpetajate hääl oleks kindlasti see, millega ei tohiks  siin arvestamata jätta. Kõlama jäi mure, et praegu pole meie riigis kõige paremini läbi mõeldud, mis saab neist noortest, kes tiheda konkursi tõttu ei pääse kutsekooli ja seetõttu on sunnitud õpinguid jätkama gümnaasiumis. Toetust leidis mõte, et riigieksamil läbikukkunud õpilased saaksid sooritada koolieksami juba samal suvel, miks mitte enne lõpuaktust. 

EMS Koolimatemaatika Ühenduse suvepäevad  toimuvad 13.-15. aug Saaremaal, peakorraldajaks Paavo Kuuseok Saaremaa Ühisgümnaasiumist. Osalustasu ööbimisega 84 €, ilma ööbimiskuluta 54 €. Jälgige reklaami!
                           

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar