neljapäev, 13. oktoober 2011

Teaduskooli metoodik Hilja Afanasjeva pälvis Vabariigi Presidendi reaalteaduste eripreemia

13. oktoobril pärjab Toomas Hendrik Ilves Kadriorus Vabariigi Presidendi hariduspreemiate laureaate. Reaalteaduste eripreemia pälvis sel aastal kauane TÜ Teaduskooli matemaatikametoodik Hilja Afanasjeva.

Kaugõppe vormis toimuvad teaduskooli kursused annavad võimaluse omandada matemaatika süvateadmisi oma kodukoolist lahkumata, mis loob võrdseid haridusvõimalusi ka maapiirkondade õpilastele. Igal aastal osaleb teaduskooli gümnaasiumiastme matemaatika süvakursustel, mille õppejõuks Hilja Afanasjeva on, üle 300 õpilase ca l70-180 koolist, esindatud on kõik maakonnad. Enam kui 30 tööaasta jooksul on H. Afanasjeva juhendamisel teaduskooli matemaatikaõppe lõpetanud umbes 4000 noort.

H. Afansajeva kursustel õppijad on tagasisideküsitlustes andnud tema tööle väga positiivseid hinnanguid, nende huvi aine vastu on teaduskoolis õppides kasvanud, samuti on saadud kindlustunnet reaalvaldkonna erialade valikuks kõrgkoolis.

H. Afanasjeva on ka viljakas õppematerjalide autor. Teaduskooli kursuste jaoks on ta kirjutanud 10 mahukat õppematerjali erinevate matemaatika valdkondade kohta, samuti erinevaid aineid integreerivaid õppematerjale. Tema sulest on kirjastuses Avita välja antud kolm matemaatikaraamatut, millest populaarseim on ilmselt 2003.a. ilmunud „Nuppu on?“. Koostöös hiljuti manalateele lahkunud abikaasa Jüri Afanasjeviga on H. Afansajeval valminud uue riikliku õppekava kitsa matemaatikakursuse 9 õpiku käsikirjad, millest esimene ilmus äsja trükist.

H. Afanasjeva on oma pikaajalise entusiastliku tööga avanud matemaatika saladusi tuhandetele õpilastele, stimuleerinud nende intellektuaalset arengut ning suunanud nende karjäärivalikuid ühiskonnale vajalike erialade suunas. H. Afanasjeva on oma aktiivse metoodilise ja didaktilise tegevuse tõttu kõrgelt hinnatud ka koolide matemaatikaõpetajate seas ning nende kaudu mõjutanud Eesti matemaatikaharidust laiemalt.

Teate edastas:

1 kommentaar: