pühapäev, 19. jaanuar 2020

Kutse koolitusele "Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: matemaatika"

02. märtsil algab veebipõhine koolitus
Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: matemaatika.

Koolitus keskendub matemaatika ainevaldkonnapõhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi.


Koolitus on mõeldud üldhariduse matemaatikaõpetajatele ja kutsehariduse üldainete õpetajatele.
Koolitusele ootame digipädevustes alg- või kesktasemel õpetajaid,

  • kelle arvutikasutamise oskused on rahuldavad või head ning kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt;
  • kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada. 
Koolitusel
läbitakse 5 digipädevuste teemat,
valmib 1 õpilugu.
Koolitus

kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal),
100% veebipõhine.
Toeks on 2 praktikust koolitajat
Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 

Koolitus on õpetajale tasuta
Loe täpsemalt ja registreeru https://koolitus.edu.ee/training/3356

esmaspäev, 13. jaanuar 2020

Ettevalmistuskursus matemaatika riigieksamiks Tartu Ülikoolis

TÜ matemaatikahariduse keskus pakub matemaatika riigieksamiks valmistujale e-õppe toega kursust. Auditoorne töö toimub Tartus alates 02.02.2020 16 nädalal laupäeviti (á 4 tundi). 

Kursuse õppejõud on Hugo Treffneri Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja ja Tartu Ülikooli matemaatikahariduse keskuse lektor Kerli Orav-Puurand.

Kursuse hind on 190 eurot. 

Lisainfo ja registreerimine https://sisu.ut.ee/matemaatikaharidusekeskus/