kolmapäev, 31. oktoober 2018

neljapäev, 18. oktoober 2018

DigiÕppeVaramu loojad kutsuvad koolitusele


TLÜs on lõpusirgele jõudnud Eesti ajaloo suurim digiõppevara loomise projekt DigiÕppeVaramu (vt https://www.tlu.ee/dt/uudised/tlu-projekt-taitis-e-koolikoti-digioppevaraga), mille raames aasta jooksul 120 kogenud õpetajat üle Eesti koostöös TLÜ haridusustehnoloogia keskuse spetsialistidega koostasid üle 10 000 interaktiivse õppematerjali, mis katavad terve gümnaasiumi õppekava neljas ainevaldkonnas: matemaatika (kõik kitsa ja laia kursused sh valikkurused), loodus-, sotsiaal- ja kunstiained.
Oktoobrikuu jooksul planeerime koolitusi, mille raames tutvustame projekti raames valminud materjale ja nende kasutamise võimalusi.
Kutsume teid koolitustele:
- 16.okt Tartu Tamme Gümnaasiumis
- 17.okt Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis
- 19.okt Viljandi Gümnaasiumis (algusega kl 15, Matemaatika osa algab 17.00)
- 23.okt Pärnu Koidula Gümnaasiumis
- 29, 30.okt Tallinna Ülikoolis
Koolitusel osaleda soovijatel palume registreeruda: https://goo.gl/forms/tWhgxYSJHUWuG3t32 Pärast registreerumist teatatakse ruum, kus toimub koolitus (Tallinna Ülikooli puhul).
Esialgne koolituskava on allpool.
Osalejad peaksid võtma kaasa isikliku süle- või tahvelarvuti. Koolitus on tasuta ja selle lõpul väljastatakse TLÜ poolt koolituse läbimise õiend.

Koolituskava:
14.00 (Viljandis 15.00) DigiÕppeVaramu projekti eesmärgid, tehniline platvorm, õppedisain, litsents
14:30 e-Koolikoti kogumiku kasutamise demo: kogumiku otsing, lingi jagamine õpilastele, erinevad rakendusstsenaariumid (LePlanner), H5P challenge
15:00 Praktiline ülesanne: õppevara otsing e-Koolikotis, DÕV e-Kooilkoti kogumikust koopia tegemine, lihtsam muutmine oma nutiseadmes
15:30 Kohvipaus
15:45 Praktilised töötoad neljas ainevaldkonnas: ülevaade valdkonna kogumikest eKoolikotis, üldised metoodilised juhised, demo
16.15 Osalejad katsetavad õppevara
16:45 Arutelu, tagasiside, ettepanekud
17:15 Koolituspäeva lõpp

Lisainfo:
Jüri Kurvits
Matemaatika didaktika lektor
Tallinna Ülikool