pühapäev, 12. veebruar 2017

Õpilasvõistlus "Märka matemaatikat enda ümber - tants"Nõo Reaalgümnaasium, Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut, Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituut, Teaduskeskus AHHAA ja Tiigrimatemaatika Selts

kuulutavad  6. -12. klassi õpilastele välja konkursi  „Märka matemaatikat enda ümber – tants“. Seekord kutsume  võistlusel osalema rühmi. Rühma suurus on  3 – 6 õpilast.

Töö koostamine

 • ·    Konkursitöö loomiseks valmista  GeoGebra  slaid, kus on animeeritud tantsija. Töö koostamisel on abiks juhend, mille leiad SIIT.  Tantsija teeb iga rühma liige eraldi.

 • ·   Tee koos rühmakaaslastega video, kus  kogu rühm tantsib rühmakaaslaste poolt tehtud GeoGebra slaidide järgi.  Rühma liikmete ühistööna valmib üks video.

 • ·    Rühmatantsu video avaldage kohas, kus seda on võimalik lingiga jagada (soovitame seda teha viisil, et video ei oleks avalik). Vajadusel küsi nõu õpetajalt või kooli haridustehnoloogilt. Video maksimaalne pikkus on 3 minutit.
Tööde esitamine

 • ·    Konkursitöö esitamise tähtaeg on 29. märts 2017. a.
 • ·    Konkursil osalemiseks täidab iga rühma liige  veebipõhise ankeedi, mille     leiad SIIT.
 • ·    Konkursitööna loodud GeoGebra faili nimeks pane  autori eesnimi_perenimi.ggb ning saada see e-postiga matemaatikakonkurss@gmail.com, kirja teemareale kirjutada autori ees- ja perekonnanimi.
 •      Oma faili saadab iga rühmaliige eraldi.
 • ·    Video aadressi küsime ankeedis.

Tööde hindamine

 • ·    Tööde hindamine toimub kahes vanusekategoorias:
o   noorem vanuserühm, 6. – 9. klass,
o   vanem vanuserühm, 10. – 12. klass.

 • ·    Valminud konkursitöid hindab ekspertidest koosnev žürii. Tööde hindamisel arvestatakse töö vastavust konkursi teemale ja nõuetele, idee originaalsust, teostust ning matemaatilist selgitust.
Auhinnad

 • Võitjad kuulutatakse välja 28. aprillil  2017  võistluse „Märka matemaatikat enda ümber!“  kodulehel .
 • Võitjate autasustamine toimub maikuus teaduskeskuses AHHAA.
 • Eripreemiad
o   9. klassi õpilased saavad  1 – 3 lisapunkti Nõo Reaalgümnaasiumisse kandideerimisel.
o   Nõo Reaalgümnaasiumi eripreemia kõige enam erinevaid jooni kasutanud tööle.
o   Teaduskeskuse AHHAA  eripreemiad.


Võistlust toetab Nõo vald.

Õpilasvõistlust tutvustatakse Nordic GeoGebra VIII konverentsil Reykjavikis, millel osalemist toetab Erasmus+ programm.