kolmapäev, 18. detsember 2013

Tasuta koolitus matemaatikaõpetajatele

On võimalik registreeruda Tartu Ülikoolis toimuvale ESF poolt finantseeritavale koolitusele "IKT matemaatikaõppes". Täpsem info ja registreerumine http://www.ht.ut.ee/et/ikt-matemaatikaoppes. Kursus on töötavale õpetajale tasuta.

pühapäev, 17. november 2013

OTSITAKSE ÜHEKS KUUKS STATISTIKAT TUNDVAT TÕLKI/TOIMETAJAT PÕNEVASSE HARIDUSPROJEKTI


Lisainformatsioon: projektijuht Kristjan Korjus, telefon 56840434, e-mail korjus@gmail.com
OTSIME ÜHEKS KUUKS STATISTIKAT TUNDVAT
TÕLKI/TOIMETAJAT PÕNEVASSE HARIDUSPROJEKTI
MATEMAATIKA ÕPPEMATERJALIDE TÕLKIMINE JA TOIMETAMINE INGLISE-EESTI SUUNAL
Tartu Ülikool otsib kahte tõlkijat/toimetajat statistikahariduse uuendamise projekti.
Projekti käigus on loodud üldhariduskoolide õpilastele uus arvutipõhise statistikahariduse õppekava ning
digitaalsed õppematerjalid andmehalduse ja statistika arvutipõhiseks õpetamiseks. Õppematerjalid on inglise
keeles digitaalses keskkonnas kogumahuga kuni 250 lk. Õppematerjalid sisaldavad tõenäosuse ja statistika
teooriat, jutustavat teksti, valemeid, jooniseid ja tabeleid.
TÖÖÜLESANDED JA TÖÖKORRALDUS
Õppematerjalid tuleb tõlkida eesti keelde ja toimetada ajavahemikus 20. detsember 2013. a kuni 20. jaanuar
2014. a.
Tööülesannet täidavad kaks tõlki/toimetajat, kellest kumbki tõlgib ühe poole ja toimetab teise poole
materjalidest. Toimetamisele järgneb eraldiseisev keelekontroll, mille järel peab iga osa tõlk veelkord läbi lugema
keelekontrolli poolt parandatud tekstid.
Töö toimub digitaalses internetikeskkonnas. Tööleasumisel toimub vajalikke süsteeme tutvustav koolitus.
OOTUSED KANDIDEERIJATELE
• Kõrgharidus sh statistika kursuste läbimine ja valdkonna terminoloogia tundmine
• Varasem kogemus tõlkimisel inglise keelest eesti keelde
• Varasem kogemus eestikeelsete tekstide toimetamisel
• Digitaalses keskkonnas töötamise oskus
• Kasuks tuleb õppematerjalide koostamise kogemus
PAKUME
• Võimalust osaleda uuenduslike eestikeelsete õppematerjalide loomises
• Erialase loomingulise potentsiaali rakendamise võimalust
• Toetavat töökeskkonda ja igakülgset abi
• Honorar 2500 eurot bruto
KANDIDEERIMINE
Kandideerimiseks saatke palun vabas vormis avaldus koos CV ja sisuliselt tõlgitud proovitekstiga, mille saate alla
laadida siit (http://www.sup.ut.ee/ProbabilityDistribution.pdf), Britt Pellä aadressile (britt.pella@ut.ee)
hiljemalt 6. detsembril 2013.

reede, 1. november 2013

Uus kursus! Planimeetria ja stereomeetria programmiga GeoGebra

On alanud registreerumine HITSA poolt korraldatavale tasuta uuele e-kursusele "Planimeetria ja stereomeetria programmiga GeoGebra". GeoGebra on dünaamilise geomeetria, algebra ja tabelarvutuse programm, mida saab kasutada matemaatikatundide rikastamiseks algklassidest gümnaasiumi lõpuni.

Kursusel osalemisel tuleb eelnev GeoGebra kasutamise kogemus kasuks, kuid toetan ja aitan ka algajaid. Kursus toimub e-õppe keskkonnas Moodle 04.11 - 8.12. Kursusele registreerumiseks palun saata e-kiri aadressil kristikr@gmail.com. Kirja sisusse kirjutage oma nimi, kool ja isikukood, et saaksin teid ise EKISe infosüsteemis registreerida. EKISe konto olemasolul saate ka ise kursusele registreeruda Eesti koolide haldamise infosüsteemis [https://kis.hm.ee/].

20-tunnine kursus koosneb 5 moodulist:
I moodul. Sissejuhatus, tutvumine olemasolevate materjalidega, GeoGebratube-st materjalide otsimine, nõuanded GeoGebra töölehe vormistamiseks.
II moodul. Dünaamiliste töölehtede koostamine planimeetrias, ülesannete genereerimise töölehtede loomine. III moodul. Dünaamilise töölehe konstrueerimine silindri ja koonuse kohta.
IV moodul. Dünaamilise töölehe konstrueerimine korrapärase prisma ja püramiidi kohta.
V moodul.
Lõputöö. Omandatud oskuste ja kogemuste baasil dünaamilise töölehe koostamine õppetöös kasutamiseks.

Koolitaja Kristi Kreutzberg

neljapäev, 31. oktoober 2013

Wiris'e kasutamine

HITSA (endine Tiigrihüpe) soovib õpetajate  arvamust veebipõhise matemaatika õpitarkvara Wirise (http://www.wiris.ee/) vajalikkusest. Asi on nimelt selles, kas jätkata HITSA poolt tarkvara kasutamise võimaluse rahastamist või ei.
Palun vastake hiljemalt esmaspäevaks, 4. novembriks mõnele küsimusele WIRISe kohta aadressil https://docs.google.com/forms/d/177fCauTCsTHqKK7jpiBDzP58JEaOxJiKahkncf2-kPY/viewform 

teisipäev, 29. oktoober 2013

Seminar e-matemaatikast
Hea matemaatikaõpetaja,

Tallinna Haridusamet kutsub Teid osalema seminaril-õppepäeval „E-matemaatika: kompetentsuse parendamine uute õppemeetodite ja IKT abil” (E-Math), mis toimub 15. novembril 2013 Tallinna Ülikoolis algusega kell 10.00.

Õppepäevale on oodatud kõik matemaatikaõpetajad (eriti gümnaasiumiõpetajad), metoodikud ja matemaatika õpetamisega seotud huvilised.

E-Math on ELi rahastatud projekt, mille eesmärgiks on uusi õppemeetodeid ja interaktiivset e-õppematerjali kasutades suurendada õpilaste motivatsiooni ning parandada õpitulemusi matemaatikas, samuti matemaatikaalaste teadmiste süvendamine, et tõsta noorte konkurentsivõimet kõrgtehnoloogilisel tööturul.

Õppepäeval tutvustakse uut interaktiivset õppemeetodit „Struktuurne lahendus“. Struktuurse lahendamisviisi ning seda toetava e-õpikuga saate tutvust teha ka veebipõhiselt www.emath.eu. Huvitatuid kutsume kuulama ja ise proovima.

Seminar-õppepäev koosneb kahest osast. Esimeses pooles saavad sõna E-math projekti looja ja arendaja professor Ralph-Johan Back, Turu Ülikool tehnilise poole koordinaator Mari Põld, Turu Ülikool, ning Tallinna koolide õpetajad, kes pilootprojekti raames antud lahendusviisi koolides katsetasid.

Päeva teises pooles toimuvad praktilised töötoad, kus tutvutakse E-matemaatika interaktiivse raamatu sisu, olemuse ning funktsionaalsusega. Õppepäeva töötubadesse palume võimalusel kaasa võtta oma sülearvuti.

Töötubades osalejatele väljastame tõendi õppepäeval osalemise kohta.

Palun andke oma osalemisest teada hiljemalt 10. novembril 2013 registreerudes siin või palume saata oma ees- ja perekonnanimi, kooli nimi ning toimiv e-post ning märkida kindlasti juurde, kas soovite osaleda töötoas aadressile riina.odnenko@tallinnlv.ee. Lisaküsimuste korral palume pöörduda samal aadressil.

Registreerimise järel saadetakse Teile e-õpiku lühiversioon vastavate kasutajatunnustega, mille saate juba enne kursuse algust alla laadida.

Kuna kohtade arv on piiratud, siis palume võimaluse korral saata oma osalemisavaldus juba aegsasti.


PÄEVAKAVA:

9.30 – 10.00 Osalejate registreerimine

10.00 – 10.10 Avasõnad; Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula

10.10 – 11.10 Struktuursed lahendused; Ralph-Johan Back, Turu Ülikool

11.10 – 11.40 Interaktiivne õpik; Mari Põld, Turu Ülikool

11.40 – 12.00 Pilootkursused Tallinna koolides; Anu Reha, Tallinna Kristiine

Gümnaasium ja Kadri Hiob, Tallinna 21. Kool

12.00 – 13.00 Lõunapaus: kohv, suupisted

13.00 – 15.00 E-Math töötoad: interaktiivse õpiku praktiline kasutamine


Kesk-Läänemere programmi INTERREG IVA välisprojektis "E-matemaatika: kompetentsuse parendamine uute õppemeetodite ja IKT abil" (E-Math) osaleb Tallinna Haridusamet alates 2012. aastast. Projekt põhineb arvutikasutamisel ja struktuursete lahenduste meetodil, mida on kümme aastat edukalt katsetatud Turu Ülikoolis.


Parimate soovidega,

Tallinna Haridusamet

teisipäev, 1. oktoober 2013

Õpiprogrammi T-Algebra kasutamise algkursus

Kursusel tutvutakse ja õpitakse kasutama õpiprogrammi T-Algebra II ja III koolastme algebraülesannete lahendamise õpetamiseks.
Kursus on 20 tunnine ja õpetajale tasuta.
Kursus toimub veebipõhises keskkonnas https://moodle.e-ope.ee/
Kursus algab11. november
Kursus koosneb neljast moodulist
I moodul
Õpiprogrammi T-Algebra tutvustus ja arvutisse paigaldamine
II moodul
Ülesannete lahendamine, lahenduste analüüs
III moodul
Ülesannete loomine ja kasutamine aine õpetamisel
IV
Ülesannete kasutamise analüüs, refleksioon
Kursus lõpeb lõputööga - üks ülesannete komplekt.
Kõik osalejad saavad tunnistuse.
Kursusel osalemiseks registreeru http://kis.hm.ee keskkonnas (https://kis.hm.ee/?page=view_dynobj&pid=3714987&u=20131001154240 - eelnevalt logi keskkonda)
või anna teada aadressil aluojalaine@gmail.com

kolmapäev, 18. september 2013

EMS KMÜ seminar „Eksamid. Tasemetöö. Ainekava.“


Head matemaatikaõpetajad!

 EMS Koolimatemaatika Ühendus korraldab seminari
 „Eksamid. Tasemetöö. Ainekava.“
 Tallinna Reaalkoolis reedel, 11.oktoobril 2013 kell 13.00 – 18.00 ja
Tartus Hugo Treffneri Gümnaasiumis laupäeval, 12.oktoobril 2013 kell 11.00 – 16.00.

Räägime põhikooli lõpueksamist, riigieksamist ja kevadel toimunud katsetööst. Tutvume laia matemaatika 14.kursusega materjalidega ja räägime ainekava edasisest arengust.
Esinejateks Deivi Taal (SA Innove), Hele Kiisel (HTG) ja võimalusel Ain Tõnisson (HM).
Seminar hind on 16 eurot (koos lõunasöögiga).

Registreeruda saab 2.oktoobrini järgmisel siin.
Arvetega saatmisega tegeldakse alates 7.oktoobrist.

NB! Tallinna arved saadetakse välja seminari toimumise päeval.

teisipäev, 17. september 2013

Matemaatikaõpetajate XL sügispäevad Tartumaal

Head matemaatikaõpetajad ja matemaatikud!
Kutsume teid 1. - 2. novembril 2013. a üleriigilistele matemaatikaõpetajate  XL sügispäevadele Tartumaale. Kogu tegevus toimub Ülenurme Gümnaasiumis Tartu mnt. 5, Ülenurme.
Registreerimine on avatud siin.  Tähtaeg 20. oktoober 2013. Sügispäevadest osavõtu tasu on 60 eurot.
Ööbimine tuleb broneerida igal osalejal ise, ööbimistasu  ei kuulu osavõtumaksu sisse. Soovitame järgmist majutuskohta:
Rehe hotell, Võru 235, koduleht www.rehehotell.ee; broneering rehehotell@rehehotell.ee, soodushind ühese toa eest 30 eurot ja kahese toa eest 45 eurot koos hommikusöögiga kuni 15. oktoober. Märksõna matemaatika.
Esialgne päevakava
1. november
10.00-11.00            Saabujate registreerimine ja hommikukohv
11.00                       Sügispäevade avamine ja tervitused
11.30 -14.00           Ettekanded (hariduspoliitilised)
14.00-15.00            Lõuna
15.00-18.00            Ettekanded (õppekavad, ainedidaktika)
18.00                       Ringkäik koolimajas
19.00                       Õhtune istung koos kohalike esinejatega
24.00                       Bussid Tartusse (Bussid viivad Rehe hotelli ja Tartu kesklinna)
2. november
9.00-11.00              Ettekanded (uut ja vana matemaatikaõpikutes)
11.00                       Kohv
11.30 -13.00           Ettekanded (IKT temaatika )
13.00-14.00            Lõpetamine ja lõuna
14.00                      Bussid Tartusse. Võimalus külastada Ülenurme Põllumajandusmuuseumi, Aura veekeskust.
Tartumaa matemaatikaõpetajad
Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskond

Jooksev info Ülenurme Gümnaasiumi kodulehel aadressil

esmaspäev, 9. september 2013

eTwinningu koolitus matemaatikaõpetajatele

31 -02. november 2013 toimub Reykjavikis eTwinningu koolitus matemaatikaõpetajatele
Teema: Matemaatika, IKT ja projektõpe
Sihtgrupp: matemaatikaõpetajad, kelle  õpilaste  on vanus 13-19
Koolitus toimub inglise keeles.
Koolitusel osalemiseks saatke 9. septembriks 2013 sooviavaldus http://www.eformular.com/eloalle/pdw-island.html

laupäev, 17. august 2013

XL matemaatikaõpetajate päevad Ülenurmes


Tartumaa matemaatikaõpetajad,
TÜ Matemaatika-informaatikateaduskonna Koolimatemaatika ja -informaatika keskus ja
Eesti Matemaatika Selts korraldavad

1. - 2. novembril 2013
XL MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD
Tartumaal Ülenurme Gümnaasiumis.
Täpsem info septembris

kolmapäev, 14. august 2013

Suvepäevad Saaremaal

Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse
suvepäevad Saaremaal 13. - 15. august 2013

Saaremaa Ühisgümnaasiumis

13. august
 “Keskonnahariduskeskuse ehitamine ja käivitamine” - Anne Teigamägi  

 “Kabaree Saaremaa Ühisgümnaasiumis” - Diana Õun

14. august

Etnomatemaatikast - Terje Hõim
http://www.ttkool.ut.ee/Esitlusmaterjalid/Aafrika%20ja%20Fraktalid.pdf

 “Majandusmatemaatika kursuse ja laia matemaatika 14.kursuse materjalidest“ - Ako Sauga
http://koolielu.ee/waramu/view/1-66555a6d-3057-494f-9af7-5cae8168fd16
NÄIDE

Materjalid Moodlis
https://moodle.e-ope.ee/course/index.php?categoryid=511
Saata kiri Eneli Sutile aadressil Eneli.Sutt@hitsa.ee palvega ligipääsuks kursuse materjalidele.

Ekskursioon Saaremaa nendesse paikadesse, kuhu tavaliselt ei satuta kooli ja muude ekskursioonidega

Vaata pilte

 
15. august
“Uurimistöödest Saaremaa Ühisgümnaasiumis”  - Marek Schapel
Uurimistöö, loovtöö koostamise ja vormistamise juhendite lehekülg
Uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend
Kirjalike tööde vormistamine arvutil


Kuidas jäid rahule suvepäevadega Saaremaal?
Palun avalda oma arvamust siin


pühapäev, 19. mai 2013

Kutse gümnaasiumi valikkursuste õppekomplektide esitlusele 12.06.13 Tallinna Reaalkoolis


Eesti Teadusagentuuril on hea meel teatada, et on alanud registreerimine konverentsile, mis tutvustab kaheksa loodus-, ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonna gümnaasiumi valikkursuste õppekomplekti.
Sihtgrupp: koolijuhid, arendusjuhid, õppealajuhatajad, õpetajad, haridustehnoloogid, huvijuhid.
Koht: Tallinna Reaalkool – Estonia pst. 6 Tallinn
Aeg: 12. juuni 2013 (10:00-16:30)
Tutvustamisele tulevad järgnevate valikkursuste õppekomplektid:
1. Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond
2. Mehhatroonika ja robootika
3. Arvuti kasutamine uurimistöös
4. Rakenduste loomise ja programmeerimise alused
5. Geoinformaatika
6. Majandusmatemaatika elemendid
7. Joonestamine
8. Elu keemia
Õppekomplektid on loonud valdkonna spetsialistidest, ainedidaktikutest ja gümnaasiumiõpetajatest moodustatud meeskonnad. Iga valikkursuse õppekomplekt koosneb õpikust, õpiku juurde kuuluvast töölehtede kogumikust ja e-kursusest, õpetajaraamatust ning teistest vajalikest lisamaterjalidest.
Õppekomplektid valmivad Euroopa Sotsiaalfondi toetusel teaduse populariseerimise programm TeaMe raames, mille üheks eesmärgiks on üldhariduskooli LTT õppesisu värskendamine ning saavad olema õpetajatele vabalt kättesaadavad interneti vahendusel.
Registreerumine konverentsile ja täpsem ajakava: http://www.etag.ee/oppematerjalide-konverents/ või www.etag.ee/teame Registreerumise tähtaeg on 8. juuni, 2013.
Tartust Tallinna ja tagasi saab tellitud tasuta transpordiga.
Lisainfo:
TeaMe programmi koordinaator Katrin Saart, e-post: katrin.saart@etag.ee tel 730 0378

esmaspäev, 13. mai 2013

Matikute suvepäevad Saaremaal

Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse
suvepäevad toimuvad Saaremaal 13. - 15. august 2013


Toimumiskoht: Saaremaa Ühisgümnaasium Hariduse 13, Kuressaare
Majutus: Kingu 6 SÜG Hostel (samal territooriumil)

Suvepäevade kava:
13. august:
12.00 - 14.00 Saabumine, registreerimine, majutamine, lõuna
14.30 - 15.00 Avamine, korralduslikud küsimused
15.00 - 16.00 “Keskonnahariduskeskuse ehitamine ja käivitamine” - Anne Teigamägi  
16.00 - 17.00 “Kabaree Saaremaa Ühisgümnaasiumis” - Diana Õun
Järgneb pidulik õhtusöök.

14. august:
08.00 - 09.00 Hommikusöök
09.00 - 13.00 “Majandusmatemaatika kursuse ja laia matemaatika 14.kursuse materjalidest“ - Kirsti Kislenko töörühm
13.00 - 14.00 Lõuna
14.00 - 19.00 Ekskursioon Saaremaa nendesse paikadesse, kuhu tavaliselt ei satuta kooli ja muude ekskursioonidega - Aado Haandi

15. august:
08.00 - 09.00 Hommikusöök
09.00 - 10.00 “Uurimistöödest Saaremaa Ühisgümnaasiumis”  - Marek Schapel
10.00 - 11.00 “Uurimistöödest meil ja mujal”
11.00 - 12.00 Organisatoorsed küsimused, tööplaanidest ja lõpetamine
12.00 - 13.00 Lõuna

Hindadest: vastavalt majutusele saab valida kolme variandi vahel:
1) ööbimisega hostelis kaheses või neljases toas 84€;
2) ööbimisega koolimajas põrandal 58€;
3) majutuseta 54€.
Kohti hostelis on piiratud arv, nii et kiirustage "seltsimehed" ...

Kavas võivad toimuda veel mõningad muudatused, näiteks võib lisanduda lektorite nimekirja Terje Hõim.

Küsimused palun meilile Paavo.Kuuseok@syg.edu.ee

Registreeruda saab siin kuni 17. juunini.

laupäev, 13. aprill 2013

Algab IKT kasutamise kursus algajatele

27. aprilli kell 10.00 algab uus kursus "IKT kasutamine matemaatika õpetamisel"
Kursus on 20 tunnine.
Sellest 8 tundi (üks õppepäev) on arvutiklassis ja 12 tundi on Moodle keskkonnas (http://tiiger3.havike.eenet.ee/tiigrimatemaatika/).
Kõik kursuse lõpetajad saavad tunnistuse.
Auditoorne õppepäev toimub Türi Põhikoolis ja koolitaja on Laine Aluoja.
Kursust  rahastab Tiigrihüppe SA
Koolitusele registreerumine toimub https://kis.hm.ee keskkonnas.
Keskkonnas tuleks valida kursus "IKT kasutamine matemaatika õpetamisel" (alguse aeg 27. aprill)
(Soovitan pärast keskkonda sisenemist kleepida aadressi reale https://kis.hm.ee/?page=view_dynobj&pid=2422471&u=20130130130857 siis saate otse kursusele registreeruda )

Kursuse kava: 
IKT uues õppekavas (matemaatika)
Materjalid veebis ja nende kasutamine
Tarkvarad ja nende kasutamine
Kodulehekülje loomine oma materjalide koondamiseks ja avaldamiseks (http://pbworks.com või http://www.weebly.com)
Veebipõhiste õppematerjalide loomine
Matemaatilised MÄNGUD veebis ja mängude loomine.
Info aluojalaine@gmail.com

teisipäev, 9. aprill 2013

Teade matemaatikaõpetajatele!

Hea matemaatikaõpetaja!


Ootame Teid registreeruma „Tagasi kooli” uues infosüsteemis www.tagasikooli.ee, mis võimaldab külalistundide kokkuleppimist aastaringselt.

Infosüsteemiga on liitunud juba ligi 1400 kasutajat, nende seast 463 aktiivset külalisõpetajat. Uusi osalejaid registreerub juurde iga päevaga ja külalisõpetajaid saab leida igasse maakonda üle Eesti.

Hea uudis on see, et külalisõpetajate valmisolek tulla reaalainete tundidesse on sellel aastal oluliselt kasvanud. Paljud külalisõpetajad liitusid meie süsteemiga projekti „Reaalainetega edukaks” raames (lähem info projekti kohta: http://tagasikooli.ee/teoksil/reaalainetega-edukaks/). Projekt on tänaseks küll läbi, kuid paljud neist on jäänud meie süsteemi ning valmis edasiseks koostööks koolidega.

Täna leiate „Tagasi kooli” infosüsteemist:
1) 40 külalisõpetajat, kes on ennast sidunud märksõnaga matemaatika,
2) 20 külalisõpetajat, kes on ennast sidunud märksõnaga matemaatikapädevus,
3) 71 külalisõpetajat, kes on ennast sidunud märksõnaga reaalainetega edukaks.

Mõned näited teemadest, mida külalisõpetajad soovivad tundides käsitleda:
1)       Graafid ja nende praktilised rakendused
2)       Mis on X – üldine motivatsioonijutt algebrast
3)      Rakenduste loomise ja programmeerimise alused
4)      Miks õppida reaalaineid
5)      Arvuti sees on füüsika ja matemaatika ja informaatika
Külalisõpetajaid, kes võiksid jõuda Teie tundidesse leiate, kui:
1)      registreerute infosüsteemis lehel www.tagasikooli.ee,
2)      süsteemi sisse logides sisestate „Otsingusse” järgmisi märksõnu – matemaatika, matemaatikapädevus või reaalainetega edukaks,
3)      täpsustate otsingut oma kooli asukoha või muu parameetri järgi, mida peate oluliseks.

Nii näete kõiki külalisõpetajaid, keda võiksite oma tundidesse kutsuda. Täpsustades otsingut oma kooli nime järgi, saate näha, kas mõni neist on avaldanud soovi tulla just Teie kooli. Lisaks tasub otsida külalisõpetajaid ka ilma märksõna sisestamata – nii näete kõiki külalisõpetajaid ning saate tutvuda teemadega, mida nad tundides käsitleda soovivad.

NB! Et koostöö külalisõpetajatega sujuks ladusamalt, siis palume kõigil õpetajatel süsteemi registreerudes hoolikalt täita oma tunnieelistuste leht õpetajana:
1)       süsteemi sisse logides avage menüü "Minu profiil",
2)      valige "Muuda profiili", mille rippmenüüst „Tunnieelistused õpetajana”,
3)      täitke oma tunnieelistused ja salvestage need.

Nii on kindel  et külalisõpetajad jõuavad hõlpsasti ka ise Teieni ning saaksid Teie eelistuste ja ootuste kohta piisavat informatsiooni, kui Te nendega ühendust võtate.

Kõigi küsimuste korral aitame leida lahendusi e-posti aadressil is@tagasikooli.ee ja telefonil 574 27645.

Parimad soovid!

Triin Noorkõiv ja Tiina Pauklin
"Tagasi kooli" algatuse eestvedajad

laupäev, 23. veebruar 2013

Tulekul on Eesti Matemaatika Seltsi aastakoosolek ja Koolimatemaatika Ühenduse talvepäev

Eesti Matemaatika Seltsi aastakoosolek ja KMÜ talvepäev toimuvad sel 
aastal 9. märtsil Tartus, Miina Härma gümnaasiumis. 

Orienteeruv sisu ja ajakava:
11:00-11:15 registreerumine
11:15-12:45 EMS aastakoosolek
 Seltsi presidendi aruanne juhatuse tegevustest 2012 a.
 KMÜ esimehe aruanne KMÜ 2012a. tegevustest
 Seltsi finantsaruanne
 Revisjonikomisjoni aruanne, finantsaruande ja revisjonikomisjoni aruande 
 kinnitamine
 2012 a. EMS Üliõpilaspreemia ja EMS publikatsiooniauhinna pälvinud tööde 
 tutvustused
 Info käesoleva aasta üritustest
 Info arvutipõhise statistikahariduse projektist, diskussioon
12:45-13:15 Vaheaeg, vaba suhtlus
13:15- 15:15 KMÜ talvepäev
 IB (international Baccalaureate) õppekava HTG-s ja õppematerjalide tutvustus
 Ringkäik koolimajas
 Riigieksamist
 Rahvaloenduse tulemustest (E.-M. Tiit)

Täpsustatud ajakava ilmub EMS kodulehele hiljemalt 
järgmisel reedel, 1. märtsil

Raul Kangro,
EMS president

pühapäev, 17. veebruar 2013

Matemaatikaõpetajate aktiivi infopäev Tartus

Infopäev oli 15. veebruaril Tartus Hugo Treffneri gümnaasiumis. Järgnevalt väike ülevaade olulisemast.

Deivi Taal Innovest rääkis eelmisel kevadel toimunud 10. klasside katsetööst.  
Müra oli selle töö ümber palju, sageli ka vales võtmes. Tänaseks on töörühm teinud kokkuvõtte ülesannetest, lahendatusest, õpetajate ankeetidest. Saadi olulist informatsiooni, millest on abi 2014. a kevadel toimuva kõigile kohustusliku riigieksami ettevalmistamisel. Huvi katsetöö vastu oli väga suur, registreerus 5809 õpilast 150 koolist. Huvi on jätkuv - selle aasta 11. klassi katsetööle on registreerunud 4600 õpilast. Deivi Taal tänas kõiki õpetajaid, kes on lahkelt nõus olnud koostööd tegema katsetöö küsimuses. Eelmise aasta katsetöö ja tulemuste analüüsi leiab Innove kodulehelt.  Selle aasta 30. mail toimuva 11.klassi katsetöö vorm on sarnane praegusele riigieksamile. Töö toimub kahes osas. I osa algab kell 10 ja kestab 120 minutit. Peale 30 minutilist vaheaega algav II osa kestab 150 minutit. Kitsale ja laiale kursusele on eraldi tööd ja on palutud, et kitsast matemaatikat õppinud õpilane teeks kitsa matemaatika töö ning laia matemaatikat õppinud õpilane teeks laia matemaatika töö. 2014. a eksamil on õpilasel võimalik vabalt valida kitsas või lai eksam.  Täpsem info selle aasta  katsetöö kohta on siin
Selle aasta matemaatika riigieksam toimub 20. mail, lisaeksam 31. mail. 26. juuli korduseksamile saavad registreeruda ainult kahel eelpool nimetatud eksamil osalenud (läbikukkunud) õpilased. Uudiseks on, et sel aastal ei saa õpilased eksamitulemuse teavitust sõnumina ja ka see, et kõik kasutamata tööd (vihikud) võib kool endale jätta. Muutusi on ka põhikooli eksamil - õpilased saavad ülesannetega vihiku. Soovi korral võib kool lisaks anda mustandipaberi. 9.klassi eksam toimub vana õppekava järgi.

Sirje Tibar Innovest tutvustas e-ülesannete keskkonda EIS. Kuigi matemaatikaülesannete koostamiseks pole süsteem väga hea, võisime siiski näha päris huvitavaid ülesandeid. Hetkel on võimalik e-ülesandeid kasutada harjutamiseks,  kunagi tulevikus võiks vast ka mingi osa eksamist olla e-ülesannete lahendamine. EISi tutvustust saab vaadata siin,  EISi e-ülesandeid lahendada aga siin.
Ülesannete koostamiseks vajab Innove õpetajaid. Kel huvi on, võiks endast teada anda sirje.tibar@innove.ee.


Kristjan Korjus Tartu Ülikooli matemaatikateaduskonnast tutvustas veebipõhist  gümnaasiumimatemaatika ülesannete kogu. Kuigi õpetajad peavad sellist ülesannete kogu väga vajalikuks, on raskusi sellele veebilehele ülesannete saamisega. Kes leiab, et saaks abiks olla nõu või jõuga, võib Kristjaniga kontakti võtta  korjus@gmail.com. 
Kristjan andis ülevaate ka arvutipõhise statistikaõpetuse arendamisest HTM  ja Wolframi  ühisprojektina. Projekti koordineeb Tartu Ülikool, koordinaatoriks on Kristjan Korjus. Projektist  võib pikemalt lugeda Õpetajate lehest.


Anne Aasamets tutvustas Õpetajate Ühenduste Koostöökoja tekkelugu ja tegemisi. Täpsema informatsiooni, sealhulgas eelseisvatest koolitustest,  leiate koostöökoja koduleheküljelt.


Elts Abel tutvustas äsja kirjastuses Atlex ilmunud matemaatika valikkursuse Arvuteooria elemendid I õpikut, autoriteks E. Abel ja R. Vilt. Kohalolijate ning ka autori arvates leidub õpikus materjali, mida on võimalik kasutada ka nooremates klassides. Raamatut on soodne osta otse kirjastuselt: www.atlex.ee, tel 7349099, atlex@atlex.ee. Samas on  ka teine väga hea õpik Diskreetse matemaatika elemendid I. Ka see on mõeldud gümnaasiumi valikkursuse õpetamiseks, kuid sobivat  materjali leidub noorematelegi õpilastele.


Sirje Pihlap tutvustas Tiigrimatemaatika selle aasta koolituskava. Pakutakse 9 tasuta kursust, mida on võimalik läbida veebipõhiselt  Moodle keskkonnas. Kui on soovijaid, siis on võimalik ka auditoorse töö ja e-keskkonnas õppimise kombinatsioon. Kindlasti tuleb arvestada asjaoluga, et kursusi pakutakse just nende koolitajate poolt ja sel ajal, kui koolitustabelis kirjas on. Tehke aegsasti oma plaanid! Kursustele registreerumine on mõni nädal enne kursuse algust EKISes https://kis.hm.ee või e-kirjaga koolitajale. Lähenemas on Tiigrimatemaatika põneva õpilasvõistluse "Märka matemaatikat enda ümber - liikumine" tähtaeg - 2. aprill. Võistluse info, sealhulgas põhjaliku juhendi,  leiate siit.

Kirgi küttis EMS presidendi Raul Kangro  ja EMS Koolimatemaatika Ühenduse juhi Hele Kiiseli juhitud arutelu 2014. a riigieksami teemal. Ühisel seisukohal oldi, et peab olema kaks eraldi eksamit, üks kitsa, teine laia matemaatika ainekavale vastav. Kas lävendiks on 0, 20 või 50% sõltub sellest, kas tegemist on kooli lõpueksamiga või kõrgkooli sisseastumiseks  mõeldud eksamiga. Et hetkel on Riigikogu plaanides PGS-i muutmine, siis arutelud sel teemal on igati asjakohased. Õpetajate hääl oleks kindlasti see, millega ei tohiks  siin arvestamata jätta. Kõlama jäi mure, et praegu pole meie riigis kõige paremini läbi mõeldud, mis saab neist noortest, kes tiheda konkursi tõttu ei pääse kutsekooli ja seetõttu on sunnitud õpinguid jätkama gümnaasiumis. Toetust leidis mõte, et riigieksamil läbikukkunud õpilased saaksid sooritada koolieksami juba samal suvel, miks mitte enne lõpuaktust. 

EMS Koolimatemaatika Ühenduse suvepäevad  toimuvad 13.-15. aug Saaremaal, peakorraldajaks Paavo Kuuseok Saaremaa Ühisgümnaasiumist. Osalustasu ööbimisega 84 €, ilma ööbimiskuluta 54 €. Jälgige reklaami!
                           

neljapäev, 7. veebruar 2013

Otsitakse eksperte

Haridus- ja Teadusministeerium otsib  kuut eksperti arvutipõhise statistikahariduse projekti, mis toimub koostöös Wolfram tarkvarafirmade konsortsiumi ja Tartu Ülikooliga.
Projekti käigus luuakse üldhariduses andmete ja statistika õpetamise uus käsitlus ning digitaalsed õppematerjalid  põhikoolile ja gümnaasiumile. Uut kontseptsiooni piloteeritakse 30-s Eesti koolis.

Tööaeg

Kokku 96 päeva (neli kuud) ajavahemikus märts – oktoober 2013, sellest vähemalt 48 päeva Suurbritannias vähemalt kahenädalaste perioodide kaupa. Ajakava lepitakse kokku kõigi valitud ekspertidega.

Tööülesanded

·         „Mathematica“ koolituse läbimine;
·         digitaalsete õppematerjalide arendamine rahvusvahelises meeskonnas;
·         õppematerjalide analüüs koostöös pilootkoolide õpetajatega.

Ootused kandideerijatele

·         ülikooli tasemel teadmised statistikast ja tööst andmetega;
·         väga hea inglise keele oskus;
·         loovus ja valmidus meeskonnatööks;
·         kasuks tulevad õpetamise kogemus, programmeerimisoskus, mõne matemaatikavälise valdkonna kogemus ja soov panustada haridusse.

Tingimused

Eksperdid valitakse lõppvooru saanud kandidaatide hulgast välja inglisekeelse Skype intervjuu alusel, võttes arvesse kandidaadi sobivust ja meeskonnas vajalike kompetentside olemasolu. Haridus- ja Teadusministeerium sõlmib ekspertidega käsunduslepingud ja katab kõik välismaal töötamisega seotud kulud.

Pakume

·         võimalust osaleda tänapäevaste oskuste arendamisele suunatud haridusinnovatsioonis;
·         võimalust töötada kõrgetasemelises rahvusvahelises meeskonnas;
·         võimalust rakendada erialast loomingulist  potentsiaali hariduse hüvanguks;
·         konkurentsivõimelist töötasu.
Palume esitada  CV ja motivatsioonikiri  e-posti aadressile ylle.kikas@hm.ee hiljemalt 14. veebruariks 2013. a.
Enne 7. veebruari laekunud avalduste esitajatel on võimalus osaleda projekti avaüritusel, mis toimub esmaspäeval, 11. veebruaril Tallinnas, Gustav Adolfi Gümnaasiumis.
Täpsem informatsioon: Ülle Kikas, +372 7350156, +372 53410150, ylle.kikas@hm.ee

pühapäev, 20. jaanuar 2013

Uus kursus

16. veebruaril kell 10.00 algab uus kursus "IKT kasutamine matemaatika õpetamisel"
Kursus on 20 tunnine.
Sellest 6 tundi on arvutiklassis ja 14 tundi on Moodle keskkonnas (http://tiiger3.havike.eenet.ee/tiigrimatemaatika/).
Kõik kursuse lõpetajad saavad tunnistuse.
Auditoorne õppepäev toimub Türi Põhikoolis ja koolitaja on Laine Aluoja.
Kursust  rahastab Tiigrihüppe SA
Koolitusele registreerumine toimub https://kis.hm.ee keskkonnas.
Keskkonnas tuleks valida kursus "IKT kasutamine matemaatika õpetamisel"
(Soovitan pärast keskkonda sisenemist kleepida aadressi reale https://kis.hm.ee/?page=view_dynobj&pid=2422471&u=20130130130857)

Kursuse kava:
IKT uues õppekavas (matemaatika)
Materjalid veebis ja nende kasutamine
Tarkvarad ja nende kasutamine
Kodulehekülje loomine oma materjalide koondamiseks ja avaldamiseks (http://pbworks.com või http://www.weebly.com)
Veebipõhiste õppematerjalide loomine
Matemaatilised MÄNGUD veebis
Info aluojalaine@gmail.com