pühapäev, 17. juuni 2018

Statistikaülesannete koostamise võistluse tulemused
Võistluseks tuli koostada ülesanne, kus esitati mõni eluline probleem, mille lahendamiseks tuli kasutada  andmebaasidest saadud andmeid ning matemaatikateadmisi.  Hinnati nii ülesannet kui ka autori poolt pakutud lahendust. Hindamisel arvestati vastavust juhendile, asjakohast probleemivalikut, lahenduse matemaatilist korrektsust, kasutatud meetodite mitmekesisust, probleemilahendamise metoodika kasutamist, uurimisküsimuste formuleerimist ja mitmekesisust, keelekasutust ja vormistamise kvaliteeti, korrektset viitamist, sh autoriõiguste arvestamist.

Võistlusele laekus 15 tööd.   Zürii (Ene-Margit Tiit, Ülle Kikas, Sirje Sild) otsustas välja anda kolm preemiat järgmiselt:
6.-7. klass
I koht Ringo Auman (Tartu Hansa Kool, juhendaja Kaja Oras)
II koht Merit Matt ja Marie Eike Rebane (Saaremaa Ühisgümnaasium, Linda Kuuseok)
III koht Katrin Lindmäe, Karmen Ehanurm  (Saaremaa Ühisgümnaasium, Linda Kuuseok)
8.-9. klass
I koht Anni Petron (Lagedi Kool, Elve Luik)
II Saale Pärn (Elva Gümnaasium, Geil Siim)
III koht Vootele Mets, Kalev Kaasik  (Saaremaa Ühisgümnaasium, Linda Kuuseok)
Üliõpilased
I kohy Andreas Viikvald (Tartu Ülikool)
II koht Getriin Kokk (Tartu Ülikool)
III koht Hanna-Liisa Reponen (Tartu Ülikool)

Võitjate autasustamine toimub pidulikul üritusel septembris, võitjatega võtame ühendust.
Täname kõiki võistlusel osalenud õpilasi ja neid juhendanud õpetajaid.

Täiendav info: Sirje Pihlap sirje.pihlap@koolistatistika.ut.ee

laupäev, 16. juuni 2018

Kutse tasuta koolitusele "Arvutipõhine statistika koolis"


Arvutipõhine statistika: õppimine ja õpetamine kaasaegses arvuti- ja probleemipõhises keskkonnas

Praktiline koolitus õpetajatele andmete ja statistika teemade arvutiga õpetamiseks.
Kui tahate,
et teie õpilased oskaksid arvutiga „midagi mõistlikku“ teha;
ärgitada neid mõtlema iseendast ja maailmast;
pakkuda huvitavaid ja elulähedasi tunde;
rakendada  uut õpikäsitlust ja IT vahendeid;  
olla usaldusväärne uurimistööde juhendaja,
siis valige oma arsenali arvutipõhise statistika (APS) meetod ning digitaalsed tunnimaterjalid!

Selleks ei pea te olema super arvutikasutaja. Õppematerjalide keskkond on mugav ja turvaline nii õpetamiseks kui õppimiseks. Õpetaja jaoks on iga õppematerjali juures juhendid, taustakirjeldus ja õiged lahenduskäigud; samuti võimalus koguda õpilaste vastuseid ning arvamusi.
Tulge koolitusele, et rikastada oma õpetamisoskusi  ning pakkuda oma õpilastele tänapäeval hädavajalikke oskusi statistika ja andmete kasutamiseks. 
Koolitus sobib nii matemaatikaõpetajatele kui ka  majandus-, sotsiaal-, ja loodusainete õpetajatele; uurimistöö juhendajatele, samuti kutsekoolide õpetajatele.

Maht: 3 EAP, kombineeritud TÜ Moodle toega koolitus.

Toimumise aeg: august– detsember 2018
I õppepäev (8 h): loeng + arvutipraktikum
Iseseisev töö (62 h): Õppematerjalide läbitöötamine, võimalusel APS õpetamine koolis, õpetamise ja hindamise reflekteerimine
II õppepäev (8 h): reflekteeriv seminar
Koolituse lõpetamise tingimused: Õppepäevadel osalemine, iseseisva töö tegemine, kodutöö esitamine.
Korraldav asutus: Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut
Kontaktisik: Sirje Pihlap sirje.pihlap@ut.ee

Toimumise koht ja registreerumine
Esimene õppepäev erinevatele gruppidele:
I grupp: 22. augustil 2018 Tallinna Ülikoolis Narva mnt 25 (Terra hoone) ruum T 412: Registreeru SIIN

II grupp: 24. augustil 2018 Tartus  24.augustil 2018 Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudis J.Liivi 2, Tartu.  Registreeru SIIN

III grupp: 28. augustil 2018 Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudis J.Liivi 2, Tartu. Registreeru SIIN

IV grupp: 6. oktoobril 2018 Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudis J.Liivi 2, Tartu. Registreeru SIIN


II õppepäev on detsembris ja see kuupäev lepitakse grupis kokku.