pühapäev, 29. august 2010

Maakondades tutvutakse uue matemaatika ainekavaga

Matemaatika ainekava koostajad on alustanud põhikooli ja gümnaasiumi matemaatika uue ainekava tutvustamist maakondades. Esimesed 6-tunnised õppepäevad on toimud Pärnu linna ja maakonna ning Viljandimaa õpetajatele. Õppepäevadel antakse ülevaade õppekava üldosast, kooliastmete kaupa räägitakse muutustest ainekavas ning olulisematest rõhuasetusest. Et uues ainekavas on suurenenud IKT roll, siis peatutakse ka selle pikemalt.

Lea Lepmann rääkis Pärnus ainekava üldosast:
Hele Kiisel tutvustas gümnaasiumi laia ja kitsast matemaatikat:
Sirje Pihlap rääkis muutustest I ja II kooliastmes ja IKT-st uues ainekavas. Peatuti ka Tiigrimatemaatika projekti uue ainekava rakendamist toetavatel tegevustel.
Agu Ojasoo rääkis III kooliastme matemaatikast:
Pärnu õpetajad:
Peale pikka õppepäeva käisime rannas jalutamas. Pärnu on väga ilusaks muutunud viimastel aastatel.
27. augustil oli Valgamaal Greete kaunis külalistemajas õppepäev Viljandimaa õpetajatele:

Ainekava töörühma nimel tänan kõiki osalenud õpetajad aktiivse osalemise eest!

Sirje Pihlap

Õppereis Riiga 4.-5. juunil 2010

Eesti matemaatikaõpetajate aktiiv käis 4.-5.juunil 2010.a. KMÜ täiendkoolituse raames Riias. Sõidu eesmärgiks oli tutvuda Läti kolleegide tegemistega.

Bussi kogunes 37 õpetajat üle vabariigi (ainesektsioonide esindajad, KMÜ juhatuse liikmed, Tartu linna õpetajad). Kuna esimesel päeval startisime juba kell 7.00, siis oli Riiga jõudes esimeseks asjaks kehakinnitamine. Ja kõige sobivamaks kohaks ikka Lido vabaajakeskus. Ilm oli fantastiline ja lilleilu jätkus vaatamiseks nii majja kui ka õue.

Kella 14.00-ks olime oodatud Läti Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde kuuluvasse Hariduskeskusse, kus tutvusime ESF fondidest rahastatud LUMA projektiga. Selle käigus on välja töötatud uued õppekomplektid reaal- ja loodusteadusele. See tegi lausa kadedaks – uued mitmevärvilised õpikud, töövihikud, kontrolltööde kogumikud, jaotusmaterjalid, tööjuhendid, näitvahendid, CD-d, mängud, jne. Kõik materjalid olid eelnevalt katsetatud. Saime kingituseks kaasa huvitava kaardimängu ühikute teisendamise kohta. Ka meil võiks olla selline keskus, kes korraldab uue õppevara loomist. Juttu oli ka nende seltsielust, eksamitest, tundide jaotusest jne. Nende õpilaste ühe nädala miinimumtundide arv ületab meie oma 9 tunni võrra.

Elasime Riia kesklinnas uhiuues Tallinki hotellis. Õhtul kuulasime Toomkirikus Bilefelde vokaalgrupi St. Jodokus kontserti.

Teise päeva hommikul oli kõigil võimalus oma käel linnas ja turul liikuda. Lilleturg oli fantastiline. Seejärel toimus giidi juhendamisel jalutuskäik keskaegses vanalinnas (hiljuti restaureeritud kaunid juugendstiilis hooned, loss, kus töötab Läti Vabariigi president, uhke Mustpeade maja Raeväljakul, “Kolm venda”, kõigile riialastele teadaolev kohtumispaik Laima kella all ning üheks Riia sümboliks kujunenud Vabaduse sammas).

Tagasisõidul külastasime Siguldat. Nägime Sigulda lossi ja ordulossi varemeid, Gutmani koobast, kuulasime legendi Turaida Roosist ja nägime tema hauda, külastasime Turaida kindlust ning jalutasime pargis, mida kaunistavad Indulis Ranka loodud skulptuurid. Pargist tagasi tulles avastasime uhke iiriste kollektsiooni. Soovitame kõigil edaspidigi tähelepanelik olla, sest alati võib avastada midagi põnevat.

Meil oli väga hea seltskond ja ilus ilm. Tahame järgmisel aastal järgmist riiki avastada.

Aitäh Teele Reisibüroole väga hea korralduse eest ja Lea Lepmannile oma tutvuste kasutamise eest.

Hele Kiisel,

KMÜ esimees