esmaspäev, 13. august 2012

GeoGebra algkursus MoodlesOn alanud registreerumine Tiigrihüppe SA poolt korraldatavale tasuta e-kursusele"GeoGebra algkursus". Kursus toimub Moodle keskkonnas 17.09 - 31.10.2012. Koolitus on mõeldud II-IV kooliastme matemaatikaõpetajatele. 
Kursuse moodulid:
1. Programmi GeoGebra tutvustus
2. Dünaamilise slaidi koostamine 
3. Animeerimine
4. Interaktiivse töölehe koostamine
5.Versiooni 4.2 arvutialgebra süsteem
6.Tabelarvutuse ja joonisevälja  kooskasutamine

Kursuse maht on 20 tundi. Koolitaja on Sirje Pihlap (Tartu Ülikool, Tiigrihüppe SA).

Kursusele registreerumiseks palun saata e-kiri sirje.pihlap@gmail.com
Vajalikud andmed: 
nimi
kool
isikukood

EKISe konto olemsolul saab õpetaja ka ise kursusele registreeruda https://kis.hm.ee/.

neljapäev, 9. august 2012

Uus e-kursus!


Kuigi suvi veel kestab, tuleb vaikselt hakata sügise peale mõtlema. Tiigrihüppe SA toel on valminud matemaatikaõpetajatele mitmed e-kursused, mis aastal 2012 on õpetajatele ja koolidele tasuta. 

29. okt - 26. nov 2012 on võimalik osaleda põhikooli õpetajatele mõeldud  e-kursusel "Programm Wiris probleemülesannete lahendamisel".  Kursus toimub Moodle keskkonnas ja kursusel osalemiseks ei pea õpetaja tingimata olema eelnevalt tuttav Wirisega. Kursuse eesmärgiks on tutvustada õpetajatele mõningaid võimalusi Wirise mõistlikuks kasutamiseks matemaatika õpetamisel põhikoolis, samuti koos välja mõelda uusi võimalusi.

Kursuse moodulid:
1. Programmi Wiris lühitutvustus
2. Programmi Wiris kasutamisvõimalustest lähtudes ainekavast
3. Näiteid programmi Wiris kasutamisest matemaatikaõppes
4. Probleemülesanded programmi Wiris abil

Kursuse maht on 10 tundi. Koolitaja on Sirje Pihlap (Tartu Ülikool, Tiigrihüppe SA).

Kursusele registreerumiseks palun saata e-kiri sirje.pihlap@gmail.com
Vajalikud andmed: 
nimi
kool
isikukood

EKISe konto olemsolul saab õpetaja ka ise kursusele registreeruda https://kis.hm.ee/.