pühapäev, 18. september 2016

Põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolist

Ootame õppijaid tasuta täienduskoolitusele:


Vastuvõtu tingimused: 1) pedagoogiline haridus magistritasemel (või sellele vastav kvalifikatsioon), 2)töötamine õpetajana üldharidus- või kutsekoolis,  3) kutsesobivuse vestlus.

Täienduskoolituse aeg: november 2016 - juuni 2018, õppetöö toimub kord kuus R-L.

Täienduskoolituse sisu: matemaatika didaktika moodul (9 EAP), matemaatika ja koolimatemaatika moodul (18 EAP), kooliinformaatika moodul (6 EAP), praktikamoodul (2 EAP).

Tulemus: koolituse läbinud õpetaja omab õigust õpetada põhikoolis matemaatikat.

Koolituse info ja registreerumine  https://goo.gl/HhGGVI 
Registreerumise tähtaeg 14. november


Täiendav info: sirje.pihlap@ut.ee