laupäev, 16. jaanuar 2010

Uus õppekava - uued õpikud

Uue õppekava rakendamine tähendab üheselt seda, et nii gümnaasiumis, kui ka põhikoolis on vaja uusi õpikuid. Võib ju küsida, et kas on ikka masu ajal raha raisata, põhikoolis saab läbi ka vanade õpikutega või siis kahe erineva õpikuga kombineerides.

Minu meelest muudab selline kombineerimine õppe tülikaks ja uue õppekava ideed ikkagi ei realiseeru. Tahtsime ju seda, et senisest enam kasutataks IKT vahendeid ja õpiprogramme (T-algebra, GeoGebra, Wiris jt). Nii sai ka õppekavasse sisse kirjutatud. Mina näen, et vastavad näited ja viited oleksid ka uutes õpikutes.

Gümnaasiumiõpilastele mõeldud õpikus "Matemaatika gümnaasiumikursuse kordamine" kirjutasin ühe lühikese ülevaate Wirise ja GeoGebra kasutamise kohta ja õpikus on ka näiteid programmide kasutamise kohta konkreetsete ülesannete lahendamisel. Ma ise arvan, et neid näiteid on seal veel vähe, pidanuks olema rohkem.

Igal juhul pooldan seda, et laial kursusel on oma õpik ja kitsal kursusel oma. Kui ma eksi, siis Koolibri kirjastusel on kuskil kirjas, et kavatsetakse välja anda üks õpik. Huvitav oleks teada, kuidas see läheb kokku uue õppekava vaimuga ja pealegi on kursused nime poolest kokkulangevad ainult 10. klassis ja sedagi osaliselt.