kolmapäev, 28. mai 2014

Eesti Matemaatika Päevad

Tere!

Nagu juba varem teatatud, toimuvad 14. Eesti Matemaatika Päevad vahetult peale Jaanipäeva 25.-27. juunil Kopra talus, Mulgimaal. Korraldajateks on seekord Tartu Ülikooli matemaatikud. Osavõtumaks, mis katab kõik päevadel viibimise kulud, on 70 Eurot EMS liikmetele, kel tasutud viimase kolme aasta liikmemaksud, ja 80 Eurot teistele. Nüüd on võimalik osavõtuks registreerida. Registreerimine toimub veebipõhiselt. Selleks palume minna aadressile http://www.matemaatika.eu/EMP14
Probleemide korral pöörduge palun minu või Gert Tambergi
(Gert.Tamberg@ttu.ee) poole.

Esialgse päevakava teeme teatavaks järgmise nädala jooksul. Loodame, et
päevad kujunevad meeldejäävaks nii erialases kui meelelahutuslikus
plaanis.

Ärge viivitage registreerimisega!

Korraldajate nimel: Kalle Kaarli

pühapäev, 25. mai 2014

Uuenenud lehekülg

Tere!

Veebileht http://allarveelmaa.com on oluliselt täienenud. Üles on pandud info:
a) peatselt algava GeoGebra kursuse kohta (vt Uudised) ja
b) ülevaade sügisel ilmuvast tööraamatust gümnaasiumi õpilastele.

Kena kevade jätku soovides
Allar Veelmaa

esmaspäev, 12. mai 2014

Koolitused matemaatika- ja klassiõpetajatele

Et Tiigrihüppe Sihtasutus ühendati HITSA Innovatsioonikeskusega, siis aastast 2014  ei ole enam toimunud Tiigrimatemaatika koolitusi.  Lünga täitmiseks asutasime MTÜ Tiigrimatemaatika Selts (reg nr  80370277) ja alustasime registreerimist järgmistele 1.-21. juunini 2014  toimuvatele e-kursustele:

1)     Exceli tagasidega töölehtede koostamine I-III kooliastmes.  Koolituse maht on 10 tundi, hind 25 eurot. Koolitaja on Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com).
Koolitusel õpitakse koostama töölehti mingi oskuse (nt korratabel, arvutamine, ühikute teisendamine jms) harjutamiseks. Õpilane saab peale vastuse sisestamist tagasisidet vastuse õigsuse kohta. Selliste töölehtede eeliseks on, et õpetaja saab kerge vaevaga koostada just sellise töölehe, mis sobib tema õpilastele.

2)     GeoGebra kasutamine II-III kooliastme matemaatikatundides. Koolituse maht on 20 tundi, hind 50 eurot. Koolitaja on  Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com).
GeoGebra on kogu maailmas väga suurt populaarsust kogunud dünaamilise geomeetria programm. Kursusel koostatakse õppekavast lähtuvad programmi GeoGebra dünaamilised slaidid, mida saab kasutada kas demonstratsiooniks, mingi oskuse harjutamiseks või uurivaks õppeks. Kursus on mõeldud õpetajatele, kes ei ole programmi GeoGebra kasutanud  või on seda vähe teinud.

3)     Funktsioonide õpetamine GeoGebra abil  III – IV kooliastmes. Koolituse maht on 10 tundi, hind 25 eurot. Koolitaja on Sirje Sild (sirje.sild@gmail.com).
Esimese tööna koostatakse juhuslike arvudega interaktiivsed GeoGebra slaidid, millega on hea õpetada põhifunktsioonide (lineaar- , ruut- , astme-, eksponent- ja logaritmfunktsioon) omadusi ja funktsioonide uurimist (õpitakse, kuidas klahvile F9 vajutusega saab uue funktsiooni graafiku  ehk uue ülesande). Antakse ka  metoodilisi soovitusi nende slaidide kasutamiseks.  Teise tööna koostatakse liuguritega funktsioone,  mille abil saab õpilane ise täita töölehti. Kolmanda tööna püüame visualiseeritud ülesande siduda funktsiooni graafikuga (näiteks muutuv ruut ja tema pindala kujutav graafik ühes graafikavaates). Kõigi slaidide tegemiseks saavad õppijad kirjalikud juhendid, mida  saab ka hiljem üle vaadata ja kasutada.

Kursustele registreerimiseks palume saata e-kiri koolitajale järgmiste andmetega:
1)      Kursus, millele soovite registreeruda
2)      Teie nimi, isikukood
3)      Teie e-posti aadress, kuhu saata kursuse info
4)      Kool, kus töötate
5)      Arve maksja (kooli nimi, aadress)

Kursuse läbinud õppijad saavad Tiigrimatemaatika Seltsi tunnistuse.

Koolitused  viime läbi  e-õppena. Nii võib iga õpetaja valida endale sobiva aja ja koha, kus koolitust teha, samuti ka tempo.  Soovi korral on võimalus läbida koolitus kas mõne päevaga või kolme nädala jooksul. Kui on soovi, võib õppija küsida  koolist kaugtööpäeva(d) koolituse läbimiseks.
Tervitustega,

Koolitajad Sirje Pihlap ja Sirje Sild