esmaspäev, 18. veebruar 2019

Põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolist


Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut pakub töötavatele õpetajatele võimalust põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala  omandamiseks põhitöö kõrvalt. Kandideerimise eelduseks on magistritasemel õpetajakoolitus.  Koolitusel omandatakse vajalikud teadmised matemaatika õpetamise didaktikast, süvenetakse koolimatemaatikas õpetatavatesse teemadesse, tutvutakse kõrgema matemaatika alustega ning kujundatakse IKT vahendite ja tarkvaraprogrammide kasutamise oskus ainetundide läbiviimisel. Õpe on paindlik ja toimub 01.05. 2019 – 31. 01.2021 laupäeviti-pühapäeviti ühel korral kuus.

Koolituse toimumist toetab ESF ja Eesti Vabariik. Koolis töötavatele õpetajatele on koolitus osalustasuta.Täiendav info sirje.pihlap@ut.ee või mob 53416441