kolmapäev, 25. juuni 2014

teisipäev, 24. juuni 2014

GeoGebra augustikursus22. augustil 2014 toimub Loo Keskkooli arvutiklassis GeoGebra kursus põhikooli ja gümnaasiumi matemaatikaõpetajatele.

Sama kursus toimub ka e-vormis (Moodle keskkonnas). Kui pole võimalik osa võtta kontaktkursusest, siis võite soovi korral valida e-kursuse.

Kontaktkursus kestab  10.00 – 15.30.

Eeldatakse elementaarse arvutikasutusoskuse olemasolu ja pisut ka GeoGebra tundmist (kuidas tööle panna, kuidas panna ekraanile punkte, joonestada lõike jms).

Meie keskendume kursusel järgmistele teemadele:
a) kuidas kasutada GeoGebrat planimeetria õpetamisel, koostame ka ise GeoGebra töölehti;
b) kuidas õpetada funktsioone GeoGebra abil;
c) kuidas saab õpilane ise oma lahenduse õigsust kontrollida GeoGebra abil;
d) ruumikujundite konstrueerimisest GeoGebra abil.

Kui on veel mingeid mõtteid või ettepanekuid, siis nendest tasub kindlasti kirjutada.

Kursusele registreerimine toimub SIIN

Registreerimine lõpeb 20. augustil ning pärast seda küsin e-posti teel veel kord üle, kas Teie kursusel osalemine on kindel ning saadan välja koolidele arved.

Kursus on tasuline ja selle hind on 30 eurot (lisan, et asutust nimega Tiigrihüpe pole enam olemas ning HITSA kaudu pole sellel aastal ühtegi matemaatika tasuta kursust korraldatud).

Kui tekib küsimusi, siis võib kirjutada allarveelmaa8@hotmail.com või helistada öövälisel ajal  telefonil 58318791.

teisipäev, 17. juuni 2014

Tiigrimatemaatika Seltsi kursused matemaatikaõpetajatele

MTÜ Tiigrimatemaatika Selts (reg nr  80370277)  registreerib  kuni 15. septembrini osalejaid   e-kursustele (auditoorset tööd ei toimu), mille lõpetamise tähtaeg on 30. september. Kursusele registreerimisel avatakse õppijale kohe kursus. Iga õppija valib endale sobiva aja ja koha, kus koolitust teha, samuti ka tempo.  Soovi korral on võimalus läbida koolitus kas mõne päevaga või kuue nädala jooksul. 

Kursuste tutvustused: 

1) Exceli tagasidega töölehtede koostamine I-III kooliastmes.  Koolituse maht on 10 tundi, hind 25 eurot. Koolitaja on Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com).
Koolitusel õpitakse koostama töölehti mingi oskuse (nt korratabel, arvutamine, ühikute teisendamine jms) harjutamiseks. Õpilane saab peale vastuse sisestamist tagasisidet vastuse õigsuse kohta. Selliste töölehtede eeliseks on, et õpetaja saab kerge vaevaga koostada just sellise töölehe, mis sobib tema õpilastele. Kursusel on vastavad tööjuhendid ka Libre Office kasutajaile.

2) Geomeetria õppematerjalide komplekti koostamine põhikooli õpiraskustega õpilastele. Koolituse maht on 20 tundi, hind 50 eurot. Koolitajad on Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com) ja Mari-Liis Kolk. Õppekomplekti kuuluvad ekraanivideo ja GeoGebra interaktiivsed töölehed. Kursuse teemad: 1) ajutiste õpiraskustega õpilane, 2) soovitused õppematerjali koostamiseks õpiraskustega õpilastele, 3) ekraanivideo koostamine programmiga Screencast-O-Matic, 4) GeoGebra interaktiivse töölehe koostamine. Õppematerjalide näidised http://matemaatika9kl.weebly.com/

3) Funktsioonide õpetamine GeoGebra abil  III – IV kooliastmes. Koolituse maht on 10 tundi, hind 25 eurot. Koolitaja on Sirje Sild (sirje.sild@gmail.com).
Esimese tööna koostatakse juhuslike arvudega interaktiivsed GeoGebra slaidid, millega on hea õpetada põhifunktsioonide (lineaar- , ruut- , astme-, eksponent- ja logaritmfunktsioon) omadusi ja funktsioonide uurimist (õpitakse, kuidas klahvile F9 vajutusega saab uue funktsiooni graafiku  ehk uue ülesande). Antakse ka  metoodilisi soovitusi nende slaidide kasutamiseks.  Teise tööna koostatakse liuguritega funktsioone,  mille abil saab õpilane ise täita töölehti. Kolmanda tööna püüame visualiseeritud ülesande siduda funktsiooni graafikuga (näiteks muutuv ruut ja tema pindala kujutav graafik ühes graafikavaates). Kõigi slaidide tegemiseks saavad õppijad kirjalikud juhendid, mida  saab ka hiljem üle vaadata ja kasutada.

4) Programmi  Wiris algkursus. Koolituse  maht on 20 tundi, hind 50 eurot. Koolitaja on Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com). Wiris on veebipõhine arvutialgebra programm. Kursusel õpitakse programmi kasutama ning peatutakse ka metoodilistel küsimustel. Koolituse ülesannete koostamisel arvestatakse, kas kursuslane õpetab gümnaasiumis, põhikoolis või mõlemas.

5) GeoGebra kasutamine II-III kooliastme matemaatikatundides. Koolituse maht on 20 tundi, hind 50 eurot. Koolitaja on  Sirje Pihlap (sirje.pihlap@gmail.com).
GeoGebra on kogu maailmas väga suurt populaarsust kogunud dünaamilise geomeetria programm. Kursusel koostatakse õppekavast lähtuvad programmi GeoGebra dünaamilised slaidid, mida saab kasutada kas demonstratsiooniks, mingi oskuse harjutamiseks või uurivaks õppeks. Kursus on mõeldud õpetajatele, kes ei ole programmi GeoGebra kasutanud  või on seda vähe teinud.


6) GeoGebra kasutamine kursuse Sirge ja vektor tasandil (10. klass) õpetamisel. Kursuse maht on 10 tundi, hind 25 eurot. Koolitaja on Sirje Sild (sirje.sild@gmail.com). Kursusel koostatakse juhendi abil kolm dünaamilist interaktiivset slaidi ning käsitletakse nende slaidide kasutamise metoodilisi küsimusi. Lisaks koostab iga kursuslane iseseisva töö. 


Kursustele registreerimiseks palume saata e-kiri koolitajale järgmiste andmetega:
1)      Kursus, millele soovite registreeruda
2)      Teie nimi, isikukood
3)      Teie e-posti aadress, kuhu saata kursuse info
4)      Kool, kus töötate
5)      Arve maksja (kooli nimi, aadress)


Kursuse läbinud õppijad saavad Tiigrimatemaatika Seltsi tunnistuse.

laupäev, 14. juuni 2014